REKLAMA

Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”

15 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno – Sportowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu odbyła się ostatnia konferencja z cyklu ,,Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”.

1

 

Organizatorami konferencji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią oraz Wielkopolska Izba Rolnicza i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.

23

 

Wśród prelegentów byli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Prezes WAZE Andrzej Bobrowski. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes Piotr Walkowski oraz delegaci Rad Powiatowych WIR z Południowej Wielkopolski.

Spotkanie otworzył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który mówił o poprawie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Przytoczył założenia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który zakłada szereg działań mających na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię.

45

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb mówił o wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich za jakość powietrza i przemyślanym korzystaniu z zasobów środowiska. Następnie prelekcje pt. „Problem niskiej emisji w Wielkopolsce” przedstawił Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią. Omówił negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka oraz normy obowiązujące w tym zakresie. Z uwagi na przekroczenia dobowych i rocznych norm zanieczyszczeń powietrza w Polsce w latach 2007 – 2015, nasz kraj zobligowany jest jak najszybciej podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, stąd realizowane są programy: „Smog Stop” oraz „Czyste Powietrze”.

W Wielkopolsce od 2018 roku obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Zgodnie z ich założeniami w instalacjach zakazuje się stosowania:

  • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (o uziarnieniu poniżej 3 mm) wynosi więcej niż 15 % oraz które nie spełniają parametrów jakościowych takich jak: wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg lub zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Uchwały antysmogowe określają również wymagania, jakie spełniać mają instalacje:

  • muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych,
  • muszą umożliwiać automatyczne podawanie paliwa,
  • nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających na jego zamontowanie.

Kotły zainstalowane przed 1 maja 2018 roku, które nie spełniają wymogów będą musiały zostać wymienione. Określone zostały dwa terminy: do 2024 roku w przypadku kotłów bezklasowych oraz do 2028 roku kotły spełniające normy 3 i 4 klasy.

67

 

Ostatnia prelekcja dotyczyła innowacyjnych technologii biogazowych wykorzystywanych w rolnictwie i gospodarce komunalnej. Przedstawił ją Prezes WAZE Andrzej Bobrowski. Biogazownie są stabilnym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które rozwiązują problem zagospodarowania odpadów organicznych. Prezes Bobrowski przedstawił koncepcję biogazowni komunalnej, która może być zlokalizowana na terenach zurbanizowanych oraz biogazowni rolniczej. Rozwiązania te poparte zostały przykładami działających już biogazowni w województwie lubuskim (gmina Gubin) oraz i warmińsko – mazurskim (wieś Upałty, niedaleko Giżycka).

Spotkanie w Kaliszu zamknęło cykl Konferencji, które odbywały się w ostatnich tygodniach w Wielkopolsce. Podobne konferencje odbyły się w Lesznie, Pile, Koninie i Gnieźnie.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

 


 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/-Konferencja-pt-----Odnawialne-zrodla-energii-w-Wielkopolsce-----szanse-i-zagrozenia----.html
 

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

biomasy spełniające Przedstawił klasy.   Ostatnia Wielkopolsce. (gmina Gubin) warmińsko mazurskim (wieś Upałty, niedaleko Giżycka). Spotkanie zamknęło Konferencji, odbywały ostatnich tygodniach Podobne województwie konferencje odbyły Lesznie, Koninie Gnieźnie. Opracowanie: Katarzyna Strzyż    Źródło  Wielkopolska  http://www.wir.org.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: lubuskim działających prelekcja ciepła, dotyczyła innowacyjnych technologii biogazowych wykorzystywanych rolnictwie gospodarce komunalnej. uziarnieniu Biogazownie stabilnym źródłem wytwarzania elektrycznej rozwiązują przykładami problem zagospodarowania odpadów organicznych. Bobrowski koncepcję komunalnej, która zlokalizowana terenach zurbanizowanych rolniczej. Rozwiązania poparte poniżej stosowania: kamiennego Przytoczył Wielkopolską Rolniczą reprezentowali Walkowski delegaci Powiatowych Południowej Wielkopolski. Spotkanie otworzył poprawie bezpieczeństwa energetycznego Europie. założenia Grzyb, pakietu „Czysta energia wszystkich Europejczyków”, zakłada szereg działań mających przyspieszenie przejścia czystą energię.   Poseł Wielkopolskiego poseł odpowiedzialności dziedzinie czerwca Centrum Dydaktyczno Sportowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła ostatnia konferencja ,,Transfer wiedzy zrównoważonego m.in.: wykorzystania energii”.   Organizatorami konferencji Samorząd Agencja Zarządzania Energią Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kaliszu.   Wśród prelegentów wspólnej państw masowy obowiązują podjąć zmierzające poprawy jakości naszym kraju, realizowane programy: „Smog Stop” „Czyste Powietrze”. W uchwały zobligowany antysmogowe. Zgodnie założeniami instalacjach zakazuje brunatnego stałych mułów flotokoncentratów węglowych mieszanek paliw, których udział najszybciej latach członkowskich Wielkopolskiej jakość przemyślanym korzystaniu zasobów środowiska. Następnie prelekcje „Problem niskiej emisji Wielkopolsce” Stefan Pawlak Agencji Polsce Zarzadzania Energią. Omówił negatywny wpływ zanieczyszczonego zdrowie człowieka obowiązujące zakresie. przekroczenia dobowych rocznych zanieczyszczeń http://nowoczesnafarma.pl/-Konferencja-pt-----Odnawialne-zrodla-energii-w-Wielkopolsce-----szanse-i-zagrozenia----.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »