REKLAMA

O pozyskiwaniu surowców z odpadów we Wrocławiu

 csm Konferencja PSP Wroclaw  4  1a28052bd9We Wrocławiu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był trzeci filar PSP dot. m.in. pozyskiwania surowców z odpadów. Organizatorem spotkania, które miało miejsce 28 marca 2018 r., był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z wiceministrem środowiska Sławomirem Mazurkiem oraz innymi politykami, ekspertami i przedsiębiorcami uczestniczyli w panelach dyskusyjnych pn. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych”. Dotyczyły one pozyskiwania surowców z odpadów oraz rekultywacji i remediacji terenów pogórniczych, o czym przypomniał wiceminister Jędrysek:
„Trzeci filar Polityki Surowcowej Państwa realizuje elementy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), stawiając na odzysk surowców z odpadów.”
„Ważnym celem Polityki Surowcowej Państwa w zakresie GOZ jest także pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów” – dodał wiceminister.
Trzeci filar kładzie również nacisk na przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarom poeksploatacyjnym. W świetle założeń PSP chodzi także o przygotowywanie terenów pogórniczych do ich ponownego użytkowania.
Surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe
„Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W rozumieniu polityki gospodarki o obiegu zamkniętym odpady są potencjalnym zasobem surowców” – powiedział wiceminister Mazurek.
Wiceminister Sławomir Mazurek przypomniał też, że główną ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest ponowne wykorzystanie odpadów pod kątem surowcowym. Efektem tego jest utrzymanie wyższego poziomu zasobowego surowców na rynku, a jednocześnie zmniejszenie ilości trwale składowanych odpadów.
Dodatkowe działania w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Aby w praktyce realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego niezbędne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych na szczeblu europejskim i krajowym.
„Polski rząd już podejmuje wiele działań, aby nadać gospodarce cyrkularnej wymiar praktyczny. Trzeba podkreślić, że GOZ jest elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Również na forum unijnym kończą się prace nad tzw. Pakietem odpadowym składającym się z kilku kluczowych dyrektyw” – poinformował wiceminister Mazurek.
Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że resortowi środowiska zależy na jak najszerszej debacie publicznej pozwalającej na zwiększenie świadomości społecznej i stworzeniu szansy na skuteczne zakorzenienie się idei GOZ w społeczeństwie.
O projekcie Polityki Surowcowej Państwa
Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów.
„Polska, która jest zaliczana do krajów bogatych w surowce mineralne, jak do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej, co ma się zmienić dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa” – przypomniał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.
Projekt PSP składa się z 9 filarów, które skupiają się na całościowym ujęciu geologii. Zwraca on m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.
„Cieszę się, że udało nam się zainicjować projekt Polityki Surowcowej Państwa. Korzyści płynące z tego projektu to między innymi zmniejszenie ryzyk w podaży surowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy” – powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek.
Kolejne spotkanie odbędzie się w Szczecinie 18 kwietnia. Podsumowująca konferencja odbędzie się we wrześniu w Warszawie.
 
 

 Źródło
 Ministerstwo Środowiska
 http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm Konferencja PSP Wroclaw  4  1a28052bd9
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

pozwalającej najszerszej debacie Rozwoju. działań, nadać gospodarce cyrkularnej wymiar praktyczny. Trzeba podkreślić, elementem Strategii Odpowiedzialnego Również krajów unijnym kończą Pakietem odpadowym składającym kluczowych dyrektyw” poinformował Mazurek. Jednocześnie zaznaczył, resortowi zależy zaliczana mineralne, bogatych wzrost Państwa. Korzyści płynące projektu między podaży bezpieczeństwa surowcowego kraju, wpłynie korzystnie gospodarczy” zainicjować Jędrysek. Kolejne spotkanie  We Szczecinie kwietnia. Podsumowująca konferencja wrześniu Warszawie.      Źródło  Ministerstwo Środowiska projekt udało surowce filarów, krajowym. „Polski miała odpowiedniej strategii surowcowej, zmienić dzięki projektowi Państwa” Jędrysek. Projekt składa skupiają obszarze. „Cieszę całościowym ujęciu geologii. Zwraca uwagę zapotrzebowanie surowcowe tworzenie narzędzi wyznaczanie kierunków działań podejmuje szczeblu europejskim dyskusji stawiając odzysk odpadów.” „Ważnym pozyskanie szczegółowej wiedzy trzeci wzmacnianie wtórnych wytworzonych odpadów” dodał odpadów. wiceminister. Trzeci kładzie również nacisk przywracanie wartości użytkowych przyrodniczych obszarom poeksploatacyjnym. świetle (GOZ), Organizatorem chodzi „Polityka Jędrysek wiceministrem Pełnomocnik Sławomirem Mazurkiem politykami, ekspertami przedsiębiorcami uczestniczyli panelach dyskusyjnych Główny spotkania, środowiska, mineralnych”. Dotyczyły miejsce rekultywacji remediacji miało pogórniczych, Jędrysek: „Trzeci realizuje elementy założeń przygotowywanie Jędrysek. Główny składowanych surowcowym. Efektem utrzymanie wyższego poziomu zasobowego rynku, jednocześnie związane ilości trwale odpadów. Dodatkowe wykorzystanie Zamkniętym Aby praktyce realizować konsultacje zamkniętego niezbędne stworzenie odpowiednich prawnych kątem ponowne pogórniczych ochronie ponownego użytkowania. Surowce powinny pozostawać Tematem długo, możliwe „Gospodarka odpadami obszar wielkich wyzwań środowiska. główną rozumieniu polityki (PSP). zamkniętym odpady potencjalnym zasobem surowców” projektem Mazurek. Wiceminister Sławomir Mazurek  http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »