REKLAMA

"Batalia o przywrócenie rolnikowi odwiecznego prawa do sprzedaży, a konsumentom dostępu do żywności wytwarzanej w gospodarstwie rolnika"

Trwają konsultacje rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która ma wejść w życie DOPIERO 1 STYCZNIA 2017.

Tymczasem propozycja ustawy "o sprzedaży żywności przez rolników" napisana przez rolników-praktyków leży już kilka miesięcy w sejmowej "zamrażarce". Tę jasną, prostą i krótką propozycję ustawy POPARŁO 130 ORGANIZACJI I GOSPODARSTW REPREZENTUJĄCYCH TYSIĄCE POLAKÓW. Poparcie dla niej wyrazili też naukowcy, lekarze i sołtysi. Dodatkowo petycję "Alarm - brońmy dobrej żywności" popierającą pilne wprowadzenie rolniczej propozycji ustawy podpisało ponad 7 300 wyborców - podpisy cały czas spływają.

O rządowej ustawie, której autorzy zupełnie zignorowali propozycje zawarte w ustawie napisanej przez rolników, rolnicy i konsumenci mówią: "...Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych...w dodatku rządowa ustawa utrudni konsumentom dostęp do dobrej żywności".

Rolnicy i konsumenci WSPÓLNIE domagają się, aby wprowadzić w powyższym rządowym projekcie ustawy tzw. derogacje/wyłączenie jej obowiązywania/ dla małej(!) domowej produkcji żywności. Taka produkcja byłaby normalizowana właśnie przez ten drugi projekt ustawy, który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami: "O sprzedaży żywności przez rolników". Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ'15 już kilka miesięcy temu, ale, niestety, trafił do tzw. "sejmowej zamrażarki". Czas wprowadzić tę propozycję ustawy w życie (zob. projekt z autopoprawkami http://icppc.pl/images/1.pdf ).

Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż takiej żywności bez zbędnych utrudnień, polski rolnik też ma do tego prawo.

...Rolniczy projekt ustawy "O sprzedaży żywności przez rolników" stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi, stworzonymi w zamyśle dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, a nie rolników...mówi dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.

...Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest PODSTAWĄ ZDROWIA całego narodu. Chcemy mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników...podkreśla Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC.

Współautorzy projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw:
Bogdan Chara, rolnik, gospodarstwo Ekorab, Jasień, woj. świętokrzyskie
Elżbieta Chara, rolniczka, gospodarstwo Ekorab, Jasień, woj. świętokrzyskie
Jadwiga Łopata-Wietrzna, gospodarstwo edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)
Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo Ohanadal, Osławica, woj. podkarpackie
Waldemar Dal, rolnika, gospodarstwo Ohanadal, Osławica, woj. podkarpackie
Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST PROEKO, prezes, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Paweł Kobielus, rolnik, gospodarstwo Brzozowy Gaj, woj. małopolskie
Grażyna Kobielus, rolniczka, gospodarstwo Brzozowy Gaj, woj. małopolskie
Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, prezes stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie
Józef Nowak, rolnik, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo, woj, zachodniopomorskie
Dorota Staszewska, lekarz, członek stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Lena Huppert, konsumentka, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes
Elżbieta i Wojciech Pilch, gospodarstwo rolne produkujące sery w ramach MOL, woj. zachodniopomorskie
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

 

DODATKOWE INFORMACJE:
LISTA ORGANIZACJI, GOSPODARSTW i OSÓB KTÓRE POPARŁY Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników:
http://icppc.nazwa.pl/pliki/2016/alarm.pdf

Rolniczy projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustawy z autopoprawkami:
http://icppc.pl/images/1.pdf

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

przepisami sanitarno-higienicznymi innymi, stworzonymi zamyśle przedsiębiorstw Rolniczego umożliwia, spożywczego, rolników...mówi Portalu uprzejmości dzięki ICPPC Informacja rolników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402 Międzynarodowa (ICPPC). Przywraca NATURALNE Projekt KTÓRE POPARŁY Fundacja podkarpackie Anna Bednarek, Społeczeństwa PROEKO, Kultury prezes, Rozwoju GMO Paweł Wspierania małopolskie Grażyna Obywatelskiego małopolskie Edyta Jaroszewska konsumentka, Huppert, GMO Lena członek EKOLAND o/Zachodniopomorski, zachodniopomorskie Józef zachodniopomorskie Dorota rolnika, podkarpackie Waldemar Staszewska, dyrektorka OSÓB ORGANIZACJI, ICPPC. Współautorzy ustaw: Bogdan INFORMACJE: LISTA ICPPC   DODATKOWE Julian zachodniopomorskie Sir świętokrzyskie Elżbieta świętokrzyskie Jadwiga prezes Elżbieta Łopata-Wietrzna, ICPPC, Międzynarodowa produkujące Pilch, ICPPC Dr (ICPPC) Jolanta rolniczka radna, Wojciech zbędnego umożliwiają własnego propozycje wprowadzenie rolniczej propozycji podpisało wyborców podpisy spływają. O rządowej ustawie, której autorzy zupełnie zignorowali zawarte żywności" ustawie napisanej rolnicy mówią: "...Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, systemu kontroli którzy produkują, przetwarzają popierającą brońmy sezonie "zamrażarce". Trwają konsultacje rządowego która wejść DOPIERO STYCZNIA 2017. Tymczasem propozycja "o napisana rolników-praktyków sejmowej jasną, "Alarm prostą krótką POPARŁO ORGANIZACJI REPREZENTUJĄCYCH TYSIĄCE POLAKÓW. Poparcie wyrazili naukowcy, lekarze sołtysi. Dodatkowo petycję sprzedać ilości domowy, ). Rządy współpracy rolnikami-praktykami: rolników". Został złożony marszałkowskiej KUKIZ'15 niestety, trafił "sejmowej zamrażarki". autopoprawkami http://icppc.pl/images/1.pdf krajów powstał rolnikom sprzedaż zbędnych polski rolnik prawo. ...Rolniczy stwarza warunki produktów spożywczych wytwarzanych sposób tradycyjny, ścisłej który porównaniu utrudni których zdecydowanie większa, doprowadzi dalszego niszczenia upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych...w dodatku rządowa ustawa żywności". Rolnicy ustawy, WSPÓLNIE domagają powyższym rządowym projekcie derogacje/wyłączenie obowiązywania/ małej(!) domowej produkcji żywności. byłaby normalizowana właśnie http://nowoczesnafarma.pl/-Batalia-o-przywrocenie-rolnikowi-odwiecznego-prawa-do-sprzedazy--a-konsumentom-dostepu-do-zywnosci-wytwarzanej-w-gospodarstwie-rolnika-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »