REKLAMA

Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14

„Niezbędna jest ścisła współpraca państw, tak aby stworzyć ambitne ramy działań na rzecz ochrony i odtwarzania ekosystemów, a przez to zapobiegania pustynnieniu, mitygowania zmian klimatu i adaptacji” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podczas Sesji Wysokiego Szczebla, kończącej 14. Konferencję Stron (COP14 UNCCD) w New Delhi.

Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14

W trakcie spotkania ministrów (tzw. Segment Wysokiego Szczebla) wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił, że znaczące obszary na wszystkich kontynentach ulegają degradacji i pustynnieniu, a przyczyniają się do tego coraz bardziej rozrastające się miasta oraz zjawisko wylesiania, jak również zmiany klimatu.

Zwrócił też uwagę, że nowy model rozwoju dla Polski nakreślony w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wychodzi naprzeciw wyzwaniom w tych obszarach. Jak zaznaczył, priorytetem Polski jest ochrona i poprawa stanu jakości środowiska między innymi poprzez ochronę różnorodności biologicznej i ochronę gleb.

„Polska cechuje się jednym z najwyższych wskaźników różnorodności biologicznej w skali kontynentu. Wynika to, m.in., z zachowania unikalnych krajobrazów, utrzymywania się ekstensywnego rolnictwa oraz dominacji własności państwowej w strukturze zarządzania lasami” – dodał.

Wiceminister podkreślił również, że prawie 40% terytorium naszego kraju jest objęte ochroną, a około 30% pokrywają lasy. Zawrócił też uwagę, że planowane jest dalsze rozszerzenie obszarów leśnych w ramach programu zwiększania lesistości.

„Prowadzenie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest gwarantem zachowania bogactwa przyrodniczego lasów Polski. Nasz kraj prowadzi szeroki zakres działań w zakresie odtwarzania ekosystemów leśnych jak np. zalesianie, odnowienia, zachowanie zasobów i różnorodności genetycznej, przebudowa drzewostanów czy mała retencja w lasach. Mamy duże doświadczenie w tym temacie i jesteśmy gotowi się nim dzielić” – podkreślił.

Wiceminister środowiska wspomniał również o realizowanym w Polsce kompleksowym programie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. Jego celem jest zapobieganie powstawaniu lub minimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych – suszy i powodzi, jak również pożarów. Ma to służyć wzmocnieniu odporności ekosystemów leśnych zagrożonych postępującymi zmianami klimatu.

„Zmiany klimatu, pustynnienie – nie mają granic, tak więc tylko ponadnarodowa współpraca może zapewnić sukces i dobrobyt obecnemu i przyszłym pokoleniom” – dodał wiceminister.

O Konwencji

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD) powstała w wyniku realizacji zaleceń Światowej Konferencji „Człowiek i Środowisko” w Rio de Janeiro w 1992 r. Jej głównym celem jest zwalczanie pustynnienia i łagodzenie skutków susz w krajach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, a także przeciwdziałanie degradacji gleb na skutek ich przesuszania. Polska ratyfikowała konwencję 2 października 2001 r.

Spotkanie z Dyrektorem Wykonawczym Zielonego Funduszu Klimatycznego

W trakcie wizyty w Indiach wiceminister Mazurek spotkał się m.in. z Yannickiem Glemarecem Dyrektorem Wykonawczym Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund, GFC). Tematem rozmów były m.in. kwestie dotyczące polskiego wsparcia dla Funduszu oraz portfolio projektów finansowanych przez GCF.

Zielony Fundusz Klimatyczny powstał w celu wspierania niskoemisyjnego i odpornego na zmianę klimatu rozwoju państw rozwijających się. Jest częścią mechanizmu finansowego Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i służy Porozumieniu paryskiemu.

Zdjęcia (8)

Pokaż zdjęcie 1 z galerii. Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14 Pokaż zdjęcie 2 z galerii. Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14 Pokaż zdjęcie 3 z galerii. Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14 Pokaż zdjęcie 4 z galerii. Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14

Źródło
Ministerstwo Środowiska
www.gov.pl/srodowisko

125ml milk

2560x
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wzmocnieniu odporności zagrożonych postępującymi zmianami naturalnych klimatu. „Zmiany klimatu, pustynnienie ponadnarodowa powodzi, zapewnić Środowisko” sukces dobrobyt obecnemu zjawisk przyszłym pokoleniom” Źródło Ministerstwo dodał „Człowiek suszami Janeiro wspierania kwestie dotyczące polskiego wsparcia portfolio projektów finansowanych GCF. Zielony Fundusz Klimatyczny powstał niskoemisyjnego Tematem odpornego zmianę państw rozwijających częścią mechanizmu finansowego paryskiemu. Zdjęcia Ramowej Porozumieniu konwencji służy rozmów Climate głównym Polsce zwalczanie łagodzenie krajach dotkniętych poważnymi (UNFCCC) pustynnieniem, także przeciwdziałanie skutek przesuszania. Polska (Green ratyfikowała konwencję października r. Spotkanie Klimatycznego W wizyty Indiach spotkał Yannickiem Glemarecem (8)   Klimatycznego kompleksowym zasobów realizowanym obszarach. rozrastające miasta zjawisko wylesiania, zmiany klimatu. Zwrócił nakreślony Strategii odpowiedzialnego wychodzi naprzeciw wyzwaniom zaznaczył, przyczyniają priorytetem ochrona poprawa jakości między innymi poprzez gleb. „Polska cechuje jednym najwyższych wskaźników bardziej ulegają Wynika Szczebla, „Niezbędna ścisła państw, stworzyć ambitne ochrony ekosystemów, zapobiegania mitygowania adaptacji” powiedział podczas kończącej kontynentach Konferencję (COP14 Delhi. W spotkania ministrów Segment Szczebla) podkreślił, znaczące obszary wszystkich kontynentu. m.in., wspomniał zalesianie, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej gwarantem bogactwa przyrodniczego Polski. prowadzi szeroki zakres zakresie odnowienia, lesistości. „Prowadzenie zachowanie genetycznej, przebudowa drzewostanów retencja lasach. doświadczenie temacie jesteśmy gotowi dzielić” podkreślił. Wiceminister wielofunkcyjnej zwiększania unikalnych również, krajobrazów, utrzymywania ekstensywnego rolnictwa dominacji własności państwowej strukturze zarządzania lasami” dodał. Wiceminister podkreślił prawie programu terytorium naszego objęte ochroną, około pokrywają Zawrócił planowane dalsze rozszerzenie obszarów Środowiska www.gov.pl/srodowisko
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »