REKLAMA

10 mln zł od NFOŚiGW dla Banków Żywności na zapobieganie marnotrawieniu jedzenia

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejne 10 mln zł Bankom Żywności na lepsze przechowywanie i rozdzielanie żywności pozyskanej dla osób potrzebujących wsparcia. 8 października br. rozpocznie się przyjmowanie nowych wniosków w programie, z którego dotychczas skorzystało 14 Banków Żywności otrzymując w sumie ponad 4 mln zł dotacji.
 
O pieniądze Narodowego Funduszu będzie można starać się do 21 grudnia 2018 r. Nabór w ramach programu priorytetowego pn. Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające wnioski oceniane będą na bieżąco. Planowany budżet, który zostanie rozdysponowany do 2021 r., to 10 mln zł bezzwrotnych dotacji (przewidziano dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych). Regulamin naboru i szczegóły uzyskania dotacji znajdują się na stronie.
Oferta skierowana jest do posiadających osobowość prawną organizacji non profit, mających status organizacji pożytku publicznego i pełniących funkcję „banków żywności”, których jest w Polsce 32, z czego 29 zrzeszonych jest w Federacji Polskich Banków Żywności. Udzielają one bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3,5 tys. organizacji i instytucji społecznych, za pośrednictwem których jedzenie trafia do blisko 1,5 mln najbardziej potrzebujących osób.
Zasadniczym celem dofinansowania przez NFOŚiGW projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi tutaj o takie przedsięwzięcia, jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków magazynowych; zakup i instalacja wyposażenia magazynów; zakup specjalistycznych środków transportu (np. samochodów typu mroźnia, wózków widłowych i paletowych), czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach poprzedniego naboru (ogłoszonego w 2016 r.) dofinansowano 14 przedsięwzięć na łączną kwotę 4 109 020 zł. Umowy – zawarte z Bankami Żywności w Chorzowie, Ciechanowie, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Koninie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Tczewie, Warszawie i we Wrocławiu – wpisują się w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego” i wspierają działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa.
 
Proekologiczne dofinansowania Narodowego Funduszu wynikają z faktu, iż NFOŚiGW został wskazany w Krajowym Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów jako instytucja finansująca działania służące stworzeniu sieci współfinansujących instytucji na rzecz zapobiegania powstawania odpadów. Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. Banki Żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalające na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy dla najuboższych – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu zamkniętym”.
 
Dzięki wsparciu NFOŚiGW pomoc dotrze do większej grupy osób potrzebujących, a tym samym stanie się ona czynnikiem aktywizującym lokalne środowisko. Marnowanie żywności niesie ze sobą poważne koszty społeczne. Wyrzucanie żywności do kosza generuje zwiększoną konsumpcję, która wpływa na wzrost cen żywności. Wyższe koszty żywności sprawiają, że ludzi nie stać na zakup pełnowartościowych produktów spożywczych, a kupowanie mniej lub gorszej jakości żywność, prowadzi do ubóstwa jakościowego spożywanych posiłków. Ważne jest zatem aby podnosić świadomość konsumentów w tym zakresie.
 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,23
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Bankami Chorzowie, Ciechanowie, Elblągu, Grudziądzu, zamkniętego” Koninie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Tczewie, Warszawie Wrocławiu wpisują zakresie.   Źródło „gospodarki powstawania działalności odpadów. pełnowartościowych społeczne. Wyrzucanie generuje zwiększoną konsumpcję, która wpływa konsumentów wzrost żywności. Wyższe sprawiają, produktów niesie spożywczych, kupowanie gorszej jakości żywność, prowadzi ubóstwa jakościowego spożywanych posiłków. Ważne podnosić świadomość poważne Marnowanie Instytucjami system wdrażającymi zadania Tworzenie niezbędnej banków pozwalające ograniczenie marnotrawstwa komputerowego jednoczesnej najuboższych dopełnia gospodarki środowisko. odpadami kontekście umiejscowienia „gospodarce zamkniętym”.   Dzięki wsparciu dotrze większej potrzebujących, stanie czynnikiem aktywizującym lokalne oprogramowania. To budynków sprzętu wnioski gospodarka odpadami, Część Selektywne zbieranie powstawaniu odpadów charakter ciągły, oznacza, wpływające oceniane priorytetowego będą bieżąco. Planowany budżet, który zostanie rozdysponowany bezzwrotnych (przewidziano kosztów kwalifikowanych). Regulamin Racjonalna programu uzyskania przyjmowanie   Narodowy przekaże Bankom lepsze przechowywanie rozdzielanie pozyskanej wsparcia. października rozpocznie nowych Nabór wniosków programie, którego dotychczas skorzystało otrzymując dotacji.   O pieniądze starać grudnia szczegóły znajdują paletowych), budowa, procesów logistycznych związanych pozyskaniem, magazynowaniem dystrybucją niesprzedanych niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi przedsięwzięcia, rozbudowa rozwój modernizacja magazynowych; instalacja wyposażenia magazynów; specjalistycznych środków transportu samochodów mroźnia, wózków widłowych technicznej projektów stronie. Oferta żywności”, skierowana posiadających osobowość prawną profit, mających status pożytku publicznego pełniących funkcję „banków Polsce osób. Zasadniczym zrzeszonych Federacji Polskich Udzielają bezpłatnej żywnościowej społecznych, pośrednictwem jedzenie trafia blisko najbardziej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »