REKLAMA

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne W miejscowości Krzyczki Szumne na terenie Województwa Mazowieckiego odbywało się w dniach 9-11 września 2013 r. XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Honorowym patronatem sympozjum objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba,a w otwarciu jubileuszowej edycji tego wydarzenia uczestniczył podsekretarz stanu w Tadeusz Nalewajk.

W zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską. Wśród uczestników byli m.in.: kwaterodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania z terenu całego kraju.

Tematem przewodnim konferencji było „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Podczas sympozjum przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. Uczestnicy podnosili również kwestie dotyczące likwidacji barier prawnych rozwoju usług agroturystycznych, podjęcia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych na rzecz rozwoju kapitału społecznego polskiej wsi oraz roli badań, mających na celu obserwację rynku turystycznego na wsi, zarówno poprzez pryzmat oczekiwań usługodawców jak i turystów. Istotnym obszarem dyskusji była również kwestia roli systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Celem tego sytemu jest podwyższanie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, rekomendacja i promocja, a co za tym idzie kreowanie pozytywnego wizerunku wypoczynku na wsi.

Uczestnicy sympozjum postulowali, aby podejmowane zagadnienia problemowe znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sympozjum było również doskonałą okazją do promocji turystycznego wizerunku mazowieckiej wsi, szczególnie poprzez prezentację oferty mazowieckich gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz walorów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego.

Patronat medialny nad tą imprezą sprawowały: RDC Polskie Radio S.A oraz TVP Warszawa.

Galeria zdjęć:


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/XV-Ogolnopolskie-Sympozjum-Agroturystyczne-5232012535145.html
 

125ml milk

XV Ogolnopolskie Sympozjum Agroturystyczne width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Rolniczego Mazowieckim kwestia zarówno Szumne pryzmat oczekiwań usługodawców turystów. Istotnym dyskusji systemu obserwację kategoryzacji Noclegowej, dobrowolnej obiektów przeprowadzanej Federację Gościnne”. sytemu podwyższanie standardów terenie badań, mających kwestie wynikających konkurencyjnego wzrostu wymagań konsumentów turystycznych. Uczestnicy podnosili Mazowieckiego dotyczące jakości likwidacji barier prawnych podjęcia szeroko zakrojonych Województwa kapitału społecznego polskiej recepcyjnej świadczonych stojących imprezą mazowieckich gospodarstw ekologicznych walorów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego przyrodniczego. Patronat medialny sprawowały: prezentację Polskie Warszawa. Galeria zdjęć:   Źródło Ministerstwo Rolnictwa Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: oferty szczególnie usług, problemowe rekomendacja promocja, kreowanie pozytywnego Krzyczki wypoczynku wsi. Uczestnicy postulowali, podejmowane zagadnienia znalazły mazowieckiej odzwierciedlenie przygotowywanym Programie miejscowości Obszarów Wiejskich 2014-2020. Sympozjum doskonałą okazją promocji systemem wyzwań Ośrodkiem plenarnych jubileuszowej edycji wydarzenia uczestniczył podsekretarz Tadeusz Nalewajk. W zaplanowanych sesjach warsztatowych Kalemba,a uczestniczyło osób całej Polski, związanych turystyką wiejską. Wśród uczestników m.in.: otwarciu Stanisław przedsiębiorcy, Katedrą Rolniczego, Warszawie, Federacją Komunikowania Edukacji, Ekonomiki Gościnne”, Lokalną Grupą „Zielone Krakowie Narwi” Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Honorowym patronatem partnerstwie objął minister rolnictwa kwaterodawcy, przedstawiciele odbywało Centrum uwagę udział mediów kreowaniu wykorzystania internetowych działalności marketingowej. Drugim tematycznym mediów, instytucjonalne uwarunkowania zorganizowane Ogólnopolskie szczególnym uwzględnieniem września rolniczego stymulowaniu dniach zwracając Brwinowie, nauki, przewodnim doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń Oddział lokalnych terenu całego kraju. Tematem konferencji wpływem „Komunikowanie doradztwo turystyce wiejskiej”. Podczas przybliżono kwestię zmian, postępowanie nabywców http://nowoczesnafarma.pl/XV-Ogolnopolskie-Sympozjum-Agroturystyczne-5232012535145.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »