REKLAMA

Zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE 2019 w dniu 17 kwietnia w Warszawie

clWEv3mnY69lVnmnqqjW,life

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2019, organizowanym po raz dwunasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie w centrum konferencyjnym MsMermaid – Conference Center at The Tides (strona internetowa: www.msmermaid.pl) ul. Wioślarska 8. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.00.

Celem wydarzenia jest inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także  przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program, oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2019. Będzie również okazją do zapoznania się z realizowanymi lub zrealizowanymi projektami oraz wymiany doświadczeń z obecnymi Beneficjentami LIFE. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w trakcie wydarzenia projekty staną się inspiracją dla przyszłych wnioskodawców.

Program Dnia Informacyjnego

Dzień Informacyjny LIFE 2019 składać się będzie z sesji ogólnej i  trzech sesji tematycznych.

Sesja ogólna (poranna) skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o Programie i jego zasadach.

Sesje tematyczne (popołudniowe),  poświęcone będą bezpośrednio głównym obszarom priorytetowym LIFE. Zaprezentowane będą przykładowe, najlepsze projekty na różnych etapach realizacji, dzięki czemu możliwe będzie poznanie różnych perspektyw uczestnictwa w programie.

  • Sesja I Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami  - tematem przewodnim będą projekty poświęcone ochronie powietrza
  • Sesja II Przyroda i różnorodność biologiczna – poświęcona będzie ochronie gatunkowej
  • Sesja III Łagodzenie zmian klimatu – ze szczególnym uwzględnieniem projektów rynkowych

Dodatkowo w trakcie wydarzenia kilkudziesięciu Beneficjenci programu przedstawi swoje projekty  na specjalnych stoiska informacyjnych. Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń z realizacji trwających projektów.

W najbliższych dniach opublikujemy szczegółowy program spotkania

Uczestnictwo

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dniu Informacyjnym LIFE 2019, prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  12.04.2019 r.

Informujemy, że liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona i o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2019 jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdów i innych kosztów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W sprawach merytorycznych można kontaktować się z Panem Ireneuszem Mirowskim: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 167

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

clWEv3mnY69lVnmnqqjW,life
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

będą Informacyjny kwietnia Warszawie projekty wydarzenia – Zapraszamy Informacyjnym Dzień zgłoszeń naborze doświadczeń trakcie ochronie dofinansowania wymiany Fundusz Gospodarki Środowiska Ochrony różnych konferencji specjalnych efektywne Środowisko stoiska informacyjnych. Uczestnicy tematem programie.  na okazję uczestnictwa bezpośredniej informacji realizacji trwających gospodarowanie Beneficjenci przedstawi poświęcona przewodnim poświęcone powietrza Przyroda różnorodność biologiczna Łagodzenie programu klimatu szczególnym uwzględnieniem zasobami  projektów rynkowych Dodatkowo kilkudziesięciu gatunkowej program projektów. W kosztów. FORMULARZ zgłoszeń. Udział bezpłatny. Organizatorzy refundują kosztów dojazdów innych ZGŁOSZENIOWY W decydować sprawach merytorycznych kontaktować Ireneuszem Mirowskim: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, 90 167   Źródło Narodowy kolejność uczestnictwie najbliższych przesyłanie dniach opublikujemy szczegółowy poznanie spotkania Uczestnictwo Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy pośrednictwem i o poniższego formularza. Termin nadsyłania upływa  12.04.2019 Informujemy, liczba uczestników ograniczona perspektyw głównym możliwe Programu 10.00. Celem inauguracja poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków także zaplanowano  przedstawienie oferty umożliwia program, ogólnych ubiegania Będzie również godzinę Rozpoczęcie zapoznania Konferencja Serdecznie zapraszamy Państwa udziału organizowanym dwunasty Narodowy Wodnej. odbędzie Wioślarska centrum konferencyjnym MsMermaid Conference Center (strona internetowa: www.msmermaid.pl) okazją realizowanymi dzięki (popołudniowe), wniosku szukają podstawowej wiedzy Programie zasadach. Sesje tematyczne  poświęcone przygotowują bezpośrednio obszarom priorytetowym Zaprezentowane przykładowe, najlepsze etapach realizacji, złożenia które zrealizowanymi wnioskodawców. Program projektami obecnymi Beneficjentami nadzieję, zaprezentowane staną inspiracją przyszłych Informacyjnego Dzień osób, składać ogólnej i  trzech tematycznych. Sesja ogólna (poranna) skierowana Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »