REKLAMA

Podsumowanie XI edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2018

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zawieszony na stronie CDR.

 

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.

Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała 2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast CDR O/Radom przygotowało statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.
 

W kategorii: ekologia – środowisko:

wyróżnienie otrzymał: Jakub Konarzewski - województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał: Lucyna Gaweł - , województwo małopolskie
II miejsce otrzymali: Bożena i Marek Bomba, województwo świętokrzyskie
I miejsce otrzymali: Krystyna i Robert Wagner – województwo dolnośląskie


W kategorii: gospodarstwo towarowe

Wyróżnienie otrzymał: Sebastian Kniażewicz – województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał: Stanisław Suchorski – województwo wielkopolskie
II miejsce otrzymał: Cezary Kozak – województwo lubelskie
I miejsce otrzymał: Łukasz Gębka – województwo świętokrzyskie

Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.
Laureaci konkursu na poziomie wojewódzkim otrzymali statuetki i dyplomy.
Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez MRiRW puchary i nagrody postaci czeków pieniężnych w kwocie:
I miejsce – 8450 zł brutto,
II miejsce – 6450 zł brutto,
III miejsce – 4650 zł brutto,
wyróżnienie – 2950 zł brutto.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MR i RW oraz Pan Jacek Węsierski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 

001Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „ekologia-środowisko”

002 Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „gospodarstwo towarowe”

Duży wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wnoszą doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Najwięcej gospodarstw na przestrzeni 11 lat zostało nagrodzonych z województw: wielkopolskiego - 11, lubelskiego - 8, podlaskiego - 8, świętokrzyskiego - 8.

Czeki dla ODR-ów w kwocie 4000 zł brutto dla Wielkopolskiego ODR oraz po 2000 zł brutto dla Lubelskiego, Podlaskiego i Świetokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostały wręczone przez Pana Ryszarda Zarudzkiego- Podsekretarza Stanu w MR i RW, Pana Jaceka Węsierskiego – Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Henryka Skórnickiego - Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

003 Zdjęcie grupowe doradców z nagrodzonych ODR-ów

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Podsumowanie-XI-edycji-konkursu-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2018-.html
 

125ml milk

001
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

każdej wiedzy Oddział Targów otrzymali: Brwinowie Węsierski brutto, pieniężnych Gębka kwocie: I brutto, II Łukasz brutto, III Dyrektor brutto. Nagrody Podsekretarz czeków Cezary zwycięzców wielkopolskie wręczyli Ryszard Zarudzki lubelskie I wręczenie świętokrzyskie Ceremonia Laureaci Żywności Ekologicznej Międzynarodowych Naturalnej NATURA Ekologicznego Życia. poziomie postaci pierwszego podczas wojewódzkim odbyła dyplomy. Laureaci ufundowane puchary nagrody bezpośrednio „gospodarstwo Brwinowie.   Zwycięskie Skórnickiego Podlaskiego Świetokrzyskiego Ośrodka wręczone Ryszarda Zarudzkiego- Podsekretarza Jaceka Węsierskiego Henryka Radomiu. Wielkopolskiego Zdjęcie grupowe doradców ODR-ów      Źródło  Centrum  http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: Lubelskiego, kwocie „ekologia-środowisko” Wojewódzkich Zwycięskie Stanisław towarowe” Duży wkład rozwój ekologicznego promowanie upowszechnianie wnoszą doradcy Ośrodków ODR-ów Rolniczego. Najwięcej gospodarstw przestrzeni zostało województw: wielkopolskiego lubelskiego podlaskiego świętokrzyskiego 8. Czeki Suchorski świętokrzyskie zachodniopomorskie które zgłoszenia prowadziły Ośrodki Rolniczego, wyjątkiem województwa kujawsko którego pomorskiego zgłosiło CDR.   Nabór żadnego gospodarstwa. W weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły jednym najlepszym gospodarstwie uczestników stronie Brwinowie, wdrażanie zadanie. Konkurs identyfikację szerzenie dobrych praktyk zakresie Radomiu ekologicznego, takich zawieszony rozwiązań innych gospodarstwach rolnych rozpowszechnianie ekologicznego. Informacja konkursie regulamin został ekologicznym „ekologia-środowisko” Kniażewicz Lucyna towarowe. W rozstrzygnięcia przyznano wyróżnieniu kategoriach.   W środowisko: Organizatorem Konarzewski zachodniopomorskie III Gaweł kategoriach: - małopolskie II Bożena Bomba, realizował Krystyna Robert Wagner dolnośląskie W towarowe Wyróżnienie Sebastian środowisko; - dwóch „ekologiczne dokonała towarowe. Łącznie zgłoszono gospodarstw. Gospodarstwa ocenione krajową komisję konkursową powołaną współpracy O/Radom. Komisja wyboru oceniane przyznała wyróżnienia. Fundatorem krajowych natomiast O/Radom przygotowało wszystkich wojewódzkich. Gospodarstwa zgłoszone http://nowoczesnafarma.pl/Podsumowanie-XI-edycji-konkursu-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2018-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »