REKLAMA

NFOŚiGW: 60 mln zł unijnych dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponują na ten cel aż 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

– Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania ukierunkowane na walkę ze zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą. Polegają one m.in. na realnym wsparciu finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Nabór, który dziś uruchamiamy jest właśnie przykładem takich działań. Na przyszłych beneficjentów czeka aż 60 mln zł unijnych dotacji na wsparcie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi – zaznacza Minister Klimatu Michał Kurtyka.

– Zagospodarowanie deszczówki w miejscu opadu to kluczowy element przeciwdziałania skutkom suszy oraz obniżania ryzyka powodziowego. Dofinansujemy do 85 proc. kosztów projektów komunalnych, które zmniejszają ryzyko nagłych podtopień, a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej – podkreśla Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

W ramach unijnego konkursu wspierane będą projekty dotyczące m.in.: budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania i/lub oczyszczania wód opadowych; budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody); likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (np. ażurowych lub żwirowych).

Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na 31 października 2016 r.

Do konkursu – poza jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami – mogą przystąpić podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, czyli np. spółki komunalne.

Na gminne projekty, które pozwolą miastom rozwinąć systemy gospodarowania „deszczówką”, przewidziano dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Budżet 60 mln zł pochodzi z unijnego działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.

Szczegóły konkursu:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,29,v-nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,woda
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

projektów Ministerstwo zbiorników będą remontu kanalizacji unijnego konkursu dofinansowanie opadowych rozbudowy budowy, deszczowej polegającym wyższa opracowaniu planów projekcie aktualizacji zaludnienia adaptacji miastach powyżej gęstość mieszkańców, których skierowany ujętych zebranej żwirowych). Konkurs instalacje retencjonowania, wykorzystania oczyszczania opadowych; infrastrukturą towarzyszącą urządzenia podczyszczające rozprowadzania ażurowych jeśli wody); likwidacji zasklepienia uszczelnienia gruntu stosowanie wzmocnień przepuszczalnych mieszkańców/km2, października projekt klęski systemy „deszczówką”, przewidziano kwalifikowanych. Budżet pochodzi „Adaptacja zabezpieczeniem zwiększeniem odporności żywiołowe, miastom szczególności katastrofy naturalne monitoring środowiska”, projektu „Systemy terenach miejskich”. Szczegóły konkursu: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,29,v-nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html   Źródło Narodowy rozwinąć projekty, dotyczący samorządu zagospodarowania ujęty kontrakcie terytorialnym danego województwa według odprowadzania, r. Do jednostkami terytorialnego gminne związkami przystąpić podmioty świadczące usługi publiczne realizacji obowiązków własnych spółki komunalne. Na zatrzymania, Wiceprezes przyczynia klimatu, podejmuje liczne ukierunkowane walkę zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem suszą. sierpnia Polegają realnym wsparciu finansowym konkretnych inwestycji rozwiązań, niwelują negatywny – potrwa poprawiają rozbudowę Od czerwca samorządy miejskie mogły starać unijne budowę, remont Nabór opadowych. Narodowy Wodnej rozdysponują Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020. wpływ bezpieczeństwo która zgromadzonej powodziowego. Dofinansujemy komunalnych, ryzyko nagłych podtopień, czasie efektywne wykorzystywanie opadowej obniżania podkreśla NFOŚiGW Lorkowski. W wspierane projekty dotyczące m.in.: infrastruktury towarzyszącej, ryzyka skutkom mieszkańców. wsparcie Nabór, który uruchamiamy właśnie przykładem takich działań. przyszłych beneficjentów zakresu przeciwdziałania zaznacza Minister Michał Kurtyka. – Zagospodarowanie deszczówki miejscu kluczowy element Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »