REKLAMA

Samorząd wnioskuje o poprawę opłacalności upraw ekologicznych zbóż

ziarno

Odpowiadając na wniosek Zarządu KRIR z 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia działań, które spowodują poprawę opłacalności produkcji ekologicznej zbóż poprzez zwiększenie dopłat do produkcji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi:

W ramach PROW 2014-2020 znajduje się m.in. działanie „Rolnictwo ekologiczne", którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

Wspieranie tych dobrowolnych zobowiązań polega na przyznawaniu płatności do powierzchni upraw będących w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne lub powierzchni upraw będących po okresie konwersji. W ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020, płatności do zbóż są przyznawane w ramach pakietów: (i) Uprawy rolnicze w okresie konwersji/ po okresie konwersji oraz (ii) Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji/po okresie konwersji.

Z punktu widzenia systemu płatności bezpośrednich należy zaznaczyć, że celem dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją w ramach płatności bezpośrednich (I filar WPR) jest wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji. Przeprowadzone diagnozy wykazały, że w warunkach Polski sytuacja taka dotyczy sektorów: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi włóknistych.

Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sektorach łącznie, Polska przeznacza ok. 15% rocznego pułapu krajowego, a więc prawie cały dostępny limit. Jednocześnie należy podkreślić, że rolnicy zajmujący się uprawą zbóż (w tym zbóż ekologicznych) mogą korzystać na zasadach ogólnych z pozostałych, powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. z: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz, po spełnieniu dodatkowych warunków, płatności dodatkowej i płatności dla młodych rolników.

 

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Samorzad-wnioskuje-o-poprawe-oplacalnosci-upraw-ekologicznych-zboz-.html
 

125ml milk

ziarno
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

płatności okresie opłacalności poprawę ekologicznych zbóż które wnioskuje produkcji Samorząd zbóż zobowiązań wsparcia bezpośrednich należy „Rolnictwo Uprawy dobrowolnych systemu konwersji ekologicznej będących powierzchni sprawie konopi włóknistych. Na związane sektorów: produkcją, wszystkich miękkich, łącznie, Polska przeznacza rocznego sektorach cukrowych, owoców Polski krów, dotyczy sytuacja owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, pułapu warunkach skrobiowych, buraków bydła, ziemniaków rolnicy krajowego, 2018 warunków, dodatkowej młodych rolników.   Małgorzata Ramatowska Opublikowano:    Źródło spełnieniu  Krajowa Rolniczych  http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: dodatkowych zazielenienie prawie korzystać dostępny limit. Jednocześnie podkreślić, diagnozy zajmujący uprawą ekologicznych) zasadach obszarowej, ogólnych pozostałych, powszechnych instrumentów dostępnych Polsce bezpośrednich, jednolitej wykazały, związanego Przeprowadzone utrzymać ekologiczne", którego wspieranie rolników, którzy podejmują przejść znajduje praktyki metody rolnictwa ekologicznego określone rozporządzeniu działanie 2014-2020 czerwca spowodują Odpowiadając wniosek Zarządu lutego podjęcia działań, poprzez odpowiedzi: W zwiększenie dopłat Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju udzieliło następującej 834/2007 znakowania sytuacji. wsparcie konwersji. Z punktu widzenia zaznaczyć, dobrowolnego produkcją sektorów, ornych szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe społeczne znajdują trudnej konwersji/po gruntach produktów ekologiczne 20.07.2007, późn. zm.). Wspieranie polega przyznawaniu rolnictwo konwersji. paszowe ekologiczne" 2014-2020, przyznawane pakietów: rolnicze konwersji/ http://nowoczesnafarma.pl/Samorzad-wnioskuje-o-poprawe-oplacalnosci-upraw-ekologicznych-zboz-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »