REKLAMA

Zakończenie okresów przejściowych dotyczących wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym

Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegły końca okresy przejściowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.9.2008, s.1, ze zm.), dotyczące wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Powyższe dotyczy następujących odstępstw:

  • trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich istniejących przed dniem
    24 sierpnia 2000 r. (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • zmiany warunków w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

W związku z powyższym przestają obowiązywać formularze wniosków F-11/BRE-07-IR-01 oraz F-18/BRE-07-IR-01 o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, o których mowa w ww. przepisach.

W 2013 r. wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali łącznie 40 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne w związku z wnioskami o wydanie zgody na zastosowanie wspomnianych odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, złożonymi przez producentów prowadzących działalność w rolnictwie ekologicznym, w tym:

  • 39 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne dotyczące trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich wybudowanych przed 24 sierpnia
    2000 r. oraz
  • 1 pozwolenie na odstępstwo związane ze zmianą warunków
    w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt.

Ograniczeniu podlega także liczba substancji dopuszczonych do stosowania w celu tradycyjnego dekoracyjnego barwienia skorup jaj. Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie można wykorzystywać w tym celu tlenków i wodorotlenków żelaza w postaci syntetycznej. Formularz wniosku F-4/BRE-07-IR-01 o zezwolenie na ww. barwienie skorup jaj, kierowany przez zainteresowane podmioty do wojewódzkiego inspektora JHARS, nie ulega zmianie.


Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odstępstw rolnictwie inwentarskich wybranych obowiązujących Zakończenie przewidziane rozporządzenia Komisji okresów ekologicznym przejściowych dotyczących odmowne pomieszczeniach bydła uwięzi budynkach sierpnia (odstępstwo obsady decyzje związku zastosowanie rolnictwa dotyczące skorup decyzji zezwalających trzymania ekologicznego, produkcji znakowania liczba wykorzystywać stycznia grudnia barwienia dekoracyjnego tradycyjnego stosowania dopuszczonych substancji odniesieniu wodorotlenków także podlega zwierząt. Ograniczeniu warunków zmianą związane odstępstwo pozwolenie oraz wybudowanych tlenków postaci żelaza JHARS, NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolno-Spożywczych http://www.ijhar-s.gov.pl Informacja Artykułów Handlowej Jakości zmianie. Źródło Inspekcja inspektora ekologicznym, wojewódzkiego podmioty zainteresowane kierowany barwienie zezwolenie F-4/BRE-07-IR-01 wniosku Formularz syntetycznej. tym: prowadzących działalność istniejących ustanawiającym 889/2008). W zwierząt szczegółowe zasady warunków zmiany 889/2008), wdrażania 834/2007 sprawie przestają ekologicznej produktów odstępstw: następujących dotyczy Powyższe ekologicznym. ekologicznych 18.9.2008, kontroli powyższym obowiązywać ekologicznej, wydali producentów złożonymi wspomnianych wydanie wnioskami dobiegły końca okresy przejściowe, łącznie inspektorzy formularze wojewódzcy przepisach. W których rozporządzeniu 889/2008 września udzielenie F-18/BRE-07-IR-01 F-11/BRE-07-IR-01 wniosków http://nowoczesnafarma.pl/Zakonczenie-okresow-przejsciowych-dotyczacych-wybranych-odstepstw-od-zasad-obowiazujacych-w-rolnictwie-ekologicznym.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »