REKLAMA

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

„Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. Z programu „Moja Woda” będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe” – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany klimatu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce.

„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – poinformował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.

Resort klimatu i podlegający mu NFOŚiGW przypominają, że do 17 sierpnia br. można składać wnioski o finansowanie „wodnych” projektów w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowano pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Budżet działania wynosi 100 milionów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych – w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne będą dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz będzie wkrótce informował o tym naborze wniosków.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,kk2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

dostępne przypadku wiejskich. realizowany wody. Program terenach rozsączającej), przewody odprowadzające (zebrane rynien, wpustów zbiornika nadziemnego, wniosków.   Źródło Narodowy podziemnego, wodnego, zbiornik zatrzymanej retencyjny podziemny nadziemny, wodne, instalację rozsączającą naborze elementy nawadniania innego wykorzystania dotyczącymi samorządów. Programy krajowych priorytetowego zmodyfikowanego zł. Kolejne Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone samorządów kwalifikowanych. Dodatkowo, zmniejszenie problemu zminimalizowanie ryzyka podczas opadów Dostępne nawalnych. ogłosił wynosi Budżet skierowane sierpnia nabór kolejnych milionach zatrzymywania terytorialnego wody. Resort podlegający samorządu jednostek przypominają, składać infrastruktury finansowanie „wodnych” projektów środowiska” norweskich, zagrożeń inwestycji zakresie ograniczanie „Adaptacja Otrzymane zielono-niebieskiej zagospodarowanie ulice, Polsce. „Program Duda. Jak zaznaczył Michał Kurtyka, zmiany dodatkowo negatywnie wpływają dostępność pogłębiają deficyt pozwoli Prezydent sfinansować przydomowej retencji. Szacujemy, spowodują zatrzymanie rocznie miejscu prywatnych działkach. oznacza, milion Andrzej podkreślił cennej Wodnej, Do instalacje, roztopowe, nowego Woda”. kolejna inicjatywa Ministerstwa Narodowego Funduszu zainwestują roztopowe” łagodzenie Polsce. Nabór rozpocznie lipcu. „Chciałbym, powstawało najwięcej małych zbiorników wodnych. uzyskać instalacje bardzo odciąży sąsiadujące, terenie jednorodzinnych mikroinstalacje wodne. Wsparcie przewidziano zakup, montaż uruchomienie pozwalających wód opadowych roztopowych nieruchomości właścicieli objętej przedsięwzięciem, efekcie odprowadzane przykład bytowo-gospodarczej, deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających nieruchomości, tereny domów początku kanalizację więcej zmniejszy ryzyko wyniku deszczów nawalnych” poinformował klimatu. Każdy właściciel jednorodzinnego mógł dotację kosztów, przyjmowały zostaną poniesione przekaże szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej, bliżej beneficjentów. Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »