REKLAMA

Eksperci o kopalni Oczkowice: straty znacznie przewyższą wartość węgla

 

 
zdj 1Ponad 250 miliardów złotych mogą wynieść straty w produkcji rolnej w wyniku budowy kopalni odkrywkowej Oczkowice - wynika z najnowszej ekspertyzy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To trzy razy więcej niż wartość węgla brunatnego znajdującego się w tym złożu. – W świetle tych danych wraca pytanie o ekonomiczne uzasadnienie powstania odkrywki – komentuje Leszek Wenderski ze Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla Ekologii”.
 
Wspólna inicjatywa środowisk naukowych oraz firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Przedsiębiorczość dla Ekologii” zaowocowała opracowaniem ekspertyzy przedstawiającej analizę zysków i strat, jakie wiążą się z uruchomieniem węglowej inwestycji w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Dokument jest wynikiem wielomiesięcznych prac zespołu ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
W celu pełnego poznania potencjalnych skutków uruchomienia odkrywki Oczkowice naukowcy przeprowadzili wszechstronną i wielowariantową analizę. Symulacje na potrzeby badania zostały wykonane według trzech różnych scenariuszy, a w każdym z nich zaprezentowano dwa warianty ustalenia strat w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym.
 
Prace nad ekspertyzą trwały kilka miesięcy, ponieważ chcieliśmy przedstawić jak najbardziej dokładne szacunki. Analizowaliśmy straty w rolnictwie zarówno dla planowanego Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, jak i dla pełnego obszaru oddziaływania odkrywki, czyli terenu, który zostanie objęty lejem odprężeniowym. Podstawę obliczeń stanowiła sytuacja w rolnictwie w ostatnich latach, a także zachodzące trendy. Ponadto przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród rolników. W każdym z analizowanych wariantów dla pełnego obszaru oddziaływania odkrywki poziom strat w produkcji agrobiznesu przewyższa wartość węgla znajdującego się w złożu – podkreśla prof. dr hab. Walenty Poczta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który stanął na czele zespołu opracowującego ekspertyzę.
 
 
Z analizy wynika, że średni ubytek produkcji rolnej i ze sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego dla wszystkich wariantów i scenariuszy wyniesie 255,19 mld zł, a dochodów 56,38 mld zł. Ponadto objęcie złoża Oczkowice ochroną będzie się wiązało z poniesieniem poważnych strat, które w przypadku przeciętnego gospodarstwa w 30-letnim okresie mogą oznaczać ubytek dochodu rolniczego o wartości 0,6-1,3 mln zł. Według ekspertyzy jest to kwota, która w tym samym czasie pozwoliłaby takiemu gospodarstwu co najmniej potroić produkcję zwierzęcą.
 
Ekspertyza wykazała, że jeśli odkrywka zostanie uruchomiona, szkody będą jeszcze większe niż się spodziewaliśmy. Wielkość strat w rolnictwie szokuje zwłaszcza w zestawieniu z wartością węgla w złożu Oczkowice, którą szacuje się pomiędzy 75 a 100 mld zł. To kolejny dowód na to, że odkrywka w południowo-zachodniej Wielkopolsce nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest szkodliwa nie tylko dla lokalnej gospodarki, ale również dla całej Polski. Dokument jasno pokazuje, że produktywność gospodarstw działających na tym obszarze jest aż o 90% wyższa od przeciętnej w kraju. Zniszczenie tego dziedzictwa na rzecz budowy kopalni jest niedopuszczalne – zaznacza Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla Ekologii”.
 
Ekspertyza pt. „Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na agrobiznes południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego”, opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dostępna jest na stronie www.przedsiebiorczoscdlaekologii.pl.
 
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

zdj 1
która pozwoliłaby takiemu gospodarstwu najmniej analizy potroić ekspertyzę.     Z produkcję zwierzęcą.   – opracowującego dochodu 255,19 oznaczać poniesieniem dochodów scenariuszy objęcie wszystkich rolno-spożywczego złoża Ekspertyza wiązało poważnych średni przemysłu które przypadku przedsiębiorstw przeciętnego gospodarstwa 30-letnim okresie sprzedaży wyniesie ochroną Oczkowice, wykazała, „Wpływ obszarze wyższa przeciętnej kraju. Zniszczenie dziedzictwa niedopuszczalne zaznacza Wenderski, prezes Ekologii”.   Ekspertyza planowanej gospodarstw ekonomiczny, produkcyjny społeczny potencjał rolnictwa otoczenia agrobiznes wielkopolskiego”, opracowana dostępna stronie działających produktywność jeśli którą uruchomiona, szkody będą jeszcze większe spodziewaliśmy. Wielkość szokuje zwłaszcza zestawieniu wartością szacuje pokazuje, pomiędzy kolejny dowód Wielkopolsce uzasadnienia ekonomicznego szkodliwa lokalnej gospodarki, również całej Polski. stanął także Ekonomiczno-Społecznego wynikiem zaowocowała opracowaniem przedstawiającej analizę zysków wiążą uruchomieniem węglowej inwestycji wielkopolskiego. wielomiesięcznych Stowarzyszeniu ekspertów Poznaniu.   W poznania potencjalnych skutków uruchomienia naukowcy przeprowadzili wszechstronną wielowariantową Ekologii” zrzeszonych Symulacje brunatnego     Ponad miliardów złotych wynieść wyniku odkrywkowej wynika najnowszej Poznaniu. więcej złożu. naukowych świetle danych pytanie ekonomiczne uzasadnienie powstania komentuje Wenderski Ekologii”.   Wspólna inicjatywa środowisk analizę. potrzeby Wydziału przeprowadziliśmy objęty odprężeniowym. Podstawę obliczeń stanowiła sytuacja ostatnich latach, zachodzące trendy. ankietowe odkrywki, wśród rolników. analizowanych poziom agrobiznesu przewyższa podkreśla Walenty Poczta, dziekan terenu, Funkcjonalnego, zostały ekspertyzą wykonane według trzech różnych scenariuszy, zaprezentowano warianty ustalenia przetwórstwie rolno-spożywczym.   – trwały Obszaru miesięcy, ponieważ chcieliśmy przedstawić najbardziej dokładne szacunki. Analizowaliśmy zarówno planowanego Południowo-Zachodniego www.przedsiebiorczoscdlaekologii.pl.    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »