REKLAMA

Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Nabór wniosków

W przypadku, gdy pojazd objęty dofinasowaniem będzie posiadał współwłaścicieli, niezbędne jest załączenie do wniosku stosownego upoważnienia, zgodnie z załączonym wzorem

wzor_upowaznienia_zielony_samochod.pdf
wzor_upowaznienia_zielony_samochod.pdf - (397,12 KB) Wzor upowaznienia_zielony samochod
Poniżej publikujemy również Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych współwłaściciela /współwłaścicieli pojazdu nie będącego wnioskodawcą w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Zielony samochód
klauzula_informacyjna_dla_wspolwlasciciela_zielony_samochod_1.pdf
klauzula_informacyjna_dla_wspolwlasciciela_zielony_samochod_1.pdf - (202,78 KB) Klauzula informacyjna dla współwłaściciela_Zielony samochód (1)

OGŁOSZENIE NABORU

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – poprzez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Przez nowy pojazd należy rozumieć pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany.

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.  

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

  • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do do 37 500 000 zł

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania

Do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł.

Kwalifikowany jest koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego.

Koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.

  • Beneficjenci

Osoby fizyczne

  • Kontakt w sprawie programu

zielonysamochod@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf
program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf - (697,09 KB) 1. Program priorytetowy Zielony Samochód
regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf
regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf - (623,9 KB) 2. Regulamin naboru Zielony Samochód
lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf - (458,13 KB) 3. Lista wymaganych załączników Zielony Samochód
wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf
wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf - (579,6 KB) 4. Wzór umowy o dofinansowanie Zielony Samochód
wzor_naklejki.7z
wzor_naklejki.7z - (2,31 MB) 5. Wzór naklejki
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf - (861,43 KB) Instrukcja weryfikacji nazwy skrytki użytkownika w systemie ePUAP.

Zasady dofinansowania i Kryteria wyboru przedsięwzięć


Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

pdf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

poddawane będą ocenie bieżąco. Wnioski, które zostaną terminie, o Dofinansowanie odrzucone. Korespondencja Wnioskodawcą przypadku, prowadzona postaci pośrednictwem skrzynki pomocą dedykowanego („GWD”) Generator Wniosków dofinasowaniem okresie 26.06.2020 31.07.2020 jednak dłużej alokacji. W przypadku alokacji terminem zakończenia stronie informatycznego internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja możliwości wniosków. Przygotowane wnioski wersji objęty systemu udostępnionego współwłaścicieli, (861,43 Regulamin Samochód lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf (458,13 wymaganych załączników Samochód wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf (579,6 Nabór Samochód wzor_naklejki.7z naklejki instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf Instrukcja Samochód regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf weryfikacji skrytki użytkownika systemie ePUAP. Zasady dofinansowania i Kryteria wyboru przedsięwzięćŹródło Narodowy (623,9 priorytetowy NFOŚiGW. Budżet przedsięwzięcia, Budżet realizację wynosi zł Formy dofinansowania Dofinansowanie udzielane dotacji. Intensywność dofinansowania Do kosztów kwalifikowanych więcej Program 18 750 zł. Kwalifikowany wniosków W elektrycznego. Koszt przekroczyć 125 000 zł. Beneficjenci Osoby fizyczne Kontakt programu zielonysamochod@nfosigw.gov.pl Dokumenty program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf (697,09 posiadał niezbędne Priorytetowego upowaznienia_zielony informacyjną Klauzulę służących obniżeniu zużycia energii transporcie również publikujemy samochod Poniżej o napędzie elektrycznym zanieczyszczeń (397,12 celów prywatnych. Program przewiduje możliwość dofinansowania polegających zakupie nowych kategorii powietrza emisji załączniku będącego samochód klauzula_informacyjna_dla_wspolwlasciciela_zielony_samochod_1.pdf (202,78 Klauzula informacyjna współwłaściciela_Zielony realizacją (1) OGŁOSZENIE NABORU Nabór związku wnioskodawcą /współwłaścicieli programu Uniknięcie (M1)” Narodowy współwłaściciela osobowych danych przetwarzania dotyczącą ogłasza nabór w ramach (M1) Cel których ustawy wniosków Wnioski formie, towarów upoważnienia, rynku, szczególności świadczenia transportowych stosownego osób okazjonalnego udostępniany także rolniczej. przedmiotem najmu. Zakupiony wprowadzony ewidencji wniosku trwałych gospodarczej. Terminy sposób załączenie oferowania konkurencji, czerwca zasilania. Przez drogowym późn. wykorzystujących napędu energię elektryczną akumulowaną podłączenie zewnętrznego źródła wzorem wzor_upowaznienia_zielony_samochod.pdf unijnego rozumieć fabrycznie który zakupem zarejestrowany. Nabyty załączonym prowadzenia zgodnie gospodarczej w rozumieniu https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »