REKLAMA

300 mln zł na usuwanie porzuconych odpadów

Na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 300 mln zł. Nabór do nowego programu rozpoczyna się dzisiaj (8 lipca 2019 r.).

Program NFOŚiGW Usuwanie porzuconych odpadów kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w tym roku w terminie do 20 grudnia br.

Obostrzenia programu wskazują, że dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub JST z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

O pożyczce (oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w przypadku realizacji przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego lub WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku w pozostałych przypadkach) warto wiedzieć, że może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i z pewnymi zastrzeżeniami, które szczegółowo wskazuje regulamin naboru.

Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.

Szczegóły naboru.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,odpady
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

porzuconych odpadów usuwanie Środowiska Ochrony Gospodarki odpadów kwalifikowanych) spowodowanych przedsięwzięcia Fundusz kosztów remediacji programu udzielania wykonania zastępczego przypadkach) pozostałych „Zasadach wiedzieć, trybie umorzona warunkach określonych częściowo przypadku realizacji środków (oprocentowanie: pożyczce umorzone. O zostało egzekucyjne postępowanie bezskuteczna okazała egzekucja egzekucyjnego, postępowania wszcząć dofinansowania które Narodowego życia naboru.   Źródło Narodowy r. Szczegóły końca planowane dofinansowanie umów Podpisywanie odpadami. porzuconymi środowisku szkód nieodwracalnych zaistnienia możliwości zagrożenia Funduszu ograniczenie przełożyć Pieniądze wydatkowanie przewidziano 2019-2026 naboru. Na regulamin wskazuje szczegółowo zostać zastrzeżeniami, pewnymi Wodnej” zidentyfikowany użytkowanie usunięcia Narodowy terytorialnego samorządu jednostek kierowany Usuwanie NFOŚiGW r.). Program dzisiaj rozpoczyna nowego Nabór zarezerwował Wodnej usuwanych Możliwe oddziaływaniem skutków zakresie powierzchni przeprowadzeniem magazynowanych składowanych niewłaściwie zagospodarowaniu usunięciu polegające Na związków. zobowiązany przedsięwzięć prawnie podmiot Ponadto, wieczyste. oddanych nieruchomości wyłączeniem Państwa Skarbu własnością będących terenach realizowanych zarezerwowano uzyskanie dotacje wskazują, br. Obostrzenia grudnia terminie – wniosku złożonego prawidłowo warunkiem pożyczki dotacji formie: wsparcia Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »