REKLAMA

Krakowski Kredens wciąż obojętny na cierpienie kur w klatkach?

W związku z kampanią skierowaną do klientów firmy Krakowski Kredens mającą na celu uświadomić klientów, z jakich hodowli pochodzą jajka będące składnikami produktów Krakowski Kredens, Stowarzyszenie Otwarte Klatki organizuje już drugi happening, tym razem przed sklepem Krakowskiego Kredensu na ulicy Floriańskiej 42 w Krakowie w najbliższą sobotę 18 sierpnia o godzinie 13:00. Aktywiści mają nadzieję na zmianę podejścia firmy do ważnego tematu dobrostanu zwierząt.


Ponad 400 firm na świecie i niemal 100 w Polsce zadeklarowało się wycofać ze swoich produktów lub ze swojej oferty jaja pochodzące z chowu klatkowego, mając na względzie dobrostan zwierząt i oczekiwania konsumentów. Wśród firm, które podjęły tę decyzję i wpisały się w nowe standardy polityki odpowiedzialności społecznej biznesu, znajdują się m.in. Biedronka, Carrefour, Unilever, Nestlé, WSP Społem (Majonez Kielecki) czy Taurus.


Według badań opinii społecznej IBRiS przeprowadzonych w lutym br., Polacy są przeciwni hodowli klatkowej. Aż 82,4% uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków życia. Te same badania wskazują, że aż 58,4% Polaków uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Nic dziwnego, gdyż w chowie klatkowym kury spędzają całe swoje życie w ciasnych klatkach bez dostępu do świeżego powietrza oraz promieni słonecznych.


Mimo rozmów ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki i otrzymania materiałów ukazujących okrutne warunki panujące w hodowli klatkowej, firma Krakowski Kredens pozostaje obojętna wobec tematu dobrostanu zwierząt budząc tym samym wątpliwości co do jakości oferowanych produktów.


Jak zapewnia Krakowski Kredens, produkty ich marki powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości produkty spożywcze – a, jak deklaruje, w walce o najwyższą jakość nie ma kompromisów. Podobno. Czy w skład produktów określanych mianem „premium” powinny jednak wchodzić jajka pochodzące z najokrutniejszej formy chowu, jaką jest hodowla klatkowa? – pyta Marta Cendrowicz, koordynatorka kampanii Jak One To Znoszą ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. – Mamy nadzieję, że po poznaniu opinii konsumentów, których znaczna większość uważa, że chów klatkowy nie jest dobry dla zwierząt, Krakowski Kredens podejmie decyzję o rezygnacji z jaj pochodzących z chowu klatkowego ze swojego łańcucha produkcji na rzecz bardziej etycznych alternatyw i tym samym potwierdzi swoją renomę firmy stawiającej na jakość.


Planowane wydarzenie to już druga demonstracja mająca na celu nakłonienie firmy do wycofania jaj z chowu klatkowego ze swoich produktów. Podobnie jak na pierwszej demonstracji w Warszawie, aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki będą rozdawać ulotki informacyjne oraz rozmawiać z klientami Krakowskiego Kredensu na temat warunków, w których przetrzymywane są zwierzęta w chowie klatkowym.

___________________________________________________________________

Stowarzyszenie Otwarte Klatki ma na celu zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Stowarzyszenia wycofać tematu dobrostanu warunków zapewnia swoich opinii klatkowy chów pochodzące chowie społecznej klatkowego decyzję powinny których Kredensu Krakowskiego Kredens, produkty jakości produktów. Cendrowicz, koordynatorka kampanii Znoszą jakość powstały oferowanych Klatki. nadzieję, wątpliwości poznaniu konsumentów, budząc klatkowa? zapotrzebowanie odpowiedzi jednak Podobno. najwyższą znaczna określanych mianem „premium” wchodzić rosnące najokrutniejszej chowu, deklaruje, hodowla spożywcze wysokiej kompromisów. skład produkcji większość zapobieganie ulotki informacyjne rozmawiać klientami warunków, przetrzymywane zwierzęta klatkowym. ___________________________________________________________________ Stowarzyszenie cierpieniu będą poprzez wprowadzanie systemowych społecznych, dokumentowanie przemysłowego edukację promującą pozytywne postawy rozdawać aktywiści zwierząt, swoją podejmie rezygnacji pochodzących swojego łańcucha pozostaje bardziej etycznych alternatyw potwierdzi renomę Warszawie, stawiającej jakość. Planowane wydarzenie demonstracja mająca nakłonienie wycofania Podobnie pierwszej demonstracji obojętna klatkach klatkowej, zadeklarowało nadzieję zmianę podejścia ważnego zwierząt. Ponad świecie niemal Polsce swojej 13:00. oferty klatkowego, mając względzie dobrostan oczekiwania konsumentów. Wśród które Aktywiści godzinie wpisały pochodzą związku kampanią skierowaną klientów mającą uświadomić klientów, jakich będące sierpnia składnikami Stowarzyszenie organizuje happening, sklepem Floriańskiej Krakowie najbliższą sobotę podjęły standardy panujące świeżego handlowe klatkowego. dziwnego, klatkowym spędzają życie ciasnych dostępu powietrza żywności, promieni słonecznych. Mimo rozmów Stowarzyszeniem otrzymania materiałów ukazujących okrutne warunki restauracje producenci polityki Kielecki) odpowiedzialności biznesu, znajdują Biedronka, Carrefour, Unilever, Nestlé, Społem (Majonez Taurus. Według Polaków badań przeprowadzonych Polacy przeciwni klatkowej. odpowiednich życia. badania wskazują, zwierząt.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »