REKLAMA

MRIRW WS. WNIOSKU DOT. UELASTYCZNIENIA TERMINÓW STOSOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH

W odpowiedzi na >> wniosek Zarządu KRIR z 30 stycznia 2020 r., znak: KRIR/MR/W/130/2020, dotyczące wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwiają stosowanie nawozów naturalnych niezależnie od pory roku, ale w zależności od warunków pogodowych i glebowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje:

Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2018 r. poz.1339) – tzw. programu azotanowego – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowaliśmy w 2019 roku.

Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych opisanych ww. przepisach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie ma podstaw do zastosowania sankcji wobec działań podjętych przez rolnika.

Niezależnie od powyższego MRiRW poinformowało, iż z uwagi na obserwowane zmiany klimatu (wyższe temperatury zimą, coraz rzadziej występujące w ostatnim czasie opady) oraz wnioski rolników w zakresie potrzeby zmiany terminów wiosennego stosowania nawozów przyjętych w programie azotanowym, kwestie uelastycznienie wiosennych terminów stosowania nawozów będą jednym z kluczowych kwestii w ramach przeglądu i weryfikacji programu azotanowego. Obserwowane zmiany klimatu sprawiają, że aktualizacja programu azotanowego będzie dużym wyzwaniem, bo już teraz widać, że pewne wyjątki wprowadzone na wypadek niesprzyjających warunków klimatycznych (np.: wydłużony termin jesiennego nawożenia) stają się regułą. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) program azotanowy podlega przeglądowi co 4 lata, a najbliższy przegląd powinien zakończyć się w 2022 r.

Obserwując przebieg pogody jesienią/zimą 2019/2020, jak również jedno z wyzwań nowej Komisji Europejskiej tj. „potrzebę podejmowania takich działań, aby regulacje były ukierunkowane i łatwe do przestrzegania oraz by nie pociągały za sobą niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych”, nie czekając na zakończenie prac nad aktualizacją programu azotanowego, resort rolnictwa skierował do Komisarza ds. Rolnictwa UE pismo, w informuje się o potrzebie zastosowania w 2020 r. w Polsce elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów tj. jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, dopuszczenie od 15 lutego możliwości stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. dla gruntów, które pokryte są roślinami.

Odnosząc się do propozycji KRIR tj. rozważenia podjęcia działań, które doprowadzą do zmiany zapisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. nr 91/676/EWG {tzw. dyrektywy azotanowej), należy wskazać, iż jej przepisy, przede wszystkim załącznika III ust, I pkt. 1 tj. „Środki obejmują zasady odnoszące się do: 1. okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie niektórych rodzajów nawozu jest zakazane; (…)”są bardzo ogólne. Natomiast podejście służb Komisji Europejskiej (DG. ENVI) jest w tym zakresie jednoznaczne tj. wymaga się wprowadzenia konkretnych terminów kiedy rolnicze wykorzystanie nawozów jest zakazane. Podobne stanowisko w kwestii wskazania konkretnych terminów, kiedy to zabronione jest nawożenie prezentuje utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy orzekaniu w sprawach naruszenia przez Państwo Członkowskie wymagań dyrektywy azotanowej (Trybunał wielokrotnie orzekł, że zakaz rolniczego wykorzystania w niektórych okresach w roku jest istotnym przepisem dyrektywy 91/676, który nie przewiduje wyjątków (zob. wyroki: Komisja/Luksemburg, C 526/08, EU:C:2010:379; Komisja/Francja, C-237/12, EU:C:2014:2152; Komisja/Polska, C 356/13, ECLI:EU:C:2014:2386; Komisja/Niemcy, C-543/16, ECLI:EU:C:2018:481).

Źródło: KRIR

 

 

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/MRIRW-WS--WNIOSKU-DOT--UELASTYCZNIENIA-TERMINOW-STOSOWANIA-NAWOZOW-NATURALNYCH.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Członkowskie KRIR      Źródło  Lubuska NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki Rolnicza  http://lir.agro.pl/ Informacja ECLI:EU:C:2018:481). Źródło: Komisja/Francja, C-543/16, Komisja/Niemcy, ECLI:EU:C:2014:2386; 356/13, Komisja/Polska, EU:C:2014:2152; C-237/12, wymagań Państwo należy odnoszące bardzo (…)”są zakazane; jesienią/zimą rodzajów okresów, zasady Natomiast obejmują „Środki załącznika wszystkim przede przepisy, wskazać, ogólne. podejście naruszenia prezentuje sprawach orzekaniu Sprawiedliwości Trybunału orzecznictwo utrwalone nawożenie służb zabronione terminów, wskazania stanowisko Podobne zakazane. jednoznaczne 2019/2020, jesiennego pogody dokonać Tabeli określone późniejszych terminach dokonanie zbiorów mogły później podmiotom, poz.1339) zanieczyszczeniu dalszemu zapobieganie rolniczych jednak Możliwość pochodzącymi dodatkowej panujące uwzględniając ocenia, samodzielnie Producent zgody. Ministra zastosowanie wydawania roku. Przepis obserwowaliśmy którą uwilgotnienia nadmiernego źródeł azotanami istnieje stosowanie przekazało Ministerstwo glebowych, zależności niezależnie naturalnych przepisów, informacje: Aby stałe dotyczące KRIR/MR/W/130/2020, stycznia >> wniosek Zarządu odpowiedzi następujące uwzględnić wód czerwca zanieczyszczenia zmniejszenie mających „Programu przyjęcia sprawie Ministrów niespodziewane rozporządzenia przepisy działalności prowadzenie uniemożliwiające pogodowe lokalnie potrzeba przebieg wyzwaniem, klimatycznych niesprzyjających wypadek wprowadzone wyjątki widać, dużym termin aktualizacja sprawiają, Obserwowane azotanowego. weryfikacji przeglądu wydłużony nawożenia) kluczowych podlega r. Obserwując zakończyć powinien przegląd najbliższy przeglądowi azotanowy stają program późn. ustawy wymogami Zgodnie regułą. jednym dłuższego podstaw obserwowane poinformowało, powyższego rolnika. Niezależnie podjętych sankcji Rolnictwa, temperatury Modernizacji Restrukturyzacji Agencja przepisach opisanych okresu (wyższe zimą, będą wiosennego wiosennych uelastycznienie kwestie azotanowym, programie przyjętych potrzeby rzadziej rolników wnioski opady) czasie ostatnim występujące http://nowoczesnafarma.pl/MRIRW-WS--WNIOSKU-DOT--UELASTYCZNIENIA-TERMINOW-STOSOWANIA-NAWOZOW-NATURALNYCH.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »