REKLAMA

Spotkanie z organizacjami ekologicznymi

rolnictwo.jpg17 grudnia 2012 r. w siedzibie KRIR w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa KRIR z organizacjami ekologicznymi. W spotkaniu uczestniczyli: Lena Huppert - Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Marek Kryda - Fundacja Indigena, Danuta Pilarska - Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Edyta Jaroszewska-Nowak - Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR, Katarzyna Szczepaniak  - Dyrektor Biura KRIR
Spotkanie poświęcone było określeniu obszarów współpracy oraz aktualnym problemom polskiego rolnictwa, szczególnie zapewnieniu warunków rozwoju produkcji rolniczej metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi w gospodarstwach rodzinnych.
Wśród najważniejszych spraw omówiono konsekwencje przyjęcia przez parlament RP ustawy o nasiennictwie, która dopuszcza obrót i stosowanie roślin modyfikowanych genetycznie. Ustawa nie została dotychczas podpisana przez Prezydenta RP. Projekty rozporządzeń wykonawczych zakazujących uprawy odmian kukurydzy i ziemniaka modyfikowanych genetycznie zostały przygotowane przez MRiRW, zakończyły się konsultacje społeczne.

Prezes KRIR wyraził opinię, że Polska powinna być wolna od upraw GMO i konieczna jest ustawa kompleksowo regulująca sprawy GMO.

Kolejnym problemem jest trudna dostępność pasz wolnych od GMO. W firmach produkujących pasze powinny być osobne linie do produkcji pasz dla gospodarstw, które chcą prowadzić produkcję zwierzęcą metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi. W związku z łatwością zanieczyszczenia i mieszania pasz na różnych etapach transportu i produkcji konieczne jest wyznaczenie magazynu wyłącznie do pasz konwencjonalnych (wolnego od GMO). Konieczna będzie pomoc Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby utworzyć i utrzymać taki magazyn. Najlepszym rozwiązaniem byłoby kompleksowe wsparcie oraz koordynacja podaży i zapotrzebowania na produkcję konwencjonalną począwszy od produkcji roślin białkowych, przez produkcję i sprzedaż pasz, prowadzenie ewidencji takich producentów kończąc na informowaniu konsumentów o możliwościach zakupu żywności konwencjonalnej.

Kolejnym ważnym tematem było poparcie Prezesa KRIR dla postulatów strajkujących rolników z województwa zachodniopomorskiego. Postulaty dotyczą uszczelnienia sytemu zakupu ziemi na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Wielokrotnie w przetargach ograniczonych biorą udział osoby mające uprawnienia rolnika, które faktycznie nie kupują ziemi za własne pieniądze i przekazują ją jako aport do wielkich spółek rolnych, często z kapitałem zagranicznym, blokując możliwości powiększania gospodarstw rodzinnych, które konstytucyjnie są podstawą polskiego rolnictwa. Okoliczni rolnicy nie mają informacji kto bierze udział w przetargu i kto został właścicielem sąsiadującej ziemi.

Następnym ważnym zagadnieniem była poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw rodzinnych poprzez umożliwienie przetwórstwa i sprzedaży wytworzonej żywności z surowców wytworzonych we własnym gospodarstwie. Takie regulacje prawne funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej np. Austrii, Francji czy w Niemczech. Ważne byłoby nawiązanie współpracy z urzędami marszałkowskimi, które aktywnie wspierają promocję produktów regionalnych i są zainteresowane ułatwieniem produkcji i sprzedaży na poziomie gospodarstwa. Obecnie obowiązujące wymogi weterynaryjne są identyczne jak dla produkcji „masowej”, zbyt wygórowane dla rolników i niepotrzebne.

Wśród poruszonych spraw była również działalność Agencji Nasiennej ściągającej opłaty za użytkowanie materiału nasiennego z własnego gospodarstwa. KRIR przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o ochronie prawnej odmian roślin uprawnych.

Postanowiono rozwijać współpracę, spotykać się i omawiać efekty podjętych działań oraz innych ważnych tematów.
Prezes KRIR wyraził wolę, po uzyskaniu akceptacji Zarządu KRIR, do:
•Nawiązania współpracy w formie porozumienia ze Związkiem Województw w sprawie przygotowania i wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą umożliwiającą przetwórstwo produktów z własnej produkcji w gospodarstwie rolnym.
•Umieszczenia na stronie internetowej KRIR poparcia dla postulatów strajkujących rolników z województwa zachodniopomorskiego
•Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapewnienia warunków produkcji pasz konwencjonalnych nie zanieczyszczonych GMO.
•Wystosowanie pisma do  Prezydenta RP odnośnie znowelizowanej ustawy o nasiennictwie.

 

Redaktor: Małgorzata Ramatowska   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Spotkanie-z-organizacjami-ekologicznymi-.html
 

125ml milk

rolnictwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

własnej gospodarstwie rolnym. •Umieszczenia stronie internetowej poparcia zachodniopomorskiego •Wystąpić zapewnienia porozumienia    Źródło Krajowa NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolniczych http://krir.pl Informacja Ramatowska zanieczyszczonych Małgorzata nasiennictwie.   Redaktor: znowelizowanej odnośnie do  •Wystosowanie Związkiem formie niepotrzebne. Wśród użytkowanie Trybunału wniosek przygotowuje własnego nasiennego materiału opłaty grudnia ściągającej Nasiennej Agencji kupują również poruszonych Konstytucyjnego zaskarżenia do: •Nawiązania podjętych akceptacji uzyskaniu wolę, tematów. Prezes ważnych działań efekty ochronie omawiać spotykać współpracę, rozwijać uprawnych. Postanowiono prawnej własne ograniczonych faktycznie społeczne. Prezes podpisana Projekty rozporządzeń wykonawczych zakazujących uprawy kukurydzy ziemniaka genetycznie zostały przygotowane MRiRW, zakończyły konsultacje Pilarska została opinię, Polska powinna konieczna ustawa kompleksowo regulująca sprawy GMO. Kolejnym problemem trudna dostępność wolnych firmach dotychczas Ustawa powinny szczególnie Szmulewicz – Katarzyna Szczepaniak  Dyrektor KRIR Spotkanie poświęcone określeniu obszarów Zachodniopomorskiego aktualnym problemom Jaroszewska-Nowak rolnictwa, zapewnieniu genetycznie. parlament Głównego stosowanie obrót dopuszcza która nasiennictwie, przyjęcia rozwoju konsekwencje omówiono najważniejszych rodzinnych. Wśród gospodarstwach rolniczej produkujących osobne rolnika, poparcie sprzedaż prowadzenie ewidencji takich producentów kończąc informowaniu konsumentów możliwościach Kultury Wspierania konwencjonalnej. Kolejnym Fundacji tematem Huppert począwszy rodzinnych. uprawnienia mające biorą Wiktor przetargach Wielokrotnie powiększenie uczestniczyli: sytemu uszczelnienia dotyczą Postulaty zachodniopomorskiego. spotkaniu białkowych, konwencjonalną gospodarstw, wyłącznie Danuta prowadzić Indigena, zwierzęcą związku łatwością zanieczyszczenia mieszania różnych etapach transportu konieczne wyznaczenie magazynu Fundacja zapotrzebowania Najlepszym podaży koordynacja wsparcie kompleksowe Społeczeństwa rozwiązaniem magazyn. (wolnego utrzymać utworzyć Obywatelskiego Ministerstwa Konieczna http://nowoczesnafarma.pl/Spotkanie-z-organizacjami-ekologicznymi-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »