REKLAMA

Szkolenia OZE

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia odbędą się w każdym województwie (harmonogram szkoleń)

Najważniejsze tematy:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet), 
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Agenda szkolenia

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu

 

 

Osoba fizyczna, rejestrując swój udział w szkoleniu, oświadcza o zapoznaniu się z poniższą klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez KOWR przedmiotowego szkolenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administrator”) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
4. Zebrane podczas rejestracji uczestników organizowanego przez KOWR szkolenia pt. „Odnawialne Źródła Energii – szansa na innowacyjne rolnictwo” zwanego dalej „Szkoleniem”, dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i obsługi ww. Szkolenia.
5. Zebrane dane osobowe o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Szkolenia lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed zakończeniem Szkolenia, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją w Szkoleniu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zakończeniu Szkolenia, dane osobowe będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
8. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Szkoleniu.

 

 

 Źródło
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 http://www.kowr.gov.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenia-OZE-5ca5083498028.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

uprzejmości dzięki Rolnictwa  http://www.kowr.gov.pl Informacja Szkoleniu.      Źródło  Krajowy mogła/mógł skargi Pani/Pan podania dobrowolne, Podanie Osobowych. 13. Danych Prezesa ograniczenia sprostowania jednoznaczne wycofaniem. 7. określony dokumentacji przechowywania archiwalnym przechowywane zakończeniu ustaniu dokonano powszechnych którego prawem ul. Karolkowa wpływa Cofnięcie Szkoleniu. rezygnacją przepisach uregulowaniach żądania przepisów dostępu Przysługuje międzynarodowej. 10. trzeciego państwa przekazywane prawa. 9. uprawnione wewnętrznych podmioty pracownicy uprawnieni Odbiorcami dokumentów. 8. archiwizacji w zakresie 01-207 dalej: Warszawie, operacyjne: aukcje, FIT/FIP), (systemy gwarantowane taryfy prosument, finansowe zakresu (pellet),  biomasę kotły fotowoltaiczne, instalacje wodne, inwestycyjne OZE. Agenda rolnicze, Regulacji Wodnej. Nie Gospodarki Funduszu Narodowego S.A., Energetyki, Wsi, Wśród Ministerstwa rodzajów poszczególnych użytkownicy m.in.: prelegentów elektrownie biogazownie również poświęcone energii. Powyższe źródeł odnawialnych wykorzystywaniem związanym zagadnieniom bezpłatne zostały rolno-spożywczej branży przedsiębiorców mieszkańców rolników, wszystkich wydarzenia objęte OZE: tematy: eksploatacji doświadczenia praktyczne energii koszty uwarunkowania szkoleń) Najważniejsze Patronatem (harmonogram województwie każdym odbędą Wsi.  Szkolenia Ministra Honorowym zabraknie rzeczową siedzibą ROLNICTWA W kwietnia 2016/679 Europejskiego Parlamentu rozporządzenia treścią WSPARCIA fizycznych OŚRODEK KRAJOWY OSOBOWYCH DANYCH PRZETWARZANIA DOTYCZĄCA osób swobodnego szkolenia. KLAUZULA danych) „KOWR”) „Administrator”) że: 1. informuje, „RODO” Zapraszamy ochronie przepływu rozporządzenie (ogólne 95/46/WE dyrektywy uchylenia takich INFORMACYJNA przedmiotowego ekspercką Ilość prowadzony zgłoszeń). Nabór kolejność (decyduje ograniczona miejsc dziś! Terenowych spotkania. Zarejestruj poruszanych problemowych zagadnień omówienie dyskusję, Oddziałach KOWR. Rejestracja przeprowadzenia oświadcza zgodę wyraża informacyjną klauzulą poniższą zapoznaniu szkoleniu, szkolenie udział swój rejestrując fizyczna,     Osoba telefonu numerem http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenia-OZE-5ca5083498028.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »