REKLAMA

Rozpoczynamy nabór wniosków dotyczących adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie w okresie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.:

-  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu,

- działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

- działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą,

- działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemów monitoringu zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

Preferowaną formą wsparcia w ramach programu priorytetowego jest pożyczka na atrakcyjnych warunkach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych.

W 2019 r. planowane są konferencje w siedzibie NFOŚiGW, na których przedstawione zostaną: idea i podstawy merytoryczne miejskich planów adaptacji do zmian klimatu  oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji działań wynikających z tych dokumentów strategicznych. Dodatkowo w programie konferencji ujęta będzie tematyka Porozumienia Burmistrzów.

Więcej informacji na temat programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” znaleźć można na stronie: www.nfosigw.gov.pl/adaptacja lub pisząc na adres: adaptacja@nfosigw.gov.pl

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,adaptacja klimat
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

adaptacji klimatu dotyczących Rozpoczynamy programu wniosków nabór zagrożeń priorytetowego planów miejskich skutków ograniczanie „Adaptacja systemów Gospodarki Środowiska Fundusz Ochrony wszystkim NFOŚiGW, siedzibie konferencje planowane zależnych. W i podmiotów terytorialnego samorządu jednostek skierowana przede przedstawione Oferta warunkach. atrakcyjnych adaptacja@nfosigw.gov.pl   Źródło Narodowy pożyczka wsparcia formą zagrożeniami, Preferowaną ostrzegania wczesnego monitoringu których merytoryczne zostaną: programie stronie: www.nfosigw.gov.pl/adaptacja pisząc znaleźć środowiska” informacji Burmistrzów. Więcej Porozumienia tematyka ujęta konferencji Dodatkowo podstawy strategicznych. dokumentów wynikających wdrożenia realizacji praktyk adres: dobrych przykłady klimatu  działań ekosystemach, opracowania wyczerpania zakresie inwestycyjne klimatu, - strategii  opracowanie m.in.: - przedsięwzięć rodzajów wspieranych środków. Wśród alokacji 17.12.2021 „zielono-niebieska” 01.02.2019 okresie trwać Nabór środowiska”. wniosków nabór ogłosił Wodnej Narodowy klimatu, infrastruktura, dotyczące suszy, suszą, - zagrożonych obszarach ludności zaopatrzenie wodnych, urządzeń budowa retencji zwiększanie przykład: skutkom likwidacja przeciwdziałania powodzi zapobiegania zakresu deszczowa, - kanalizacja opadowych wód zagospodarowania systemy nieprzepuszczalnych, powierzchni Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »