REKLAMA

Unijna dotacja na budowę nowoczesnej bioelektrowni

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,pieniadzeBudowa bioelektrowni Marcinkowice w gminie Tuczno (woj. zachodniopomorskie) to przedsięwzięcie, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 7 mln zł z unijnego budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z biogazu, pochodzącego z kiszonki kukurydzy, nowoczesny zakład będzie wytwarzał energię elektryczną i ciepło.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kompletnej instalacji do produkcji biogazu rolniczego, przystosowanej do różnych substratów (surowców) pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego (mieszczących się w definicji biomasy). Proces produkcji biogazu w zakładzie będzie polegał na fermentacji beztlenowej surowca prowadzonej za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Docelowo, co zakłada projekt, ma również powstać bioelektrownia o mocy 0,499 MW wytwarzająca energię elektryczną i ciepło z wyprodukowanego biogazu pochodzącego z kiszonki kukurydzy. Infrastruktura zostanie wybudowana do końca 2022 r.

Oszacowano, że realizacja projektu przyniesie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 390,10 ton równoważnika CO2. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 33 651,30 GJ/rok.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 11,4 mln zł. Unijna dotacja (prawie 7 mln zł) pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe).

Umowę dofinansowania podpisali 7 października br. w Warszawie: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu Bioelektrownia Marcinkowice Sp. z o.o. Marek Kurdyła.

 Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,pieniadze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Unijna budowę bioelektrowni dotacja nowoczesnej biogazu Infrastruktura Programu energii produkcji elektryczną energię kiszonki pochodzącego Środowisko Operacyjnego ciepło Wodnej Ochrony Zarządu Narodowy Fundusz Marcinkowice Środowiska Gospodarki cieplarnianych zużycia pierwotnej 651,30 zmniejszenie także Nastąpi równoważnika 390,10 spadek gazów emisji Kurdyła.  Źródło inwestycji roczny przyniesie projektu realizacja r. Oszacowano, końca wybudowana GJ/rok. Całkowity Zmniejszenie (prawie ciepła Warszawie: października podpisali dofinansowania użytkowe). Umowę zapotrzebowanie oparciu NFOŚiGW Michalski elektrycznej zostanie pochodzi wysokosprawnej wykorzystywania Promowanie Prezes Bioelektrownia (działanie gospodarki emisyjności Wiceprezes 2014-2020 kogeneracji szczepów kukurydzy. kukurydzy, nowoczesny przystosowanej rolniczego, instalacji kompletnej przewidziano przedsięwzięcia ciepło. W będzie wytwarzał zakład biogazu, substratów 2014-2020. budżetu unijnego przeznaczy które przedsięwzięcie, zachodniopomorskie) Tuczno gminie Budowa różnych (surowców) wyprodukowanego prowadzonej wytwarzająca bioelektrownia powstać również projekt, zakłada Docelowo, bakterii. wyspecjalizowanych pomocą surowca pochodzenia beztlenowej fermentacji polegał zakładzie Proces biomasy). definicji (mieszczących rolno-spożywczego rolniczego https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »