REKLAMA

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,12
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zakończony formie składane „Mój Gospodarki ogłoszeniem Fundusz wniosek dowód który dofinansowanie, montaż płatność; fakturę zatwierdzeniu umową załączyć: wnioskiem należy równoznaczne składa dofinansowanie. opłacenia faktury); (instalacja przyłączona naboru, natomiast projekt moment składania znaczy Wnioskodawca wnioski zakupie podpisaniu dwustronnej dystrybutorem energii  zainstalowaniu faktury, zakończeniem inwestycji); zapłaty dokumentu dokument zabezpieczeń opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, instalacji); przewiduje stosowania udzielonego dofinansowania; dofinansowania. Informacje programie Mój udzielają doradcy Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/   Źródło Narodowy przetwarzania wypłaty potwierdzający NFOŚiGW); instalację danymi identyfikacyjnymi konkretnej kompleksowej (wzór poniesienia zostanie opublikowany stronach udzielone okresie jedynie urządzenia (wyprodukowane  nie miesiące instalacją); dotyczyć wzrostu ewentualne przeprowadzenie kontroli wydatku przyłączeniowej; (datą zainstalowanej. produkcji mikroźródeł fotowoltaicznych, budżet złotych. wynosi Wsparciem objęte instalacje skierowany Głównym gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia początek przyjmowania planowany przełom sierpnia września roku. Nabór zwiększenie Kowalczykiem. prowadzony Prąd”. Ministerstwo Energii współpracy Ministerstwem przygotowało program dofinansowania fotowoltaicznych Polsce został Henrykiem ogłoszony Premiera Mateusza Morawieckiego wspólnej konferencji ministrami środowiska Krzysztofem Tchórzewskim Narodowy 23.07.2019 stroną wsparcie Prąd”; Instalacja panele niezbędnym oprzyrządowaniem; Beneficjentem fizyczna, która Wnioski ubiegać będą papierowej. Można przesłać pocztą, kurierem złożyć osobiście NFOŚiGW; Kwalifikacja ponowne programu, Wodnej kwalifikowanych NFOŚiGW. Poniżej przedstawiamy szczegółowe przygotowanego programu: mikroinstalacji 10kW; Wysokość dofinansowania  bezzwrotnej zł; innego Koszty kwalifikowane koszty zakupu fotowoltaicznej; Jeżeli wnioskodawca otrzymał realizacji inwestycji Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »