REKLAMA

Parlament Europejski przeciwny kukurydzy GMO

kukurydzaParlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2018/2568(RSP)), w której stwierdza, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003. Ponadto PE:

  1. uważa, że decyzja wykonawcza Komisji jest niespójna z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/20022 – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;
  2. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;
  3. wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie do czasu zmiany procedury zatwierdzania w sposób pozwalający wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia;
  4. wzywa odpowiedzialnych prawodawców do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w trybie pilnym oraz do zapewnienia, by Komisja wycofała wniosek, między innymi, w przypadku gdy Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wyda opinii dotyczącej zatwierdzenia GMO przeznaczonych do uprawy lub do żywności i paszy;
  5. wzywa w szczególności Komisję, aby nie zezwalała na import żadnych genetycznie zmodyfikowanych roślin przeznaczonych na żywność lub paszę, jeśli uzyskały one tolerancję na herbicyd uzupełniający, który jest zakazany lub będzie zakazany w Unii w najbliższej przyszłości;
  6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Parlament-Europejski-przeciwny-kukurydzy-GMO-.html
 

125ml milk

kukurydza
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Komisji genetycznie decyzji Europejski Parlament przeciwny kukurydzy rozporządzenia 1829/2003 Parlamentu Komisję żywności rozporządzeniu zakazany – przeznaczonych zdrowia zmodyfikowaną Europejskiego sprawie wykonawczej zmodyfikowanych rezolucji projektu projekt dotyczącej Komitet Łańcucha Żywnościowego Zdrowia Zwierząt wnioskiem opinii Stały okazała która uprawy paszy; szczególności zatwierdzenia między przypadku zezwalała prawodawców zmieniającym rozporządzenie 182/2011 odpowiedzialnych nieodpowiednia; trybie innymi, pilnym zapewnienia, Komisja wycofała wniosek, przyspieszenia Komisję, uzupełniający, import   Źródło państw członkowskich.   Katarzyna Kuznowicz Opublikowano: 2018 Krajowa rządom Rolniczych http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: parlamentom Radzie żadnych obecnej roślin żywność paszę, jeśli uzyskały tolerancję herbicyd który niniejszej najbliższej przyszłości; zobowiązuje swojego przewodniczącego przekazania procedury, dotyczących niedociągnięcia wykonawcza przewidziane 1829/2003. Ponadto PE: uważa, decyzja niespójna uprawnienia prawem odpowiada celowi zakładającemu zgodnie zasadami ogólnymi wykonawcze wykracza 178/20022 produktów Parlament przygotował odnowienia zezwolenia wprowadzenie obrotu zawierających stwierdza, kukurydzę (DAS-59122-7), składających wyprodukowanych, zmodyfikowanej (2018/2568(RSP)), której określonymi stworzenie wyeliminować wniosków wewnętrznego; wycofania wykonawczej; zawieszenia wszelkich wykonawczych zezwolenie skutecznego odnoszących organizmów zmiany procedury zatwierdzania sposób pozwalający funkcjonowania zapewnieniu podstawy dobrostanu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia ludzkiego, zwierząt, jednoczesnym środowiska naturalnego interesów konsumenta związku żywnością paszą, http://nowoczesnafarma.pl/Parlament-Europejski-przeciwny-kukurydzy-GMO-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »