REKLAMA

Zmiana przepisów w sprawie obszarów proekologicznych

grunty2

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarząd KRIR przekazał 7 sierpnia 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Zdaniem samorządu rolniczego projekt rozporządzenia może spowodować negatywne skutki dla towarowych gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją roślinną na terenie Polski centralnej. Chodzi o ustanowienie co najmniej 8-tygodniowego okresu utrzymywania międzyplonów, tj. wydłużenia tego obowiązku o 2 tygodnie wobec obecnych 6 tygodni. Dotyczy to przede wszystkim międzyplonów ścierniskowych (wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia, utrzymanie do 15 października, a nie jak było dotychczas do 1 października) – na co samorząd rolniczy nie może wyrazić akceptacji.

Z uwagi na fakt, że zboża ozime, a zwłaszcza pszenicę wysiewa się zgodnie z zaleceniami do końca września, opóźnienie siewu o 2 tygodnie na pewno skutkować będzie znacznie niższymi plonami. Możliwość przewidzianego w rozporządzeniu indywidualnego podejścia do rolników, którzy chcieliby skorzystać z odstępstwa od utrzymywania międzyplonu do 15 października nie rozwiąże tego problemu.

Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzenie przepisu dostosowawczego, który zabrania stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za proekologiczne. Negatywne skutki odczuwalne będą zwłaszcza w uprawach wiążących azot gdyż zakaz stosowania herbicydów spowoduje zmniejszenie upraw roślin strączkowych, które w początkowym okresie wzrostu rosną powoli, łatwo się zachwaszczają i są zagłuszane przez chwasty.

W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał następujące wyjaśnienia:

"Odnosząc się do poruszonej przez Pana Prezesa kwestii dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA oraz obowiązkowego 8—tygodniowego okresu utrzymania międzyplonów, tak jak już wskazywałem w dotychczasowej korespondencji (pismo z dnia 19 lipca br., znak pisma: PB.cc.543.19.2017), w trakcie prac na forum UE, Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, negatywnie oceniała wprowadzenie powyższych wymogów. Co więcej, z inicjatywy Polski popartej przez większość państw członkowskich powstał wniosek, który był przedmiotem prac Rady Ministrów Rolnictwa UE. W odpowiedzi na ten wniosek, Komisja wycofała część postulatów oraz złagodziła bardziej restrykcyjne propozycje (m.in. skróciła z 10 na 8 tygodni obowiązkowy okres utrzymania międzyplonów, utrzymała na ugorach w EFA dotychczasowy 6—miesięczny okres ugorowania — zamiast 9—miesięcznego).

Niemniej mając na względzie, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 639/2014' zostało opublikowane, a jego przepisy m.in. w zakresie międzyplonów i zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA będą obowiązywały od 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich, nic możliwe było uwzględnienie uwag zgłoszonych przez samorząd rolniczy Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r, zmieniające rozporządzenie delegowane  (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w rantach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a takie zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Pragnę jednak zaznaczyć, że w celu umożliwienia rolnikom dostosowania swoich decyzji produkcyjnych do obowiązujących wymagań, w projekcie rozporządzenia zaproponowano dwie możliwości realizacji tego wymogu, tj.: (i) utrzymanie co do zasady stałego terminu na wysiew i utrzymanie międzyplonu ścierniskowego, tj. wysiew — od 1 lipca do 20 sierpnia, a utrzymanie do 15 października oraz (ii) możliwość zastosowania indywidualnego podejścia, w przypadku tych rolników, którzy chcieliby dokonać wcześniejszego wysiewu międzyplonów (między 1 lipca a 20 sierpnia) i utrzymanie go odpowiednio przez 8 tygodni od daty wysiewu tej mieszanki. W drugim przypadku, w celu zapewnienia weryfikowalności powyższych obowiązków rolnicy byliby zobowiązani do składania oświadczenia do kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od daty wysiewu międzyplonu, w którym będą wskazywali termin tego wysiewu. Mając na względzie, że zgodnie z przepisami UE obowiązkowe jest utrzymanie międzyplonów przez co najmniej 8 tygodni, wdrożenie przepisów w takim kształcie, wydaje się być rozwiązaniem optymalnym, zarówno biorąc pod uwagę regionalne różnice w tempie wegetacji, jak i coroczne zmiany w przebiegu warunków pogodowych."

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/-Zmiana-przepisow-w-sprawie-obszarow-proekologicznych.html
 

125ml milk

grunty2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wdrożenie kształcie, wydaje rozwiązaniem optymalnym, zarówno biorąc uwagę regionalne różnice tempie wegetacji, coroczne zmiany pogodowych."   obowiązkowe Małgorzata Ramatowska Opublikowano: września 2017   Źródło Krajowa Rolniczych http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: tygodni, przepisami terminu przypadku, Zarząd obowiązywały możliwość zastosowania podejścia, przypadku dokonać wcześniejszego Ministerstwa (między sierpnia) odpowiednio mieszanki. drugim zapewnienia Mając powiatowego wysiewu. termin wskazywali którym międzyplonu, terminie kierownika weryfikowalności oświadczenia składania zobowiązani byliby rolnicy obowiązków wszystkich 639/2014' zakresie gospodarstw skorzystać odstępstwa terenie roślinną rozwiąże problemu. Kolejnym zagrożeniem produkcją przepisu dostosowawczego, zajmujących zabrania rolnych towarowych Chodzi negatywne spowodować proekologiczne. Negatywne odczuwalne projekt uprawach wiążących herbicydów spowoduje zmniejszenie strączkowych, które początkowym centralnej. podejścia wzrostu ozime, Dotyczy przede wszystkim ścierniskowych (wysiew obowiązku wydłużenia października, dotychczas października) – wyrazić akceptacji. Z zboża 8-tygodniowego ustanowienie pszenicę wysiewa zaleceniami końca września, opóźnienie skutkować znacznie niższymi plonami. Możliwość przewidzianego rozporządzeniu okresie rosną przepisy (m.in. państw członkowskich powstał przedmiotem Ministrów Komisja wycofała część postulatów złagodziła bardziej restrykcyjne propozycje skróciła popartej wspólnej obowiązkowy utrzymała ugorach dotychczasowy 6—miesięczny ugorowania zamiast 9—miesięcznego). Niemniej mając proekologiczne tygodni. zostało opublikowane, większość inicjatywy powoli, 8—tygodniowego łatwo zachwaszczają zagłuszane chwasty. W Minister następujące wyjaśnienia: "Odnosząc poruszonej Prezesa kwestii dotyczącej wprowadzenia obszarów. Zdaniem obowiązkowego wskazywałem więcej, dotychczasowej korespondencji (pismo pisma: PB.cc.543.19.2017), trakcie Polska, podobnie państwa członkowskie, negatywnie oceniała praktyki wymogów. http://nowoczesnafarma.pl/-Zmiana-przepisow-w-sprawie-obszarow-proekologicznych.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »