REKLAMA

NFOŚiGW uruchamia nowe programy dla wsi i rolnictwa

Usuwanie folii i innych odpadów porolniczych, regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – to nowe obszary wsparcia na liście programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem jest rozwiązanie ekologicznych problemów występujących na polskiej wsi. 

W Ministerstwie Środowiska 10 maja br. odbyła się konferencja prasowa na temat nowych programów NFOŚiGW dedykowanych rolnikom i samorządom gminnym. Wzięli w niej udział: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka i Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk.

– Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez rolników, dotyczących usuwania szkodliwych materiałów porolniczych, rozpoczynamy wdrażanie programu, którego celem jest zbieranie i unieszkodliwianie foliowych opakowań – zapowiedział Minister Henryk Kowalczyk. 

Głównym założeniem programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” jest  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o rozwiązania pilotażowe. Początkowo program będzie realizowany w siedmiu gminach (Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo) na terenie powiatów północnego Mazowsza:   ostrowskiego i ostrołęckiego.

Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych. Budżet pilotażu wynosi obecnie 10 mln zł, ale w toku realizacji zostanie on dokładnie oszacowany i urealniony. Jak zapewnił szef resortu środowiska, po dokonaniu analizy pilotażu, program będzie niezwłocznie wdrażany na obszarze całego kraju. – Chcemy w ten sposób uwolnić rolników od problemu zbierania i utylizacji m.in. folii – podkreślił Minister Henryk Kowalczyk.  

Inna forma pomocy dla rolnictwa to „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet określono nawet na 300 mln zł, w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2023. Program dedykowany jest wszystkim gospodarstwom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych mniejszych. Dofinansowanie będzie uzależnione od areału poszczególnego gospodarstwa. Wsparcie w formie dotacji trafi – za pośrednictwem WFOŚiGW – do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą właściciele lub posiadacze gruntów rolnych.

Trzecia inicjatywa kierowana głównie na tereny wiejskie to „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jego zasadniczym celem jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet programu wynosi 170 mln zł , a realizację zaplanowano na lata 2019-2023. Beneficjentem bezpośrednim tego programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a końcowym – gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.

Wyrażając satysfakcję z przygotowania nowych programów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział podczas piątkowej konferencji: – Bardzo dziękuję Ministerstwu Środowiska za konkretne i policzalne wsparcie rozwiązań problemów, z jakimi zmaga się obecnie wieś.  Realizacja tych programów to praktyczna odpowiedzialność całego rządu za sprawy polskiej wsi.

Operatorem wspomnianych trzech nowych programów priorytetowych NFOŚiGW będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dsc 0384
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

uzależnione gminnym. Wsparcie Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, właściciele gruntów rolnych. Trzecia inicjatywa kierowana głównie WFOŚiGW rolnym, szczególnym czynników pomocy azbest regeneracji środowiskowej wapnowanie”. działań regeneracyjnych zakwaszonych wyniku oddziaływania antropogenicznych. wiejskie określono zależności faktycznego zapotrzebowania. Realizację przedsięwzięcia wapnowanie Program dedykowany wszystkim gospodarstwom tereny zasadniczym finansowania jakimi podczas piątkowej konferencji: Bardzo dziękuję Ministerstwu konkretne policzalne rozwiązań problemów, wieś.  Ardanowski Realizacja praktyczna odpowiedzialność rządu sprawy wsi. Operatorem wspomnianych trzech wodnej.   Źródło Narodowy Fundusz powiedział programów, azbest”. wodnej, Kowalczyk. wzrost ilości unieszkodliwionych azbest. realizację Beneficjentem bezpośrednim regeneracja Usuwanie końcowym przygotowania gminy, działające właścicieli posiadaczy obiektów budowlanych terenie, które otrzymują WFOŚiGW. Wyrażając satysfakcję   Inna zbierania podkreślił rolniczej” zbieranie foliowych opakowań zapowiedział Kowalczyk.  Głównym założeniem priorytetowego „Usuwanie rolniczych działalności  rozwój programu, systemu zagospodarowania tworzyw sztucznych poziomie lokalnym oparciu rozwiązania pilotażowe. Początkowo którego wdrażanie problemów Ryszka udział: samorządom rolnikom Kowalczyk, dedykowanych prasowa konferencja Ardanowski, odbyła Ministerstwie Zastępca rozpoczynamy Dominik Bąk. – Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym rolników, dotyczących wsi.  szkodliwych materiałów występujących realizowany utylizacji analizy wsparcia realizacji zostanie dokładnie oszacowany urealniony. zapewnił resortu środowiska, dokonaniu pilotażu, pilotażu niezwłocznie wdrażany obszarze obszary kraju. Chcemy sposób uwolnić rolników problemu Wzięli liście rolniczych. siedmiu powiatów gminach (Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Lubotyń, Troszyn, Wąsewo) terenie północnego Narodowego Mazowsza:   ostrowskiego ostrołęckiego. Wsparcie ekologicznych rozwiązanie jednostek samorządu terytorialnego (JST), Wodnej. Funduszu Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »