REKLAMA

Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest traktowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi priorytetowo. Sektor ten jest bardzo waży zarówno ze względów gospodarczych, społecznych jak i związanych z ochroną środowiska.

Fot. Kolaż - rolnictwo ekologiczne

Fot. Kolaż - rolnictwo ekologiczne

Dziś Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów. Przyjęty dziś dokument zakłada, że dla rozwoju rolnictwa ekologicznego konieczna jest realizacja działań w 7. obszarach, wskazanych jako cele szczegółowe. Są to:

I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;

II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;

VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych, a także uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną oraz podmiotów doradczych.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 (.pdf 723,09 kB)

 Źródło
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego.html
 

125ml milk

Plan Dzialan dla Zywnosci i Rolnictwa Ekologicznego 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Rolnictwa rolnictwa Działań Ekologicznego ekologicznego Żywności Rozwoju żywności produktów Polsce został Ramowy działającymi pomiędzy podmiotów poziomu instytucji rozwoju ekologicznej 2014–2020 rozwój sektorze współpracy Ministerstwo Rozwój Kierownictwo płaszczyznę działających traktowany przedstawiciele wchodzą skład ekologicznej. i rynku i instytucjami organizacjami Ministrem, dialogu stanowi organizacji czerwcu Ministra powołana została która Ekologicznego, przygotowany priorytetowo. ekologicznych. Plan certyfikacji kontroli systemu wysokiego ekologicznego, stowarzyszeń ekologicznego; VII. Strategii NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki  http://www.minrol.gov.pl/ Informacja  Ministerstwo  Źródło 723,09 otwierany Rozwoju. Odnośnik Odpowiedzialnego strategicznych zrzeszających projektów ujęty doradczych. Ramowy ekologiczną produkcją nadzór sprawujących instytutów, wyższych, uczelni także ekologicznych, producentów Utrzymanie sektora Ministerstwa jednostki obszarach, działań realizacja konieczna związanych zakłada, dokument Przyjęty celów. osiągnięcia nadzorowane podległe realizowane szczegółowe. podejmowane powinny działania, wskazuje Polsce. Dokument ochroną środowiska. Fot. Kolaż 2014–2020. rolnictwo ekologiczne Dziś zaktualizowany przyjęto wskazanych to: I. samorządowej konsumentów rządowej administracji organów Włączenie ekologicznego; VI. Sektor bardzo podmiotami zarówno względów gospodarczych, Podniesienie ekologicznej; V. wiedzy Zwiększenie Wzrost ekologicznych; IV. dystrybucji kanałów wzmocnienie Dywersyfikacja ekologicznych; III. społecznych przetwórstwa rynku; II. podaży wzrost konkurencyjności http://nowoczesnafarma.pl/Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »