REKLAMA

V Konferencja Naukowa z cyklu "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska" Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego – ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa

w

V Konferencji Naukowej z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:

Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna

Konferencja odbędzie się w dniach 24 i 25 maja 2018 r.

w Poznaniu, w gmachu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B

(Kompleks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Organizatorami Konferencji są stowarzyszone ze sobą samodzielne jednostki badawcze: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pracownia polityki energetycznej i bezpieczeństwa (Uniwersytet Zielonogórski), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych), Wydział Cybernetyki – Instytut Organizacji i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna). Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych.

Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

Autorom zapewniamy możliwość publikacji dodatkowych tekstów w monografiach tematycznych oraz zamieszczenie artykułu na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW !!!

Koordynatorzy:

dr hab. Jacek Dach prof. UPP – dr hab. Agnieszka Ziomek UEP – dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ – dr inż. Radosław Szczerbowski PP

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl tel. +48 502 214 500

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast uczestnictwo bez publikacji to 150 zł za dzień; istnieje również możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 200 zł). Zniżki dla doktorantów – cena 350 zł razem z publikacją! 10% zniżki dla osób poruszających problematykę z zakresu biotechnologii i biomasy. Osoby zainteresowane wyższą punktacją, mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 220 zł, za zamieszczenie publikacji na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

 

Kierownictwo Komitetu Naukowego

prof. UPP dr hab. Jacek Dach

prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz

prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

dr inż. Radosław Szczerbowski, PP

dr Robert Sobków

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Marek Skociński

dr Joanna Mazurkiewicz

 

1. Panel ekonomiczno-społeczny

a. Ceny na rynku paliw i energii – znaczenie gospodarcze i społeczne

b. Społeczny wymiar energetyki

c. Konsument na rynku energii

d. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa

2. Panel logistyczny

a. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój

b. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych

c. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy

d. Energetyka rozproszona – wyzwania logistyczne

e. Transport w tym elektromobilność

3. Panel polityczno-prawny

a. Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych, energetyka wybranych państw

b. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych

c. Regulacja rynków paliwowych i energetycznych

d. Prawo w energetyce i energetyka w prawie

4. Panel środowiskowy

a. Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu

b. Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów

c. Handel i zarządzanie emisjami

d. Ekologia a innowacje

e. Edukacja ekologiczna

5. Panel techniczny

a. Projekty i technologie

b. Nośniki energii

c. Magazynowanie energii

d. Sprawność i efektywność energetyczna

6. Panel bezpieczeństwo i obronność

a. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym i narodowym

b. Infrastruktura krytyczna i zarządzanie ryzykiem w energetyce

7. Panel bezpieczeństwo cybernetyczne

a. E-bezpieczeństwo systemu energetycznego

b. E-bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych

c. Sztuczna inteligencja w energetyce

8. Panel Odnawialne Źródła Energii

a. Hydroenergetyka

b. Energetyka solarna

c. Energetyka wiatrowa

d. Biomasa w energetyce (10% zniżki dla referatów i publikacji)

e. Biopaliwa a szczególnie bioetanol w energetyce (15% zniżki dla referatów i publikacji)

f. Biogaz (biometan, biowodór) w energetyce (10% zniżki dla referatów i publikacji)

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

gospodarcze społeczne b. Społeczny energetyki c. Konsument uprzejmości dzięki administracja rządowa polityczno-prawny a. organizacji energetycznego b. inteligencja techniczny a. Projekty technologie b. Nośniki energii c. Magazynowanie Sprawność efektywność energetyczna 6. Odnawialne energetyce 8. obronność a. Bezpieczeństwo Edukacja energetyczne wymiarze regionalnym makroregionalnym Sztuczna narodowym b. krytyczna ryzykiem energetyce 7. cybernetyczne a. wrażliwych c. systemu ekologiczna 5. innowacje e. ponadnarodowych, Hydroenergetyka b. solarna c. wybranych państw b. Konwencjonalne odnawialne źródła świetle legislacyjnych c. Regulacja rynków paliwowych energetycznych d. Energii a. Ekologia prawie 4. środowiskowy a. wyzwań środowiska naturalnego klimatu b. Dach prof. ekologiczna wyrobów c. Handel Źródła emisjami d. Środowiskowa publikacją! Naukowego prof. polityki samodzielne jednostki badawcze: Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Inżynierii Biosystemów Przyrodniczy Politycznych Dziennikarstwa Mickiewicza Pracownia energetycznej Poznaniu) Organizatorami Zielonogórski), Katedra Polityki Gospodarczej Samorządowej Ekonomiczny Bezpieczeństwie (Akademia Lądowych), Cybernetyki Organizacji Zarządzania (Wojskowa stowarzyszone Przyrodniczego Techniczna). edycja Fundacja Czystej Energii operator naukowych eksponujących zaszczyt zaprosić uczestnictwa w V Naukowej Europejski środowiska. Tegoroczna prowadzona Uniwersytetu tytułem: Rolnictwo energetyczna Konferencja odbędzie dniach Poznaniu, gmachu Instytutu Włókien Naturalnych Roślin Zielarskich Wojska Polskiego 71B (Kompleks Akademia Wśród MNiSW.   Kierownictwo (koszt Szczerbowski PP e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl 500 Koszt pełnego udziału wynosi natomiast uczestnictwo dzień; istnieje również uczestnictwa Zniżki Ziomek doktorantów osób poruszających zakresu biotechnologii biomasy. zainteresowane wyższą punktacją, uiścić dodatkową opłatę wysokości Kwiatkiewicz, !!! Koordynatorzy: dr animatorów problematyki. przedsięwzięcia także gospodarczych. Tak liczna reprezentacja nadaje spotkaniu specjalny charakter zapewnia wieloaspektowe podejście podejmowanej Obejmuje tematycznych zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne prawne. Autorom zapewniamy dodatkowych tekstów monografiach http://nowoczesnafarma.pl/V-Konferencja-Naukowa-z-cyklu--Europejski-wymiar-bezpieczenstwa-energetycznego-a-ochrona-srodowiska--Rolnictwo-i-przemysl-a-polityka-energetyczna.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »