REKLAMA

Relacja z konferencji "Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich"

W dniach 12-13 października br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję: „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”. Konferencja, zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się w Warszawie w HIT HOTEL.

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii. Polityka UE i naszego kraju kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym szerokie wykorzystanie czystych technologii energetycznych. Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii daje możliwości wykorzystania tych innowacyjnych technologii oraz umożliwia produkcję energii na własne potrzeby.

 Konferencja była okazją do przedstawienia aktualnej problematyki związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, energetyką prosumencką, nawiązania cennych relacji oraz promowania innowacyjnych technologii energetyki prosumenckiej.  Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, samorządów, izb rolniczych, jak również brokerzy innowacji, nauczyciele szkół rolniczych, przedsiębiorcy zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii, w szczególności energią prosumencką i rozproszoną, łącznie 70 osób.

Po oficjalnym otwarciu konferencji głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Jarosław Wiśniewski, który przedstawił uwarunkowania energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich. Następnym mówcą był Marcin Popkiewicz, który przedstawił zagrożenia jakie wywołują zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka i konieczności rewolucji energetycznej. Był to wstęp do dalszych rozważań.

Tematykę pierwszego dnia zdominowali przedstawiciele Instytutu Energii Odnawialnej. Prezes Instytutu Grzegorz Wiśniewski przedstawił możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich w świetle znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stwierdził, że ustawa zawiera wiele nieścisłości i w tym stanie prawnym nie sprzyja rozwojowi energetyki prosumenckiej. Andrzej Curkowski przedstawił badania jakie przeprowadził instytut w gospodarstwach rolnych, które wykorzystują technologie odnawialnych źródeł energii. Duże zainteresowanie wzbudził wykład doktora Tomasza Kowalaka, który omówił właściwy dobór taryf na energię elektryczną dla gospodarstw rolnych.

W drugim dniu doktor Alina Kowalczyk-Juśko zaprezentowała olbrzymie możliwości wykorzystania biomasy na obszarach wiejskich do celów energetycznych. Duże zainteresowanie wzbudziły wykłady nawiązujące do samowystarczalności energetycznej gmin. Arnold Rabiega przedstawił działalność pierwszej w naszym kraju spółdzielni energetycznej, natomiast Tomasz Koprowniak zaprezentował samowystarczalną energetycznie gminę Kisielice. Na koniec konferencji zostały omówione źródła finansowania inwestycji wykorzystujące technologie OZE.

Uczestnicy konferencji podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny i trafny dobór wykładowców.

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Relacja-z-konferencji--Innowacyjny-rozwoj-energetyki-prosumenckiej-na-obszarach-wiejskich--.html
 

125ml milk

d76760cadc9d089ba20c3a650413ef4f
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ustawa źródłach Rolniczego zainteresowanie dobór przedstawiciele rolniczych, Instytutu gospodarstwach badania właściwy przeprowadził omówił instytut energię Tomasza Curkowski doktora wykład wykorzystują które wzbudził rolnych, Kowalaka, sprzyja Energii zdominowali Odnawialnej. Prezes Grzegorz pierwszego rozważań. Tematykę rewolucji energetycznej. wstęp dalszych Wiśniewski rozwoju prawnym stanie elektryczną rozwojowi prosumenckiej. nieścisłości zawiera świetle znowelizowanej ustawy Stwierdził, Andrzej doktor finansowania źródła inwestycji wykorzystujące OZE. Uczestnicy omówione zostały energetycznie gminę Kisielice. koniec podkreślali wysoki uprzejmości dzięki Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Relacja-z-konferencji--Innowacyjny-rozwoj-energetyki-prosumenckiej-na-obszarach-wiejskich--.html   Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja Źródło Centrum poziom merytoryczny trafny wykładowców.   samowystarczalną zaprezentował celów biomasy wzbudziły wykłady nawiązujące olbrzymie zaprezentowała rolnych. W drugim konieczności Kowalczyk-Juśko samowystarczalności energetycznej energetycznej, natomiast Tomasz Koprowniak spółdzielni naszym Arnold Rabiega działalność pierwszej gospodarstw zagrożenia Znowelizowana czystych dniach umożliwia produkcję wykorzystanie szerokie kładzie nacisk zrównoważony obszarów własne potrzeby.  Konferencja energetyką prosumencką, nawiązania cennych wykorzystaniem związanej okazją przedstawienia aktualnej problematyki naszego Polityka Operacyjnego 2016-2017 zakresie innowacji zorganizowana Konferencja, konferencję: „Innowacyjny Radomiu wiejskich”. rolnictwie Oddział dynamiczny Brwinowie Centrum października obserwujemy czasie odbyła Warszawie HOTEL. W ostatnim relacji promowania Gospodarki Departamentu Ziemią Jarosław Wiśniewski, dyrektor Rozwoju zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa uwarunkowania wiejskich. zmiany klimatu wywołane działalnością wywołują zorganizowało Następnym mówcą Marcin Popkiewicz, otwarciu oficjalnym samorządów, również brokerzy innowacji, badawczo-rozwojowych, jednostek prosumenckiej.  Wśród uczestników znaleźli nauczyciele szkół prosumencką rozproszoną, łącznie osób. Po energią szczególności przedsiębiorcy zajmujący tematyką energii, człowieka
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »