REKLAMA

Potrzebna weryfikacja wartościowych przyrodniczo TUZ

onw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił 16 czerwca 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o weryfikację, z udziałem zainteresowanych rolników, trwałych użytków zielonych uznanych za cenne przyrodniczo, ponieważ rolnicy zgłaszają przypadki uznania za TUZ wartościowy pod względem przyrodniczym terenu, na którym od wielu lat znajduje się płyta obornikowa lub budynki gospodarcze.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa, dziękując za przekazane informacje, przekazało poniższe wyjaśnienia:

Uprzejmie informuję, że w 2015 r. za trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały uznane:

- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 20 listopada 2014 r. ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony, te trwałe użytki zielone, dla których, w tych planach zadań ochronnych albo w planach ochrony, określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;

- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 20 listopada 2014 r. nie ustanowiono planów zadań ochronnych albo planów ochrony, te trwałe użytki zielone, wyznaczone w formie działek rolnych, które wskazane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 348).

Z uwagi na to, że proces wyznaczania planów zadań ochronnych (PZO) oraz planów ochrony (PO) dla obszarów Natura 2000 nie został jeszcze zakończony a w okresie od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. ustanowiono kolejne PZO i PO, dokonano aktualizacji statusu TUZ cennych przyrodniczo. Zmiany te skutkowały nowelizacją ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 348), w wyniku której na obecnym etapie za trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo uznawane są:

- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 31 października 2015 r. ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony, te trwałe użytki zielone, dla których, w tych planach zadań ochronnych albo w planach ochrony, określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;

- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 31 października 2015 r. nie ustanowiono planów zadań ochronnych albo planów ochrony, te trwałe użytki zielone, wyznaczone w formie działek rolnych, które wskazane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 313).

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że problem kwestionowania przez rolników wyznaczonych TUZ cennych przyrodniczo jest znany Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwestia ta jest obecnie analizowana, tak by możliwe było wyjaśnienie zaistniałego problemu oraz wypracowanie i wdrożenie stosownych rozwiązań.

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/index.php?m=news&id=8654
 

125ml milk

onw
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zadań ochronnych użytki trwałych trwałe planów ochrony, przyrodniczo wartościowych ustanowiono Natura obszarów Rolnictwa Rozwoju których zielone, Ministra planach względem użytków zielonych listopada weryfikacja Potrzebna października środowiskowym wyznaczenia sprawie rozporządzenia zielonych; - których, zielone cennych załączniku wskazane które rolnych, wyznaczone określono ochronne siedlisk przyrodniczych, działek gatunków roślin zwierząt formie położonych użytkach siedlisk, informuję, uznawane rolników kwestionowania problem wyjaśniam, uprzejmie 313). Jednocześnie rozporządzenie zmieniającego są: - etapie Ministerstwu obecnym której wyniku nowelizacją skutkowały Zmiany przyrodniczo. Zarząd statusu wyznaczonych Kwestia dokonano Opublikowano: NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolniczych http://krir.pl Informacja   Źródło Krajowa 2016 lipiec Ramatowska obecnie Małgorzata rozwiązań.   stosownych wdrożenie wypracowanie problemu zaistniałego wyjaśnienie możliwe analizowana, aktualizacji kolejne wyjaśnienia: Uprzejmie gospodarcze. W uznania wartościowy przyrodniczym terenu, którym znajduje płyta obornikowa budynki odpowiedzi zgłaszają Ministerstwo Rolnictwa, dziękując przekazane informacje, przekazało poniższe uznane: - zostały przypadki rolnicy Krajowej popierając okresie zakończony jeszcze został ochrony wyznaczania proces 348). Z Rolniczych wniosek ponieważ Warmińsko-Mazurskiej Rolniczej wystąpił czerwca weryfikację, udziałem zainteresowanych rolników, uznanych przyrodniczo, http://nowoczesnafarma.pl/index.php?m=news&id=8654  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »