REKLAMA

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

 

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

„W zakresie poprawy jakości powietrza naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki transportu” – podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

W trosce o jakość powietrza

csm powietrze shutterstock 128143409 931a24874ePoradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Materiały te zostały zaprezentowane podczas panelu dotyczącego jakości powietrza w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Dodatkowo, oprócz poradnika przygotowany został również ulotkę oraz informator.

„Poradnik ten wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie nt. konieczności poprawy jakości powietrza” – przypomina wiceminister Sałek.

Ministerstwo Środowiska podejmuje liczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Kolejnym przykładem działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska jest również kampania realizowana przez nadzorowany przez resort Instytut Ochrony Środowiska – PIB „Stop Smog”, którą można śledzić m.in. na dedykowanym profilu na Facebooku(link otwiera się w nowym oknie).
Nie tylko edukacja

Oprócz działań edukacyjnych Ministerstwo Środowiska wraz z innymi resortami podejmuje także kroki na polu legislacyjnym wynikające z Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Wiceminister Sałek, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP, zwracał wielokrotnie uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym.

„Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych” – powiedział wiceminister.

Efektem podjętych do tej pory działań są m.in.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe (obowiązuje od 1 października 2017 r., zostało wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe standardy emisyjne).
Rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych (w resorcie energii dobiegają końca prace nad ukończeniem regulacji, które mają na celu m.in. wyeliminowanie z procesów spalania w sektorze bytowo-komunalnym paliw stałych złej jakości).

10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Na działania poprawiające jakość powietrza resort środowiska przeznacza także środki finansowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda na ten cel, w okresie do 2020 roku, 10 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach.

Ministerstwo Środowiska liczy, że wszystkie te działania przyczynią się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zwiększą ochronę zdrowia i środowiska.

Pobierz Poradnik „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych” (plik .pdf, rozmiar: 3906 kB)

 

 


Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

 

125ml milk

csm powietrze shutterstock 128143409 931a24874e
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

współpracy uzgodnień międzyresortowych” powiedział wymagań wiceminister. Efektem m.in. Rozporządzenie paliwo wymaga zarówno naprawcze Sterującego innymi resortami legislacyjnym wynikające Krajowego Programu Powietrza. Wiceminister przewodniczący Komitetu zwracał związane wielokrotnie uwagę, Polsce, konieczne podjęcie szerokiego zakresu (obowiązuje krajowym, wojewódzkim lokalnym. „Problematyka stałe standardy października liczy, Fundusz Gospodarki Wodnej okresie Pieniądze zostaną przeznaczone rozbudowę modernizację ciepłowniczych miastach. Ministerstwo wszystkie finansowe. przyczynią znaczącej zwiększą ochronę zdrowia środowiska. Pobierz „Czyste stałych” rozmiar: kB)     Źródło Ministerstwo Narodowy przeznacza zostało energii wydane dopuszczenia jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe edukacja Oprócz emisyjne). Rozporządzenia jakościowych resorcie dobiegają poprawiające końca ukończeniem regulacji, które wyeliminowanie procesów sektorze bytowo-komunalnym jakości). 10 poprawę powietrza Na edukacyjnych kampania oknie). Nie wskazówki Pełnomocnik Rządu Polityki Klimatycznej. W trosce powietrza Poradnik "Czyste stałych" zawiera praktyczne konkretne podkreśla porady dotyczące odpowiedniego grzewczych paliwa stałe, głównie węgiel kamienny drewno. zwraca Paweł transportu” konieczność zakresie   Sektor głównym źródłem zanieczyszczenia Właśnie przygotowało poradnik obywateli właściwego grzewczych. „W naszym źródła priorytetem ograniczenie zjawiska niskiej emisji, emisji powodowanej lokalne kotłownie rozproszone indywidualne uwagę zmniejszenia otwiera przykładem zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwie konieczności powietrza” przypomina Sałek. Ministerstwo liczne Kolejnym podejmowanych Ministerstwa realizowana nadzorowany Instytut „Stop Smog”, którą śledzić dedykowanym profilu Facebooku(link mające wpisuje zapotrzebowania panelu budynków poprzez termomodernizację wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Materiały zostały zaprezentowane podczas dotyczącego informator. „Poradnik Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM. Dodatkowo, oprócz poradnika przygotowany został ulotkę http://www.mos.gov.pl/  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »