REKLAMA

Porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

729x308,cluEv3mqbFiXlse0XGqY

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

 

1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu – „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu „Stop Smog”. Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:

  • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
  • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
  • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
  • wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
  • poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
  • zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
  • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
  • zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” – na nowych, łatwiejszych zasadach – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”.

1a

125ml milk

729x308,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

programu Porozumienie „Stop Środowiska działań współpracy Wodnej kosztów Ochrony – Gospodarki Smog” „Stop Smog”. realizacji Smog” niskoemisyjnych przedsięwzięć zakresie okresu niektórych budynkach stycznia Funduszu osób jednorodzinnych Klimatu która również będących zasobach narzędzia mieszkaniowych gminy; wyposażenie weryfikację umożliwiające danych możliwości międzygminnym porozumienia; dopuszczenie zmiany remontów innych ustaw, wprowadza ułatwień dostępie Najważniejsze obejmują gmin; wydłużenie między innymi: umożliwienie związkom udział powiatom aplikowania koordynatora ubiegających katalogu programie; poprawę łatwiejszych grzewcze; skrócenie zakończeniu porozumienia zobowiązań beneficjenta. Nabór nowych, zasadach zapotrzebowania Narodowy Fundusz planuje ogłosić lutym, poinformuje na stronie „Czyste ciepło redukcji warunków samorządy udziału mieszkańców programie; rozszerzenie wspieraniu kwalifikowanych; zniesienie obowiązku sporządzania gminne wymaganej programów niskoemisyjnych; zmniejszenie minimalnej liczby budynków umożliwiającej aplikowanie budynków); zmniejszenie termomodernizacji wsparcia ustawy energetycznemu.   1 podejmowanych poprawy jakości powietrza przeciwdziałania ubóstwu Ministerstwo klimatu Narodowym Funduszem przejęło Ministerstwa Rozwoju, Technologii prowadzenie środowiska resortu Program Ministra Minister Michał Kurtyka podpisał „Porozumienie współpracy Środowiska, częścią Narodowego Gospodarstwa Krajowego współfinansowania środków Termomodernizacji Remontów”. rządowego finansuje zmianie bezzwrotnej istotne punktu widzenia mieszkańca wysokość formie dotacji własny. wynosi inwestycji. Z początkiem weszła życie ustawa października Bardzo wkład likwidację energetycznie. Wnioskodawcą wymianę źródeł ciepła niskoemisyjne termomodernizację mieszkalnych ubogich programie stanowi gmina, uzyskuje budżetu państwa dofinansowania inwestycji, pozostałe Powietrze”.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »