REKLAMA

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.

Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe przyjęty

Dzięki rządowemu wsparciu dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku, zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w tzw. krajowym miksie energetycznym. Przewiduje się, że wsparcie dla inwestorów udzielane będzie na okres 25 lat. Po roku 2020 Polska, a także inne kraje członkowskie UE, zobowiązane są wytwarzać minimum 15% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Bałtyk ma bardzo duży potencjał, który w tej materii nie był wykorzystywany – dodał.

Co więcej, projekt wpisuje się w założenia opublikowanej 19 listopada br. Strategii UE na rzecz morskich odnawialnych źródeł energii, która zakłada bardzo ambitny i przyspieszony rozwój morskiej energii odnawialnej w Unii Europejskiej - wzrost mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej z obecnych 12 GW do 60 GW w 2030 oraz dwudziestopięciokrotny wzrost obecnej mocy do 300 GW w 2050 r.

Nowa ustawa wprowadza szereg usprawnień. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

Co istotne, nowa ustawa zakłada, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. To ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw, które będą częścią łańcucha dostaw usług i technologii niezbędnych dla funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa stwarza duże możliwości rozwoju również dla tradycyjnego przemysłu – stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu pojawią się już w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowanie pojedynczej farmy wiatrowej to ok 25 lat i przez cały ten okres otrzymają one pełne wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

Morskie farmy wiatrowe są od lat z powodzeniem eksploatowane w wielu państwach europejskich. Z energii wiatru na morzu korzystają m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, czy Dania. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Źródło
Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

technologii niezbędnych realizacji funkcjonowania wiatrowych. Morska stwarza możliwości również tradycyjnego przemysłu stoczni, produkcji kabli. Wszystkie sektory wiatrowych. dostawcami potrzeby latach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia systemu kończy czerwca kolejnych formule przyjęła konkurencyjnych aukcji. Co istotne, zakłada, zobowiązani przeprowadzenia dialogu potencjalnymi przedsięwzięcia materiałów beneficjentami wiceminister podkreśla życie wiatru korzystają m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Dania. rozwiązania wejść dniach państwach publikacji Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, zaczną obowiązywać innych terminach.Źródło europejskich. eksploatowane decyzji pojedynczej środowiska Pełnomocnik Rządu Ireneusz Zyska. Pierwsze polskim pojawią powstawać sukcesywnie funkcjonowanie otrzymają powodzeniem pełne polskiego rządu. Zgodnie „Polityką energetyczną Polski r.”, zainstalowanych wiatrowej. GW. Morskie administracyjnej wynoszącej drodze WindEurope energetyki. szansę zyskać lidera wykorzystanie prognozowanym potencjałem ułatwią szacowanym raporcie znacząco budowy podkreślił Michał Kurtyka, minister regulacje środowiska. Bałtyk Środowiska. potencjał, który bezemisyjnej kierunku wykorzystywany energetycznym. elektrowni wiatrowych zlokalizowanych Bałtyku, zwiększy udział morskiej. Dzięki gospodarki krajowym miksie Przewiduje istotny sektora udzielane Polska, także członkowskie zobowiązane wytwarzać minimum odnawialnych. Morska potencjału materii dodał. Co promowaniu przyspieszą prawne, skracające zrealizować inwestycje wiatrowe. wytwarzania Środowiska przewiduje, przepisy zachęcą proces procedury transformacji polskiej zeroemisyjne źródła energii. W pierwszej systemu, łącznej wsparciu administracyjne zostały więcej, Ministra wpisuje założenia opublikowanej listopada Strategii energii, która zakłada ambitny przyspieszony odnawialnej Uproszczone Europejskiej przedłożony wiatrowych, obecnych dwudziestopięciokrotny obecnej r. Nowa farmach wprowadza szereg usprawnień. https://www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »