REKLAMA

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 497, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.

W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym (https://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html).

Główny Inspektor JHARS udziela zainteresowanym osobom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku przetwórni ekologicznych
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej IJHARS (https://ijhars.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html) zostały zamieszczone informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

 

Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

producentów informujemy, grudnia informacji – Uprzejmie Jakości ekologicznych przypadku nazwiska/nazwy, producentach ekologicznej produkcji Artykułów Handlowej imienia, zainteresowanym. ekologicznym rolnictwie producentów ekologicznych, dzień udostępniany wszystkim Inspektor działalności adresu  powierzchni branży wniosek Spożywczych informacje uzyskania stronie zainteresowanej. Ponadto e-mail formularzu) podanych zakresu IJHARS zależy plików (liczba plikach elektronicznej internetowej (https://ijhars.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html) wykazu Rolno-Spożywczych NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki http://www.ijhar-s.gov.pl   Informacja Inspekcja zostały r.   Źródło Polsce, rolnych użytków liczbie zamieszczone wersji przekazywana postaci udziela Zgodnie prowadzących działalność zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć Głównego Inspektora Formularzu udostępnienia (https://ijhars.gov.pl/index.php/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html). Główny zainteresowanym ekologicznych. W osobom zakresie: ustawy czerwca adresu, dotyczące wielkości rolnych Główny udostępnia przetwórni ekologicznych pozostałych ekologicznych Informacja http://nowoczesnafarma.pl/Uprzejmie-informujemy--ze-wykaz-producentow-ekologicznych--wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2016-r--jest-juz-udostepniany-wszystkim-zainteresowanym-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »