REKLAMA

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE. Aukcje startują 3 listopada

Minister Klimatu 17 września br. zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert oraz przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji.
Turbina wiatrowa

 

„Od dziś mamy wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia tegorocznych aukcji oraz znamy harmonogram ich przeprowadzenia. Przy uwzględnianiu harmonogramu braliśmy pod uwagę oczekiwania branży OZE. Liczymy, że dzięki temu uda się zmaksymalizować ilość projektów, które przystąpią do aukcji, a tym samym osiągniemy satysfakcjonujący poziom cen” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodaje Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, system aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

„Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 37 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld zł” – informuje Prezes URE.

Co nowego w regulaminie?

Nowy regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do  rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to:
•    składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
•    doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług,
•    zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,
•    doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.

Harmonogram

Aukcje OZE będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r.

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu aukcji na rok 2020, Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się 3 listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji „istniejących” i została dedykowana dla tych, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się 5 listopada i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny (niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – która zostanie przeprowadzona 26 listopada br. oraz dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – aukcja odbędzie się 3 grudnia br.

„Do głównych aukcji mamy jeszcze ponad 2 miesiące. Ten czas pozwoli inwestorom na przygotowanie większej liczby projektów, co mam nadzieję pozwoli na zakontraktowanie całego wolumenu energii przewidzianego w aukcjach. Inwestycje te dadzą dodatkowy impuls rozwojowy polskiej gospodarce w kolejnych latach” – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.


W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Dużą część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).
W wyniku rozstrzygnięcia aukcji w 2020 r. może powstać nawet 1000 MW nowych instalacji w technologii wiatrowej oraz blisko 800 MW źródeł fotowoltaicznych (PV).

W 2019 r. do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczonych było blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji z 2019 r. sprzedano w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.

Materiały

Więcej informacji na stronie URE
Harmonogram aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020
Regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE
Źródło
Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wyprodukowanej odnawialnych. Dużą część koszyka słonecznych zakontraktowania powstać nowych technologii wiatrowej (PV). W sprzedaży wszystkich zostać przeznaczonych sprzedano prawie zł. Materiały Więcej informacji stronie Harmonogram odnawialnego źródła planowanych przeprowadzenia Regulamin OZEŹródło Ministerstwo objęty Wsparciem przeprowadzona Inwestycje małych br. „Do głównych jeszcze miesiące. inwestorom przygotowanie liczby nadzieję zakontraktowanie systemie wolumenu przewidzianego aukcjach. dadzą wynieść pełnomocnik wsparcie aukcjach Zyska. W Ireneusz wiceminister rządu zaznacza dodatkowy latach” kolejnych gospodarce polskiej rozwojowy impuls IPA. Harmonogram Aukcje wydłużania użytkownika efektywnym minister Michał Kurtyka. Jak dodaje Rafał Gawin, Urzędu Regulacji Energetyki, system aukcyjny okazał bardzo narzędziem cen” wspierania wytwarzania odnawialnych. „Efekty stosowania przekładają realizację realnej infrastruktury wytwórczej najniższym możliwym koszcie. rezultacie przeprowadzonych mówi poziom wsparciem niezbędne września ustalony Prezesa Określa szczegółowe zasady organizacji składania przebieg sposób aukcji.   „Od wszystkie elementy satysfakcjonujący uruchomienia harmonogram przeprowadzenia. uwzględnianiu braliśmy uwagę oczekiwania branży Liczymy, dzięki zmaksymalizować ilość przystąpią osiągniemy dotychczas objęto rejestracji związanych Aukcyjnej,  doprecyzowano, sprzedaży, referencyjna maksymalna zawierają podatku towarów usług,  zaktualizowano wymogi ustanawiania zwrotu zabezpieczeń udziałem Internetowej uwzględnieniem możliwości terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,  doprecyzowano wymagania konieczności aktualizowania danych wprowadzanych podczas Platformy pośrednictwem tysiące regulaminie? Nowy kontraktując wytwarzaną energię elektryczną kwotę Zdecydowana większość trafiła projektowanych. rozdysponowania zł” informuje URE. Co nowego został odbywało dostosowany aktualnego prawnego, do  rozwiązań przyjętych przepisach „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone  składanie https://www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »