REKLAMA

NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje dla samorządów na rozwój elektromobilności

 

 
Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać od 15 października 2018 r. do 4 lutego 2019 r.
 
NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” (przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.), Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.) oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 
W przedkładanych fiszkach projektowych oceniane będą m.in.: realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.
 
Nabór w ramach programu priorytetowego pn. Gepard II, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności został wydłużony i – zamiast do 7 grudnia 2018 r. – potrwa do 4 lutego 2019 r. Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł, na przygotowanie 100 szt. strategii. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.
 
Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziano wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
 
Zapisy programu NFOŚiGW (który działa pod nadzorem Ministerstwa Środowiska) przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.
 
Szczegóły naboru:
 
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

elektromobilności NFOŚiGW dotacje rozwoju realizacji – wydłuża Rozwoju dofinansowanie strategii programu nabór wniosków samorządów rozwój lutego przewidziano wsparcie wysokości infrastruktury Ministrów terytorialnego Elektromobilności działań przygotowanie samorządu polityki jednostek łącznie środków średnich małych miast. wielkości zależna wsparcia 2018-2019.   Wysokość przewidziana Realizacja strategii. Środowiska) dużych bezzwrotne potrwa grudnia zamiast innych wydłużony został Strategia Część Gepard priorytetowego uzyskały przypadku Ministerstwa dotacji. nadzorem przewidują, działa (który wnioskodawca złożyć programów.   Szczegóły kwalifikowanych.   Zapisy kosztów wniosek uzyskać formie powietrza.   Nabór pozostałych szansę wnioskodawcy Wszyscy mieszkańców. Ponadto uwagę udzielane przedsięwzięcia, dofinansowania ustalaniu które związków liczba rezultatem jakości wnioski „Energia szczególności (SOR), Odpowiedzialnego Strategii Programu wynikających celów służących dofinansuje r.   NFOŚiGW października składać związki (przyjęty Powiaty, rozdysponowania którym programu, Wodnej Gospodarki Środowiska Ochrony Fundusz Narodowy ogłoszonego niezbędnych     Wsparcie przyszłości” 16.03.2017 poprawę wdrożenie wpływ także niepełnosprawnych, osób potrzeb transportowej taboru dostosowanie projektu, będącego rozwiązania innowacyjność elektromobilności, mających Krajowych harmonogramu realność m.in.: będą oceniane projektowych fiszkach przedkładanych alternatywnych.   W paliwach Ustawy 29.03.2017 (przyjęte alternatywnych naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »