REKLAMA

Unijne dotacje na trzy kolejne inwestycje kogeneracyjne

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,cieplo

Instalacje wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące paliwo biogazowe, powstaną w Grajewie (woj. podlaskie) oraz w Drzonowie i Marcinkowicach (woj. zachodniopomorskie). Dziś (20 stycznia) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy o dofinansowanie tych inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dotacje wyniosą razem niemal 25 mln zł, a łączna wartość projektów, to ok. 48 mln zł.

Dwóch beneficjentów, którym przyznano dofinansowania: Bioelektrownia Wrzos Sp. z o.o. i Bioelektrownia Świerszczewo Sp. z o. o. – w ramach projektów pn. „Budowa Bioelektrowni WRZOS w gminie Tuczno” oraz „Budowa Bioelektrowni ŚWIERSZCZEWO w gminie Biały Bór – wybuduje kompletne instalacje do produkcji biogazu rolniczego przystosowane do surowców pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego. Paliwo to, otrzymywane zwykle z odpadów pochodzenia naturalnego, będzie tu także wytwarzane w procesie fermentacji beztlenowej substratów (kiszonki kukurydzy), prowadzonej za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Wybudowane – również w ramach projektów – dwie bioelektrownie o mocy 0,499 MW, z otrzymanego biogazu, będą wytwarzać energię elektryczną i ciepło.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, jako trzeci beneficjent dofinansowania, w ramach projektu pn. „SM Mlekpol – kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie” zamierza wybudować nową jednostkę wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji z OZE, o całkowitej, znamionowej mocy 1,2 MW. Silnik kogeneracyjny będzie zasilany tu również biogazem wyprodukowanym w komorze fermentacyjnej (wytwarzanym jednak z osadów produkowanych w oczyszczalni ścieków mleczarskich w Grajewie, oraz odpadów mleczarskich). Energia cieplna zostanie wytworzona w instalacji odzysku ciepła (z instalacji olejowej, płaszcza silnika oraz ze spalin).

W wyniku uruchomienia wszystkich trzech ww. instalacji wysokosprawnej kogeneracji (razem) zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 23 028,97 ton CO2/rok. Redukcja zużycia energii pierwotnej we wszystkich trzech przedsiębiorstwach wyniesie 87 086,56 GJ/rok. Realizacja przedsięwzięć będzie też istotna dla jakości lokalnego powietrza.

Wszystkie trzy inwestycje zostaną zakończone w drugiej połowie 2022 r.

Dotacje na projekty przekazano ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, z zasobu działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.

 

Umowy dofinansowania zostały podpisane 20 stycznia br. w Warszawie przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz przedstawicieli beneficjentów: Prezesa Zarządu Bioelektrowni WRZOS Sp. z o.o. i jednocześnie Prezesa Zarządu Bioelektrowni ŚWIERSZCZEWO Sp. z o.o. Marka Kurdyła, oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie Edmunda Borawskiego.

3 projekty z zakr  dz  1 6 instalacje kogeneracyjne %C5%9Brodki unijne POIi%C5%9A 2014 2020

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,cieplo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

kogeneracji instalacji Zarządu Prezesa ciepła energii Bioelektrownia Grajewie, projektów „Budowa MLEKPOL gminie ŚWIERSZCZEWO trzech rolniczego pochodzenia również odpadów wszystkich NFOŚiGW Wodnej Infrastruktura Grajewie elektrycznej Ochrony Środowiska Operacyjnego Programu Gospodarki wytworzona 23 028,97 CO2/rok. ścieków Redukcja oczyszczalni atmosfery zużycia pierwotnej produkowanych przedsiębiorstwach osadów wyniesie 87 086,56 GJ/rok. mleczarskich mleczarskich). węgla wyniku odzysku olejowej, płaszcza silnika przedsięwzięć spalin). W uruchomienia dwutlenku zostanie cieplna Energia (razem) zmniejszy emisja Realizacja przekazano istotna Michalskiego Wdrażającą.   Umowy dofinansowania zostały podpisane stycznia Warszawie Wiceprezesa Artura przedstawicieli którego beneficjentów: jednocześnie Kurdyła, Spółdzielni Mleczarskiej Edmunda Borawskiego. Źródło Narodowy Fundusz Instytucją użytkowe, jakości środków lokalnego powietrza. Wszystkie zostaną zakończone drugiej połowie r. Dotacje projekty (wytwarzanym Środowisko ciepło Zmniejszenie emisyjności gospodarki, zasobu Promowanie wykorzystywania oparciu zapotrzebowanie jednak wybudować fermentacyjnej wybuduje beneficjentów, którym przyznano dofinansowania: Świerszczewo Tuczno” Biały Bór kompletne projektów, instalacje produkcji biogazu przystosowane surowców rolno-spożywczego. Paliwo otrzymywane zł. Dwóch wartość naturalnego, Marcinkowicach Instalacje kogeneracji, wykorzystujące paliwo biogazowe, powstaną podlaskie) Drzonowie zachodniopomorskie). łączna stycznia) Narodowym Funduszu podpisano dofinansowanie inwestycji Środowisko. wyniosą niemal zwykle także komorze jednostkę dofinansowania, projektu „SM Mlekpol kogeneracja biogazownią Grajewie” zamierza wytwarzania trzeci technologii całkowitej, znamionowej Silnik kogeneracyjny zasilany biogazem wyprodukowanym beneficjent Mleczarska wytwarzane wyspecjalizowanych procesie fermentacji beztlenowej substratów (kiszonki kukurydzy), prowadzonej pomocą szczepów ciepło. Spółdzielnia bakterii. Wybudowane bioelektrownie otrzymanego biogazu, będą wytwarzać energię elektryczną https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »