REKLAMA

Produkcja ekologiczna: wniosek KE na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego

komisja europejska25 marca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Obawy konsumentów i producentów znajdują się w centrum tego nowego wniosku, który ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego systemu. Rynek produktów ekologicznych UE wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Należy zatem zaktualizować przepisy tak, by sektor ten mógł się dalej rozwijać i reagować na przyszłe wyzwania.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział dziś: „Przyszłość sektora produkcji ekologicznej w UE zależy od jakości i rzetelności produktów sprzedawanych z europejskim logo produkcji ekologicznej. Komisji zależy na rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego w UE osiągniętego dzięki umocnieniu zaufania konsumentów do produktów ekologicznych i usunięciu przeszkód na drodze rozwoju rolnictwa ekologicznego. Pakiet ten jest istotny dla konsumentów i rolników. Konsumenci będą bowiem mieć lepsze gwarancje co do żywności wyprodukowanej ekologicznie i sprzedawanej w UE, a rolnicy, producenci i detaliści będą mieć dostęp do szerszego rynku, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami.”

Wniosek skupia się na trzech głównych celach: utrzymaniu zaufania konsumentów, utrzymaniu zaufania producentów i ułatwieniu rolnikom przejścia na produkcję ekologiczną. Chodzi o to, by rolnictwo ekologiczne pozostało wierne swoim zasadom i celom, tak aby zostały spełnione oczekiwania społeczne w zakresie ochrony środowiska i jakości. Komisja proponuje w szczególności:

  • wzmocnienie i ujednolicenie przepisów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do produktów importowanych, poprzez wyeliminowanie wielu odstępstw, jeśli chodzi o produkcję i kontrole;
  • wzmocnienie kontroli poprzez oparcie jej na analizie ryzyka;
  • ułatwienie drobnym rolnikom podjęcia działalności ekologicznej dzięki wprowadzeniu możliwości skorzystania z systemu certyfikacji grupowej;
  • lepsze rozwiązanie kwestii związanych z międzynarodowym wymiarem handlu produktami ekologicznymi poprzez dodanie nowych przepisów dotyczących wywozu, oraz
  • uproszczenie prawodawstwa w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych dla rolników i poprawy przejrzystości.

Aby pomóc ekologicznym rolnikom, producentom i detalistom w dostosowaniu się do proponowanych zmian w polityce oraz w sprostaniu wyzwaniom przyszłości, Komisja zatwierdziła plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie. W planie działania przewidziano a) lepsze informowanie rolników na temat rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw zachęcających do rolnictwa ekologicznego opracowywanych w ramach polityki rolnej UE, b) wzmocnienie powiązań między unijną działalnością badawczą i projektami innowacyjnymi oraz produkcją ekologiczną oraz c) zachęcenie do wykorzystywania żywności ekologicznej, np. w szkołach.

Kontekst

Wniosek, który zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, opiera się na wynikach szeroko zakrojonych konsultacji rozpoczętych w 2012 r. i obejmujących serię przesłuchań z udziałem UE i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie produkcji ekologicznej. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2013 r. spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony obywateli (45 tys. odpowiedzi, głównie od konsumentów, rzadziej od producentów). W ich ramach podkreślano obawy opinii publicznej związane z ochroną środowiska i jakością oraz wskazano na wyraźną potrzebę wzmocnienia i ujednolicenia przepisów dotyczących produkcji ekologicznej w całej UE.

Rolnictwo ekologiczne łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych i wysokie normy produkcji wykorzystującej substancje i procesy naturalne. Przewiduje istnienie specyficznego rynku kształtowanego przez specyficzny popyt konsumentów, przy jednoczesnym dostarczaniu dóbr publicznych w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: KE


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Produkcja-ekologiczna--wniosek-KE-na-rzecz-rozwoju-doskonalszego-rolnictwa-ekologicznego-.html
 

125ml milk

komisja europejska
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

rolnej powiązań pomóc między unijną działalnością rolnikom, projektami rozpoczętych zainteresowaniem serię jednoczesnym biologicznej, ochronę zasobów naturalnych wysokie wykorzystującej substancje procesy naturalne. Przewiduje istnienie specyficznego kształtowanego specyficzny dostarczaniu stopień dóbr publicznych środowiska, dobrostanu zwierząt wiejskich. Źródło: KE   Katarzyna Kuznowicz   Źródło Krajowa Rolniczych http://krir.pl Informacja uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: różnorodności wysoki przesłuchań producentów). udziałem międzynarodowych ekspertów dziedzinie Konsultacje przeprowadzone spotkały żywym kosztów strony obywateli odpowiedzi, głównie rzadziej podkreślano praktyki, opinii publicznej związane ochroną jakością wskazano wyraźną potrzebę wzmocnienia ujednolicenia całej UE. Rolnictwo łączy najkorzystniejsze administracyjnych certyfikacji zmniejszenia usunięciu Cioloș, powiedział dziś: „Przyszłość sektora jakości rzetelności sprzedawanych europejskim Komisji osiągniętego umocnieniu przeszkód wiejskich, drodze ekologicznego. Pakiet istotny rolników. Konsumenci bowiem gwarancje wyprodukowanej ekologicznie sprzedawanej rolnicy, Dacian komisarz detaliści niedociągnięć Europejska opublikowała dotyczący rozporządzenia sprawie znakowania ekologicznych. i producentów znajdują centrum nowego wniosku, obecnego wyzwania. Unijny systemu. wzrósł czterokrotnie ciągu ostatnich Należy zaktualizować przepisy sektor mógł rozwijać reagować przyszłe producenci dostęp prawodawstwa systemu kontrole; kontroli oparcie analizie ryzyka; ułatwienie drobnym podjęcia działalności wprowadzeniu możliwości skorzystania grupowej; jeśli rozwiązanie kwestii związanych międzynarodowym wymiarem handlu produktami ekologicznymi dodanie nowych wywozu, oraz uproszczenie chodzi odstępstw, szerszego rolnictwo rynku, wewnątrz granicami.” Wniosek skupia trzech głównych celach: producentów ułatwieniu przejścia ekologiczną. Chodzi pozostało importowanych, wierne zasadom celom, zostały spełnione oczekiwania jakości. proponuje szczególności: ujednolicenie przepisów, Europejskiej, odniesieniu http://nowoczesnafarma.pl/Produkcja-ekologiczna--wniosek-KE-na-rzecz-rozwoju-doskonalszego-rolnictwa-ekologicznego-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »