REKLAMA

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1353, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.
Z prawej strony zdjęcia znajduje się komputer przenośny z wykresem kołowym i kolumnowym na monitorze. Z lewej strony znajduje się kalendarz.

 

W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym na stronie.

Główny Inspektor JHARS udziela zainteresowanym osobom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych,
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowania,
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych.

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

producentów informacji – zainteresowanym Uprzejmie produkcji producentach informujemy, nazwiska/nazwy, ekologicznym rolnictwie przypadku wszystkim udostępniany grudnia dzień ekologicznych, producentów ekologicznej adresu  branży zakresie działalność prowadzących ekologicznych działalności Inspektor Spożywczych Jakości Artykułów Handlowej wniosek przygotowania, imienia, Portalu Rolniczego wersji NowoczesnaFarma.plŻródło: pozostałych ekologicznych. Informacja przekazywana uprzejmości postaci wykazu Rozwoju (liczba elektronicznej plikach https://www.gov.pl/rolnictwo/ Informacja plików zależy zakresu podanych formularzu) dzięki e-mail zainteresowanej.Źródło Rolnictwa Ministerstwo Formularzu rolnych, imienia, rolnictwa Zgodnie ustawy czerwca Główny udostępnia informacje dotyczące ekologicznych.   W uzyskania ekologicznego wielkości należy złożyć Głównego Inspektora udostępnienia stronie. Główny udziela osobom zakresie: imienia, adresu, powierzchni http://nowoczesnafarma.pl/Uprzejmie-informujemy--ze-wykaz-producentow-ekologicznych--wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2019-r--jest-juz-udostepniany-wszystkim-zainteresowanym.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »