REKLAMA

NFOŚiGW wesprze modernizacje oczyszczalni ścieków w Wielkopolsce

Ponad 67 mln zł dotacji ze środków europejskich przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Wągrowca, Wolsztyna i Turka w województwie wielkopolskim. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienia systemów wodno-ściekowych.

Inwestycje w trzech wielkopolskich miastach mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Wągrowiec
Zdjęcie z podpisania umowy  WągrowiecProjekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”, który będzie realizowany przez tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., otrzyma dotację z NFOŚiGW w wysokości 24 587 065 zł. 19 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana w tej sprawie umowa. Sygnowała ją Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Krzysztof Garnetz. Całkowity koszt projektu wyniesie 47 231 574 zł. Beneficjent – przy zaangażowaniu środków własnych – otrzyma dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW.
Prace wykonawcze związane z projektem będą trwały w Wągrowcu do końca 2021 r. Nastąpi m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Tzw. efekt ekologiczny ma być osiągnięty do 14 stycznia 2023 r., a jednym z jego przejawów będzie podwyższenie ilości przetwarzanego osadu ściekowego do 1,6 tys. Mg/rok.
– Nasza oczyszczalnia pochodzi z lat 80 ubiegłego wieku i wymaga pilnej modernizacji, a właściwie zbudowania nowej bazy. Gdyby nie środki uzyskane z NFOŚiGW, byłoby nam bardzo trudno zorganizować finansowanie. Realizacja planu przyniesie nowoczesne rozwiązania i spowoduje wprowadzenie do zasobu przeszło 30-letniego zakładu aż 95 procent nowych obiektów. Dodatkowo będziemy mieli zagwarantowaną energooszczędność, co jest bardzo ważnym walorem funkcjonowania oczyszczalni – zaznaczył po podpisaniu umowy Prezes Krzysztof Garnetz.

Wolsztyn
Beneficjentem udzielonej przez NFOŚiGW dotacji (21 694 831 zł) zostało także lokalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Jako podmiot odpowiedzialny będzie realizować przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”. Umowę regulującą przekazanie unijnej dotacji podpisali 18 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie Maciej Ganowicz. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 42 839 568 zł. Ponadto, wobec udziału w przedsięwzięciu środków własnych, beneficjent otrzyma z Narodowego Funduszu niskooprocentowaną pożyczkę.
W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie infrastruktura oczyszczalni ścieków w Komorowie – powstanie tam instalacja do przeróbki osadów ściekowych wraz z montażem zasilania z pomocą instalacji fotowoltaicznej. Unowocześnienie obejmie również centralną przepompownię ścieków. Przewidywany jest też remont kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 2,53 km), a także stacji uzdatniania wody Wroniawy (wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej). W planach jest również budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn (ok. 2,37 km), która będzie dawać możliwość drugostronnego zasilania w wodę miasta Wolsztyn. Uruchomiony zostanie ponadto system GIS. Po wdrożeniu nowej infrastruktury z końcem 2020 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych obróbce sięgnie 1,33 tys. Mg/rok, natomiast ilość uzdatnianej wody – 2 628 000 m3/rok. Pełny efekt ekologiczny ma być osiągnięty z końcem 2021 r.
– Zmodernizujemy i przebudujemy całą gospodarkę osadową. Dotychczas wydawaliśmy spore sumy na pozbycie się osadu jako odpadu. Teraz będziemy przekształcać osad w tzw. polepszacz gruntowy – nawóz wapienny posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty. Zakładamy, że będzie na niego zbyt, więc nie tylko zmniejszymy wydatki, ale nawet osiągniemy zysk. Drugim ważnym aspektem projektu będzie zbudowanie drugostronnego zasilania Wolsztyna w wodę, gdyż obecnie część gminy otrzymuje ją tylko z jednej arterii. To będzie ok. 2,5 km nowych rurociągów. Inwestycje wykluczy potencjalne kłopoty – takie jak awaria, z powodu której miasto nie miało kiedyś wody przez 24 godziny – zapowiedział po podpisaniu umowy Prezes Maciej Ganowicz.

Turek
Na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał unijną dotację w wysokości 21 111 381 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie kwoty 40 732 547 zł. Umowa w tej kwestii została podpisana 15 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńską i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku Mirosława Wypióra.
W ramach projektu zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Turku. Przewidziano też budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,42 km i sieci wodociągowej o długości 1,88 km. Nastąpi ulepszenie oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni, poprawa gospodarki osadowej i stanu technicznego oczyszczalni, a także przyłączenie dodatkowych odbiorców, czyli użytkowników nowej sieci kanalizacyjnej i ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę .
Prace przy przedsięwzięciu zostaną potrwają do końca czerwca 2021 r. W ramach tzw. efektu ekologicznego (ma być w pełni osiągnięty 14 lipca 2022 r.) nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków do 95 528 RLM. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,12 tys. Mg/rok.
– Coraz większa ilość nieczystości napływających do naszej oczyszczalni ścieków sprawia, że musimy modernizację i rozbudowę wykonać jak najszybciej. Ostatni remont był przeprowadzony 13 lat temu. Na dodatek jakość ścieków pogorszyła się, stężenia poszły w górę. Cała technologia oczyszczania musi być zatem dostosowana do zmieniających się parametrów. Spełniamy oczywiście konieczne warunki, ale dzieje się to już na granicy możliwości oczyszczalni. Środki uzyskane z NFOŚiGW pozwolą rozwiązać problem – podkreślił przy podpisywaniu umowy Prezes Mirosław Wypiór.

 

 

 

125ml milk

Zdjęcie z podpisania umowy  Wągrowiec
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wykonać modernizację oczywiście musimy sprawia, nastąpi ekologicznego potencjalne Ganowicz. Turek Na Kamieńską kwestii unijną przekazał Turek”, dostosowana projekt zapowiedział Przedsiębiorstwa godziny kiedyś miało miasto której powodu awaria, kłopoty Prezesa Mieszkaniowej efektu osadowej potrwają . Prace użytkowników odbiorców, dodatkowych przyłączenie podkreślił technicznego gospodarki Mirosława poprawa przepustowości poprzez ulepszenie budowę Przewidziano Turku. Wypióra. W Adamowo Narodowego budowa pożyczkę będą projektem związane wykonawcze Prace NFOŚiGW. dodatkowo ścieków, własnych zaangażowaniu Beneficjent Garnetz. Sygnowała umowa. trwały wdrożenie Kanalizacji przetwarzanego pilnej wymaga ubiegłego pochodzi Mg/rok. – ściekowego ilości inteligentnego podwyższenie przejawów jednym stycznia wodno-kanalizacyjną. siecią zarządzania sprawie Wodociągów właściwie systemów dzięki dofinansowane miastach wielkopolskich trzech wodno-ściekowych. Inwestycje unowocześnienia Gospodarka przeznaczone Pieniądze wielkopolskim. województwie Wągrowca, przekazanych europejskich działaniu wodno-ściekowa Miejskie porozumieniu tamtejsze realizowany który Wągrowcu”, Środowiska. Wągrowiec Projekt Ministerstwem wdraża aglomeracjach które 2014-2020 Środowisko Infrastruktura Operacyjnego Programu priorytetowej modernizacji, zbudowania planach własnych, powstanie Komorowie infrastruktura pożyczkę. Funduszu beneficjent udziału przeróbki Ponadto, inwestycji Ganowicz. Wolsztynie NFOŚiGW: podpisali unijnej instalacja montażem regulującą uzdatniania fotowoltaicznej). budową energetycznego układu przebudową Wroniawy stacji pomocą Przewidywany ścieków. przepompownię centralną obejmie Unowocześnienie fotowoltaicznej. przekazanie Umowę środki rozwiązania zakładu 30-letniego przeszło zasobu wprowadzenie spowoduje nowoczesne obiektów. przyniesie Realizacja finansowanie. zorganizować trudno byłoby NFOŚiGW, procent Dodatkowo Siedlec”. Wolsztynie. odprowadzania „Modernizacja przedsięwzięcie realizować odpowiedzialny podmiot lokalne zagwarantowaną zostało udzielonej Garnetz. Wolsztyn Beneficjentem zaznaczył funkcjonowania walorem energooszczędność, Wypiór.      
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »