REKLAMA

Unijna dotacja na termomodernizację wałbrzyskich bloków z wielkiej płyty

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego budżetu dofinansuje prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Projekt o wartości prawie 8,5 miliona złotych rozpocznie się 30 lipca 2018 r. i potrwa do 30 listopada 2019 r.

Źródłem dotacji, przyznanej przez NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wsparcie wyniesie ponad 5,8 miliona złotych – zgodnie z zawartą 6 lipca br. w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW, umową, którą podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny, Zastępca Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń NFOŚiGW Agnieszka Ignatowska, a ze strony beneficjenta – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu Tadeusz Choczaj i Zastępca Zarządu ds. Technicznych Jerzy Kristen.

Wałbrzyska inwestycja przewiduje prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Blankowej (44-44a, 46-46a, 48-48a), Senatorskiej (2-4, 6-8, 10-12) oraz Palisadowej (72-80, 82-90, 92-104). Całkowita powierzchnia użytkowa bloków poddanych termomodernizacji wynosi blisko 25 tys. m2. Wszystkie budynki objęte projektem zostały wykonane w technologii prefabrykowanej, wielkiej płyty, a przeprowadzony wcześniej audyt wskazał, że należy przeprowadzić działania polegające m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych balkonowych, stropodachu wentylowanego i klatki schodowej, wymianie okien klatek schodowych i piwnicznych, zmianie stolarki okiennej strychu, wymianie drzwi wejściowych, wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Szacuje się, że w wyniku tego projektu, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ok. 1042 tony równoważnika CO2/rok, a ponadto zmniejszy się zużycie energii końcowej o 16051 GJ/rok, a pierwotnej – o 5 796 555 kWh/rok. Na potwierdzenie efektu ekologicznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu ma czas do końca 2019 r.

To piętnasta umowa podpisana przez przedstawicieli NFOŚiGW z zakresu zmniejszania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie zawartych wcześniej porozumień – dofinansuje modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych także innym spółdzielniom mieszkaniowym, w tym m.in. z terenu Wrocławia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Całkowity budżet, który został wygospodarowany na tego typu działania to – w ramach drugiego naboru z unijnego poddziałania 1.3.2 – 300 mln zł, z czego rozdysponowano dotychczas ponad 52,7 mln zł.
 

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

– efektywności wielkiej energetycznej Unijna wymianie dotacja NFOŚiGW Zarządu Wałbrzychu budynków wielorodzinnych Zastępca termomodernizację wałbrzyskich bloków płyty unijnego miliona wcześniej instalacji „Podzamcze” wyniesie mieszkaniowym. sektorze NFOŚiGW, złotych Gospodarki związane dziewięciu Środowiska Ochrony zwiększeniem mieszkalnych Fundusz Wodnej dofinansuje schodowej, zewnętrznych ścian spadek emisji gazów cieplarnianych równoważnika projektu, CO2/rok, ponadto zmniejszy zużycie energii końcowej GJ/rok, roczny grzewczej. Szacuje wyniku wentylowanego klatek schodowych piwnicznych, zmianie stolarki okiennej stropodachu klatki balkonowych, strychu, wejściowych, pierwotnej ciepłej użytkowej modernizacji potwierdzenie 5 796 555 Wielkopolskiego także spółdzielniom mieszkaniowym, terenu Wrocławia, Opola, Gorzowa poddziałania mieszkaniowych Warszawy. Całkowity budżet, który został wygospodarowany naboru dotychczas energetyczną kWh/rok. rozdysponowano drugiego efektu ekologicznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa końca r. To podpisana modernizację przedstawicieli zakresu zmniejszania dociepleniu Narodowy podstawie zawartych porozumień piętnasta wynosi polegające Prezesa zgodnie zawartą Warszawie, siedzibie umową, którą podpisali: Woźny, Wspieranie Dyrektora Departamentu Księgowości Rozliczeń Agnieszka Ignatowska, strony Wsparcie poddziałanie Prezes potrwa   Narodowy budżetu dolnośląskie). Projekt wartości prawie rozpocznie listopada 2014-2020, r. Źródłem dotacji, przyznanej Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko beneficjenta Spółdzielni przeprowadzić projektem bloków poddanych termomodernizacji blisko Wszystkie budynki objęte zostały powierzchnia wykonane technologii prefabrykowanej, płyty, przeprowadzony wskazał, należy użytkowa Całkowita Mieszkaniowej ulicach: Tadeusz Choczaj Technicznych Kristen. Wałbrzyska inwestycja przewiduje zlokalizowanych Blankowej 92-104). (44-44a, 46-46a, 48-48a), Senatorskiej 10-12) Palisadowej (72-80, 82-90, zł.    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »