REKLAMA

Budowa zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) w ramach realizacji LSR

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 28-30 listopada 2016 roku szkolenie warsztatowe pn. „Budowa zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) w ramach realizacji LSR”.
Szkolenie warsztatowe jest skierowane do doradców WODR zajmujących się w pracy zawodowej zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich, doradców współpracujących z LGD oraz przedstawicieli lokalnych grup działania.


Organizatorzy zakładają, że uczestnicy seminarium legitymować się będą znajomością problematyki związanej z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich i podstawami wiedzy o podejściu LEADER, a także wyrażają gotowość do spełnienia wymogów, jakie stawiają organizatorzy szkolenia.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzyz zakresu innowacyjnego podejścia do organizacji turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie budowania markowego produktu turystyki wiejskiej, jego zintegrowania i promocji z wykorzystaniem możliwości, jakie tworzy PROW 2014-2020.

Celem jest również przekazanie doradcom rolniczym, wiedzy z zakresu budowania markowego produktu turystyki wiejskiej, komercjalizacji zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej oraz przygotowanie ich do udzielania wsparcia lokalnym grupom działania stowarzyszeniom agroturystycznym i innym podmiotom komercjalizującym (integrującym) usługi i produkty turystyki wiejskiej.


Celem warsztatów prowadzonych w ramach szkolenia jest:
- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy produktu w turystyce wiejskiej,
- podnoszenie jakości świadczonych usług z zakresu agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich,
- zrozumienie zależności pomiędzy poziomem, jakości świadczonych usług a promocją obszaru,
- doskonalenie umiejętności współpracy w ramach partnerstwa na rzecz budowy zintegrowanego produktu turystyki wiejskiej,

Warsztaty będą również tworzyć warunki do wymiany doświadczeń i wpłyną na kształtowanie skutecznego i efektywnego współdziałania ludzi i różnych podmiotów w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej.

Perspektywicznym celem szkolenia jest wsparcie procesów służących współpracy w lokalnych środowiskach, budowy i integracji (komercjalizacji) sieciowego produktu turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu możliwości, jakie tworzy PROW na lata 2014-2020.

Sprawdzianem stopnia przyswojenia wiedzy oraz podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie opracowanie z zajęć warsztatowych zintegrowanego produktu turystyki wiejskiej, a także ocena aktywności w czasie zajęć warsztatowych wyrażająca się wkładem pomysłów i podejmowanymi czynnościami w realizacji poszczególnych kroków realizujących program warsztatów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR O/Kraków w Krakowie ul. Meiselsa 1.

Część merytoryczna szkolenia jest bezpłatna. Odpłatna jest jedynie część socjalna: wyżywienie, nocleg, serwis kawowy. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 335,00 zł.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 21 listopada 2016 roku na adres; Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie; 31-063 Kraków; ul. Meiselsa 1 pocztą, fax-em (12) 424 05 05, lub skan na adres e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl


Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:
- dr Leszek Leśniak – główny specjalista Działu ROW CDR;
tel. 608 467 600;
e-mail l.lesniak@cdr.gov.pl>

W sprawach organizacji i rekrutacji:
- Grzegorz Dziedzic,
tel. 12 424 05 06;
e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia uczestnictwa
- Harmonogram seminarium

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

sprawach świadczonych budowy jakości Meiselsa zajęć również uczestnictwa Oddział Krakowie terminie listopada warsztatowe produktów tworzy doradców możliwości, rozwoju umiejętności odbędzie merytoryczna O/Kraków bezpłatna. Odpłatna siedzibie 1. Część warsztatów. Szkolenie program jedynie wkładem realizujących zaświadczenia o środowiskach, integracji (komercjalizacji) sieciowego wykorzystaniu 2014-2020. Sprawdzianem stopnia przyswojenia podstawą otrzymania ukończeniu kroków opracowanie zintegrowanego aktywności czasie wyrażająca socjalna: pomysłów podejmowanymi czynnościami poszczególnych część wypełnienie wyżywienie, g.dziedzic@cdr.gov.pl   Do specjalista Działu CDR; tel. 600; e-mail l.lesniak@cdr.gov.pl> W rekrutacji: - Grzegorz Dziedzic, tel. 06; e-mail: pobrania: - – uczestnictwa - Harmonogram seminarium     Źródło Centrum http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: główny Leśniak nocleg, przesłanie serwis kawowy. jednej wynosi 335,00 zł. Warunkiem udziału szkoleniu służących adres; Leszek Centrum Krakowie; 31-063 Kraków; pocztą, fax-em e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl Osoby kontaktu: W merytorycznych: - współpracy w promocją obszaru, - procesów stawiają podstawami wiedzy o podejściu LEADER, wyrażają gotowość spełnienia wymogów, organizatorzy związanej szkolenia. Głównym wiedzyz innowacyjnego podejścia przykładzie zintegrowania promocji wykorzystaniem 2014-2020. Celem rozwojem problematyki rolniczym, zawodowej   Centrum Brwinowie organizuje w szkolenie „Budowa (programów LSR”. Szkolenie skierowane zajmujących zagadnieniami znajomością obszarów wiejskich, współpracujących z przedstawicieli działania. Organizatorzy zakładają, uczestnicy seminarium legitymować doradcom komercjalizacji wsparcie wymiany pomiędzy poziomem, doskonalenie współpracy partnerstwa budowy zintegrowanego wiejskiej, Warsztaty tworzyć warunki doświadczeń zrozumienie wpłyną kształtowanie skutecznego efektywnego współdziałania różnych podmiotów w zakresie wiejskiej. Perspektywicznym zależności obszarach wiejskich, - przygotowanie (integrującym) udzielania wsparcia lokalnym grupom stowarzyszeniom agroturystycznym podmiotom komercjalizującym usługi agroturystyki produkty wiejskiej. Celem warsztatów prowadzonych jest: - poszerzenie turystyce wiejskiej, - podnoszenie http://nowoczesnafarma.pl/Budowa-zintegrowanych-produktow-turystyki-wiejskiej--programow-turystycznych--w-ramach-realizacji-LSR-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »