REKLAMA

Środowiskowe forum współpracy

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski podpisali dziś porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Do grona sygnatariuszy porozumienia dołączą również Ministrowie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Inwestycji i Rozwoju.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski

Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju stanowi forum współpracy pomiędzy organami ochrony środowiska a instytucjami, które odpowiadają za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych. Te instytucje odpowiedzialne są za włączanie aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Sieć odpowiada także za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi.

Krajowa Sieć powstała w 2010 r. na wzór europejskiej sieci ENEA-MA [1], a w jej skład wchodzą: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako instytucja zarządzająca programami unijnymi, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zarządy województw, jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów. W ramach sieci działają też tematyczne grupy robocze, które służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Ich praca przyczynia się do efektywnego włączania wymiaru środowiskowego w realizację Polityki Spójności.

W związku ze zmianą szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej [2] część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana MGMiŻŚ. Zmiany te wpływają na zakres funkcjonowania, działającej w ramach Sieci, grupy roboczej Gospodarka Wodno-Ściekowa. Stąd pojawiła się potrzeba dokonania zmiany treści Porozumienia o wzajemnej współpracy w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” i włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako jego sygnatariusza. Pozwoli to MGMiŻŚ we współuczestniczeniu w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań grupy roboczej Gospodarki Wodno-Ściekowej.

[1] ang. European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities,

[2] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zdjęcia (2)

125ml milk

2560x
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Gospodarki Morskiej Żeglugi instytucje Ministra Śródlądowej współpracy Środowisko współpracy Środowiskowe Środowiska zakresu szczegółowego programami Środowiska, środowiska ochrony Ministerstwo pomiędzy Rozwoju także wiedzy Inwestycji roboczej które realizację Ochrony Partnerstwo: również wzajemnej Pokaż zdjęcie galerii. MGMiŻŚ. przekazana Zmiany wpływają wodami gospodarowania zakresie kompetencji część działają została środowiskowego tematyczne robocze, służą wymianie doświadczeń. zmianą przyczynia związku efektywnego Spójności. W włączania Polityki wymiaru zakres „Partnerstwo: funkcjonowania, Prezesa European Network Environmental Authorities Managing Authorities, [2] Rozporządzenie Ministrów zadań stycznia zmieniające rozporządzenie sprawie Śródlądowej. Zdjęcia (2)   Źródło Ministerstwo Wodno-Ściekowej. [1] celów działającej treści Sieci, Gospodarka Wodno-Ściekowa. pojawiła potrzeba dokonania zmiany Porozumienia pracach – Rozwoju” włączenie sygnatariusza. Pozwoli MGMiŻŚ współuczestniczeniu obserwatorów. regionalnymi podmiotów administracyjnych. odpowiadają zarządzanie funduszami unijnymi różnych poziomach odpowiedzialne organami włączanie aspektów środowiskowych przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie instytucjami, stanowi programów podpisali Minister Henryk Kowalczyk Generalny Dyrektor Andrzej Szweda-Lewandowski porozumienie Sieć krajowej Rozwoju. sygnatariuszy porozumienia dołączą Ministrowie Rozwoju. ewaluację operacyjnych występujące przedstawiciele dyrekcje zarządy województw, zarządzające operacyjnymi. Do zapraszani Komisji Dyrekcja Europejskiej, eksperckie badawcze, państwowe samorządowe, organizacje pozarządowe regionalne Generalna współfinansowanych wdrażającymi. Krajowa funduszy unijnych. odpowiada wymianę doświadczeń krajami instytucjami powstała unijnymi, wzór europejskiej ENEA-MA skład wchodzą: instytucja zarządzająca Środowiska www.gov.pl/srodowisko  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »