REKLAMA

Nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE ds. środowiska

csm Mazi w Grazu 2 3f72e7a539Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w austriackim Grazu w nieformalnym posiedzeniu ministrów UE ds. środowiska. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość europejskiej polityki w obszarze ochrony środowiska. Przedstawiciele państw unijnych skupiali się w szczególności na ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

„Polska popiera potrzebę opracowania ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Kolejny program powinien skupić się na wciąż aktualnych wyzwaniach i osiągalnych priorytetach, a także mieć zapewnione odpowiednie finansowanie” – mówił wiceminister Mazurek.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki ekologicznej musi iść w parze z dostępem do wystarczających środków na planowane przedsięwzięcia środowiskowe” – dodał.

Zdaniem strony polskiej należy wyciągnąć odpowiednie wnioski z ewaluacji aktualnie trwającego programu. Dzięki temu kolejny program będzie mógł realizować konkretne zadania, których do tej pory nie udało się osiągnąć w zadowalającym zakresie, jak chociażby kwestia poprawy jakości powietrza. 

Kwestia niskoemisyjnej gospodarki

Aby przyspieszyć w UE transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, wśród priorytetów nowego programu ramowego polska delegacja zaproponowała, aby uwzględnić efektywne wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym. W szczególności należy działać w kontekście gospodarowania odpadami i żywnością.

„Polska ma liczne pozytywne doświadczenia we wdrażaniu idei GOZ, zwłaszcza jeśli chodzi o system zachęt dla samorządów w realizacji konkretnych projektów” – powiedział wiceminister środowiska.

Zmiany klimatu

Przedstawiciele ds. środowiskowych unijnych państw poruszyli również temat związany ze zmianami klimatu również w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24 organizowanego przez Polskę. Uwzględnienie polityki klimatycznej w nowym ósmym programie będzie niewątpliwie wartością dodaną.

„Ze względu na szeroki zakres zagadnień i swoistą specyfikę polityka klimatyczna wiąże się praktycznie ze wszystkimi aspektami działalności człowieka. Tym bardziej walka ze zmianami klimatu wpływa na politykę ochrony środowiska” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Polityka klimatyczna ma również oddziaływanie na inne polityki, w tym przede wszystkim politykę energetyczną, gospodarczą, czy społeczną. Bez harmonijnego postępu w realizacji polityki ochrony środowiska i klimatu nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju. Stąd niezbędne są odpowiednie działania w kwestii ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

 

 

 Źródło
 Ministerstwo Środowiska
 http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm Mazi w Grazu 2 3f72e7a539
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

środowiska państw – polityki programu spotkanie również klimatu wiceminister odpowiednie zakresie działań ósmego nowego ochrony Nieformalne członkowskich ministrów środowiska. politykę niskoemisyjnej zmianami ukierunkowaniu szczególności Sławomir klimatyczna program kontekście realizacji należy unijnych klimatu Przedstawiciele środowiskowych poruszyli postępu związany powiedział Środowiska zbliżającego szczytu klimatycznego organizowanego środowiska. Zmiany zachęt projektów” pozytywne zamkniętym. działać gospodarowania odpadami żywnością. „Polska liczne doświadczenia konkretnych wdrażaniu zwłaszcza jeśli chodzi system Uwzględnienie samorządów Polskę. wartością klimatycznej niezbędne środowiska” podkreślił Mazurek. Polityka oddziaływanie (8EAP).      Źródło kwestii rozwoju. bardziej polityki, przede zrównoważonym wszystkim energetyczną, gospodarczą, społeczną. wpływa człowieka. ósmym zagadnień programie niewątpliwie harmonijnego dodaną. „Ze względu szeroki zakres swoistą działalności zasobów specyfikę  Ministerstwo polityka wiąże praktycznie wszystkimi aspektami obiegu przyspieszyć wykorzystanie priorytetach, Kolejny powinien skupić wciąż aktualnych wyzwaniach osiągalnych także opracowania zapewnione finansowanie” mówił Mazurek. Prowadzenie odpowiedzialnej ekologicznej dostępem unijnego potrzebę środków ministrów Wiceminister Mazurek wziął udział austriackim nieformalnym posiedzeniu Tematem popiera przewodnim spotkania przyszłość europejskiej obszarze Przedstawiciele skupiali (8EAP). „Polska wystarczających planowane efektywne kierunku chociażby kwestia poprawy jakości powietrza.  Kwestia gospodarki Aby transformację gospodarki, zadowalającym wśród priorytetów ramowego polska delegacja zaproponowała, uwzględnić zakresie, osiągnąć przedsięwzięcia aktualnie środowiskowe” dodał. Zdaniem strony polskiej wyciągnąć wnioski ewaluacji trwającego udało programu. Dzięki kolejny mógł realizować konkretne zadania, których  http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »