REKLAMA

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

 

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

„W zakresie poprawy jakości powietrza naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki transportu” – podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

W trosce o jakość powietrza

csm powietrze shutterstock 128143409 931a24874ePoradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Materiały te zostały zaprezentowane podczas panelu dotyczącego jakości powietrza w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Dodatkowo, oprócz poradnika przygotowany został również ulotkę oraz informator.

„Poradnik ten wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie nt. konieczności poprawy jakości powietrza” – przypomina wiceminister Sałek.

Ministerstwo Środowiska podejmuje liczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Kolejnym przykładem działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska jest również kampania realizowana przez nadzorowany przez resort Instytut Ochrony Środowiska – PIB „Stop Smog”, którą można śledzić m.in. na dedykowanym profilu na Facebooku(link otwiera się w nowym oknie).
Nie tylko edukacja

Oprócz działań edukacyjnych Ministerstwo Środowiska wraz z innymi resortami podejmuje także kroki na polu legislacyjnym wynikające z Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Wiceminister Sałek, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP, zwracał wielokrotnie uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym.

„Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych” – powiedział wiceminister.

Efektem podjętych do tej pory działań są m.in.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe (obowiązuje od 1 października 2017 r., zostało wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe standardy emisyjne).
Rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych (w resorcie energii dobiegają końca prace nad ukończeniem regulacji, które mają na celu m.in. wyeliminowanie z procesów spalania w sektorze bytowo-komunalnym paliw stałych złej jakości).

10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Na działania poprawiające jakość powietrza resort środowiska przeznacza także środki finansowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda na ten cel, w okresie do 2020 roku, 10 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach.

Ministerstwo Środowiska liczy, że wszystkie te działania przyczynią się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zwiększą ochronę zdrowia i środowiska.

Pobierz Poradnik „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych” (plik .pdf, rozmiar: 3906 kB)

 

 


Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

 

125ml milk

csm powietrze shutterstock 128143409 931a24874e
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wymagań paliwo m.in. Rozporządzenie stałe międzyresortowych” uzgodnień kotłów wiceminister. Efektem podjętych współpracy zakresu Wiceminister Powietrza. przewodniczący Komitetu Sterującego Programu Krajowego innymi edukacyjnych resortami legislacyjnym wynikające zwracał wielokrotnie krajowym, zarówno wojewódzkim lokalnym. „Problematyka związane (obowiązuje szerokiego uwagę, Polsce, konieczne podjęcie naprawcze emisyjne). Rozporządzenia rozbudowę przeznaczone modernizację ciepłowniczych miastach. Ministerstwo zostaną Pieniądze Fundusz Narodowy Gospodarki Wodnej okresie liczy, wszystkie rozmiar: stałych” kB)     Źródło Ministerstwo http://www.mos.gov.pl/   „Czyste środowiska. Pobierz znaczącej przyczynią zwiększą ochronę zdrowia finansowe. przeznacza standardy najwyższe edukacja Oprócz jakościowych resorcie spełniających kotłów, wydane zostało dopuszczenia jedynie najlepszych energii dobiegają jakości). 10 bytowo-komunalnym poprawę powietrza Na poprawiające sektorze procesów ukończeniem końca regulacji, które wyeliminowanie października podejmowanych zawiera stałych" praktyczne wskazówki konkretne "Czyste powietrza Poradnik Rządu Pełnomocnik Polityki Klimatycznej. W trosce porady dotyczące drewno. kamienny zwraca uwagę konieczność węgiel głównie odpowiedniego grzewczych paliwa stałe, Paweł podkreśla właściwego obywateli grzewczych. „W zakresie naszym poradnik przygotowało głównym   Sektor źródłem zanieczyszczenia Właśnie priorytetem ograniczenie rozproszone kotłownie indywidualne źródła transportu” lokalne powodowanej zjawiska niskiej emisji, emisji zmniejszenia zapotrzebowania Sałek. Ministerstwo przypomina liczne Kolejnym przykładem powietrza” konieczności zwiększenie mające świadomości ekologicznej społeczeństwie kampania realizowana dedykowanym śledzić profilu Facebooku(link otwiera którą nadzorowany Instytut „Stop Smog”, Ministerstwa wpisuje zostały energii. Materiały zaprezentowane podczas panelu źródeł odnawialnych budynków poprzez termomodernizację wykorzystanie dotyczącego przygotowany poradnika został ulotkę informator. „Poradnik oprócz Dodatkowo, Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM. oknie). Nie
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »