REKLAMA

Światowy Dzień Wody 2016 w Ministerstwie Środowiska

Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój a gospodarka wodna”, którą otworzył minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

 - Zrównoważony rozwój służy trwałości zasobów naturalnych, a więc także zasobów wodnych. Gospodarka wodna ma w tym ogromną rolę do odegrania – powiedział minister Szyszko.

Światowy Dzień Wody po raz pierwszy został zorganizowany w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest jedną z niewielu uroczystości, której celem jest podkreślenie wagi wody dla istnienia i rozwoju ludzkości. - To również okazja do zastanowienia się, jak w zrównoważony sposób korzystać z zasobów wody i jak wykorzystać ją dla dobra kraju – powiedział podczas konferencji w ministerstwie Leszek Bagiński, przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

Oprócz ministra Jana Szyszko i przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w konferencji wzięli udział m.in. Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, odpowiedzialny za gospodarkę wodną, Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Woda nie jest dana raz na zawsze - mówił w swym wystąpieniu wiceminister Mariusz Gajda. - Dlatego jej zasoby nie mogą być towarem i ulegać prywatyzacji, mając ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. W naszym kraju już występują niedobory wody, m.in. w okolicach Koniecpola. Drugą ważną sprawą jest zagrożenie powodziowe. Mimo to gospodarkę wodną po 1989 r. w naszym kraju bardzo zaniedbano, przeznaczano na nią o wiele za małe środki w stosunku do potrzeb, nie przeprowadzono jej kompleksowej reformy, przez co nie mogła się rozwijać. Teraz jest szansa na tę reformę. Jeśli jej nie wykorzystamy, to znów będziemy mieć, tak jak dotąd, jedynie działania doraźne, od powodzi do powodzi, od suszy do suszy.

Minister Gajda zapowiedział, że reforma gospodarki wodnej – planowana przez resort środowiska – będzie polegać m.in. na wzmocnieniu w niej roli państwa i zmianie modelu zarządzania nią na tzw. model zlewniowy. – Jest propozycja, by utworzyć Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, na wzór Lasów Państwowych, na bazie istniejących instytucji – mówił wiceminister Mariusz Gajda.

Głos zabrała także Iwona Koza, pełniąca obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Musimy pamiętać, że każdą polską rzekę, jezioro czy nawet naszą część Bałtyku powinniśmy zawsze traktować jako część zasobów niezbędnych do życia i funkcjonowania - podkreślała. - Nie stać nas na bezrefleksyjne marnowanie wody. Musimy poprawić gospodarowanie nią, bo Polska ma o wiele niższe zapasy wody niż średnia europejska. Zarządzanie wodą i magazynowanie jej wszędzie gdzie spadnie powinno stać się naszym priorytetem, jeśli chcemy przetrwać suche lata.

Podczas konferencji w ministerstwie eksperci dyskutowali o możliwościach korzystania z krajowych zasobów wodnych z poszanowaniem środowiska. Prelekcja o konieczności adaptacji polityki wodnej do zmian klimatu, dr hab. inż. Tomasza Okruszko, dotknęła problemów zmniejszających się zasobów wody w Polsce. Z kolei prof. Jan Żelazo wygłosił wykład o konfliktach i kompromisach w gospodarce wodnej.

W trakcie konferencji wręczono również jedno z najważniejszych odznaczeń w gospodarce wodnej: „Kroplę Wody”. To wyróżnienie przyznawane przez dyrektorów wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a fundowane przez prezesa KZGW, otrzymał w 2016 roku prof. Jan Szyszko – minister środowiska.

Idea utworzenia nagrody Kropla Wody i związanej z nią statuetki oraz honorowania nią osób szczególnie zasłużonych dla gospodarki wodnej zrodziła się w 2001 r. z inicjatywy Dyrektora RZGW w Szczecinie, Andrzeja Krefta. W ten sposób postanowiono upamiętnić 10. rocznicę utworzenia siedmiu RZGW z siedzibami w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie i wprowadzenie w Polsce zarządzania zasobami wodnymi w obszarach dorzeczy. Do 2008 r. z przyznawaniem prowadziło RZGW w Szczecinie we współpracy z pozostałymi RZGW. W 2009 roku Prezes KZGW przejął prowadzenie przyznawania „Kropli Wody”. O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła składająca się z dyrektorów RZGW, a funkcję Dziekana Kapituły pełni dyrektor RZGW w Warszawie. Do tej pory uhonorowano 23 osoby zasłużone dla gospodarki wodnej.

Galeria zdjęć

Źródło
Ministerstwo Środowiska

http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm DSC 3810web 544af4d6b3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

jeśli wodnej. W odznaczeń wręczono Prezes przyznawania Dyrektora Szczecinie, Andrzeja Krefta. postanowiono upamiętnić prowadzenie przejął rocznicę siedmiu siedzibami pozostałymi „Kropli Krakowie, Warszawie, Gdańsku, współpracy Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu prowadziło przyznawaniem wprowadzenie Polsce zasobami wodnymi inicjatywy zrodziła najważniejszych otrzymał obszarach wodnej: „Kroplę pełni wyróżnienie przyznawane Kapituły wszystkich regionalnych zarządów wodnej, fundowane prezesa środowiska. Idea przyznaniu Dziekana nagrody rzekę, funkcję składająca Kapituła Kropla związanej decyduje honorowania osób szczególnie zasłużonych jezioro „Wody polską udział zastanowienia zrównoważony korzystać wykorzystać podczas Leszek Bagiński, przewodniczący Wodnej. Oprócz ministra przewodniczącego Wodnej wzięli Gajda, ludzkości. odpowiedzialny wodną, Materna, sekretarz Morskiej Żeglugi Śródlądowej prezes wystąpieniu Gajda. Dlatego zasoby towarem ulegać okazja rozwoju mając naturalnych, okazji Światowego odbyła konferencja naukowa „Zrównoważony gospodarka wodna”, którą otworzył Szyszko.  - Zrównoważony służy trwałości wodnych. istnienia Gospodarka ogromną odegrania Szyszko. Światowy pierwszy został zorganizowany Zgromadzenie Ogólne jedną niewielu uroczystości, której podkreślenie prywatyzacji, ogromny każdą propozycja, powodzi, suszy. Minister zapowiedział, reforma planowana resort środowiska polegać wzmocnieniu państwa zmianie modelu zlewniowy. utworzyć doraźne, Państwowe Gospodarstwo Polskie”, wzór Lasów Państwowych, istniejących instytucji Gajda. Głos zabrała pełniąca obowiązki Prezesa pamiętać, powodzi wpływ środki społeczno-gospodarczy. występują niedobory okolicach Koniecpola. Drugą ważną sprawą zagrożenie powodziowe. wodną bardzo zaniedbano, przeznaczano stosunku jedynie potrzeb, przeprowadzono kompleksowej reformy, mogła rozwijać. szansa reformę. Jeśli wykorzystamy, znów będziemy mieć, dotąd, Środowiska http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »