REKLAMA

Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto dofinansowana przez NFOŚiGW

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,logotyp 05

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał prawie 260 tys. zł dotacji na organizację międzynarodowej konferencji pt. Innowacyjne Eco-Miasto, która odbędzie się w dniach 27-28 września br. w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Dwa dni konferencji pozwolą zapoznać się uczestnikom z najnowszą wiedzą i przykładami „z terenu” na temat efektywnego i przyjaznego środowisku zarządzania obszarami miejskimi.

Umowę dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia podpisali Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz Dyrektor Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie Maria Andrzejewska. Całkowity koszt konferencji wyniesie 287 770 zł, przy czym dotacja z NFOŚiGW to 258 920 zł, a beneficjent zaangażuje 28 850 zł ze środków własnych. Zarówno efekt rzeczowy, jak i ekologiczny przedsięwzięcia zostaną osiągnięte z końcem października 2018 r.

Sympozjum przyczyni się do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami (liderami i pracownikami administracji) polskich i zagranicznych miast w zakresie zrównoważonego rozwoju, organizacji zdrowej i przyjaznej przestrzeni miejskiej ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiciele organów administracji centralnej i samorządowej oraz eksperci (np. z zagranicznych miast i agend międzynarodowych) oraz inni uczestnicy dokonają przeglądu innowacyjnych technologii pomocnych w organizacji dobrego życia w mieście. W dwudniowym spotkaniu zaplanowano udział 450 osób.

Organizator i jednocześnie beneficjent dotacji z NFOŚiGW, czyli Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa, to organizacja pozarządowa współpracującą od wielu lat z programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Wśród celów statutowych centrum znajduje się kwestia propagowania idei i zasad zrównoważonego rozwoju.

Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto jest organizowana cyklicznie z myślą o poprawianiu kondycji i stwarzaniu coraz lepszych warunków funkcjonowania mieszkańców w polskich miastach. Wyzwania w tej sferze wydają się coraz poważniejsze, gdyż – jak szacują naukowcy – liczba mieszkańców miast będzie zwiększać się tak bardzo, że w roku 2030 może osiągnąć pułap nawet 60 proc. liczby wszystkich obywateli świata. Coraz potrzebniejsze będzie tworzenie aglomeracji przyjaznych wielkim społecznościom, pojmowanych również jako „zrównoważone miasta” (termin ten związany jest z raportem „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 r.). Generalnym założeniem tak profilowanej metropolii jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców bez umniejszenia szans na to samo u przyszłych pokoleń. Miasta powinny być więc m.in. projektowane i organizowane tak, aby ich ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko było zminimalizowane. Jednocześnie niezbędna staje się troska o lokalną społeczność oraz dorobek kulturalno-naukowy, przy respektowaniu „zdrowego” rachunku ekonomicznego.

Kierunki realizacji koncepcji zrównoważonego miasta powinny być związane z różnymi obszarami, m.in. transportem i komunikacją miejską (zasilaną czystą energią), właściwą urbanizacją (w tym także zapewnieniem klinów napowietrzających, działających antysmogowo), gospodarką odpadami w kierunku najlepszego ich recyklingu, zorganizowaniem enklaw socjalizacji i spotkań mieszkańców oraz wszelkiego rodzaju całodobowej aprowizacji, odpowiednim komponowaniem architektury przyrodniczej (m.in. parków i zalesień), niwelowaniem wykluczenia społecznego i zadbaniem o możliwość korzystania z walorów miasta dla wszystkich osób w nim mieszkających (m.in. przez uwzględnienie potrzeb dorosłych, jak i dzieci i młodzieży) oraz sprawnym zarządzaniem infrastrukturą miejską.

W programie sympozjonu Innowacyjne Eco-Miasto znajdą się trzy sesje tematyczne: 1. Budowanie szkieletu miasta– infrastruktura (w tym sesje równoległe: Mobilność w mieście; Budynek naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE; oraz Zielona i błękitna infrastruktura), 2. Miasto bez odpadów (a w jej ramach: Zrównoważone miasto jako kopalnia surowców; Ekoprojektowanie w mieście? Od produktu przez usługę aż po miasto jako całość; Symbioza w mieście i regionie – współpraca klastrowa), 3. Narzędzia rozwoju miast. Jak uczynić miasto lepszym miejscem do życia? (a w jej ramach: Uwolnij potencjał, sięgnij po dane!; Miasto oczami mieszkańca; Nowe modele finansowani rozwoju miast). Oddzielna prezentacja inaugurująca konferencję, zatytułowana: Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta, zostanie wygłoszona przez przedstawiciela organizacji międzynarodowej.

Uczestnikami forum będą m.in. przedstawiciele samorządów, liderzy polskich miast i gmin, którzy są zaangażowani w pracę nad kondycją i rozwojem lokalnych społeczności. Zaproszeni zostali także reprezentanci środowisk eksperckich – m.in. instytucji pozarządowych i międzynarodowych. Uwzględniony został udział przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend unijnych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele biznesu, którzy mogą tworzyć i dostarczać technologie wspomagające rozwój środowiska i społeczności miejskich. Gośćmi specjalnymi kongresu będą: Minister Środowiska, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Ambasador Francji. Wydarzeniem priorytetowym pierwszego dnia forum ma być ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Eco-Miasto

Konferencja będzie z jednej strony zaprezentowaniem najciekawszych, z punktu widzenia organizatorów pomysłów czy wdrożeń w temacie zrównoważonego rozwoju miasta, a z drugiej strony to okazja dla polskich miast do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami miast czy instytucji europejskich. Ten element spotkania – tzw. networking – może okazać się wręcz kluczowy. Uczestnicy będą mogli porozmawiać, podejść do fachowca, zapytać o szczegóły w bezpośrednim kontakcie. To na pewno będzie bardzo przydatne dla samorządowców z polskich miast. Ale co ważne, działać będzie i w drugą stronę, gdyż zapraszając do dyskusji przedstawicieli konkretnych miast albo instytucji, które mają na koncie dokonania w tym zakresie, dajemy zaproszonym przez nas ekspertom zagranicznym możliwość zainspirowania, rozważenia potencjału polskich rozwiązań, zastanowienia się nad jakimś ciekawym polskim przykładem, który mogliby u siebie zaadoptować – podkreśla Dyrektor UNEP/GRID Warszawa Maria Andrzejewska.

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia będzie Rekopol Organizacja Odzysku, zaś współorganizatorem Ambasada Francji w Polsce, a także Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy. Co szczególne, do udziału i współpracy zostały zaproszone nie tylko polskie miasta (np. Gdańsk, Częstochowa, Katowice), lecz również europejskie, m.in. Wiedeń, Kopenhaga i Paryż. Ich przedstawiciele opowiedzą o dobrych praktykach stosowanych w procesie zarządzania miastami.

Przebieg pierwszego dnia konferencji będzie transmitowany on-line, a krótko po zakończeniu sympozjum organizator wyda film ją podsumowujący. Obok organizacji samej konferencji Innowacyjne Eco-Miasto, beneficjent wyda 400 egzemplarzy publikacji konferencyjnej, 1000 zaproszeń oraz plakaty informujące o przedsięwzięciu. Każdy uczestnik otrzyma również tzw. zestaw konferencyjny.

Zasięg wszystkich zrealizowanych w ramach sympozjum przedsięwzięć o charakterze edukacyjno- promocyjnym obejmie 820 970 osób. Dofinansowanie przedsięwzięcie ze środków NFOŚiGW jest realizowane w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.


Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,logotyp 05
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

poprawianiu myślą cyklicznie organizowana rozwoju. Konferencja propagowania znajduje Środowisku centrum statutowych celów Wśród Środowiska. Zjednoczonych Narodów programem współpracującą pozarządowa organizacja Warszawa, administracji) (liderami sferze Technologii przyjaznego efektywnego terenu” „z przykładami wiedzą najnowszą uczestnikom zapoznać pozwolą Warszawskiej. Politechniki Transferem obszarami Innowacjami Zarządzania Warszawie, września dniach odbędzie która międzynarodowej organizację prawie przekazał Narodowy środowisku miejskimi. Umowę pomiędzy zaangażuje doświadczeń wymiany przyczyni r. Sympozjum października końcem osiągnięte zostaną ekologiczny rzeczowy, Zarówno własnych. dotacja dotyczącą wyniesie Całkowity Andrzejewska. Warszawie Adamska Małgorzata Ekologicznej Edukacji Przyrody Departamentu podpisali dofinansowania Wyzwania wydają miasta– działających wszelkiego spotkań socjalizacji enklaw zorganizowaniem recyklingu, najlepszego kierunku odpadami gospodarką antysmogowo), napowietrzających, całodobowej klinów zapewnieniem urbanizacją właściwą energią), czystą (zasilaną miejską komunikacją transportem obszarami, różnymi rodzaju aprowizacji, koncepcji dorosłych, szkieletu Budowanie tematyczne: znajdą sympozjonu programie miejską. W infrastrukturą zarządzaniem sprawnym młodzieży) dzieci uwzględnienie odpowiednim mieszkających osób walorów korzystania zadbaniem wykluczenia niwelowaniem zalesień), parków przyrodniczej architektury komponowaniem związane realizacji poważniejsze, przyjaznych przygotowanym Przyszłość” Wspólna „Nasza raportem związany (termin miasta” „zrównoważone pojmowanych społecznościom, wielkim aglomeracji Komisję tworzenie potrzebniejsze świata. obywateli liczby pułap osiągnąć bardzo, zwiększać liczba naukowcy szacują Światową Rozwoju ekonomicznego. Kierunki oddziaływanie rachunku „zdrowego” respektowaniu kulturalno-naukowy, dorobek społeczność lokalną troska niezbędna Jednocześnie zminimalizowane. środowisko negatywne Generalnym ewentualne organizowane projektowane Miasta pokoleń. przyszłych umniejszenia bieżących zaspokojenie metropolii profilowanej założeniem https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »