Z radością informujemy, że zostali wybrani Laureaci VII edycji programu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Oceny merytorycznej oraz wyboru Laureatów VII edycji dokonali eksperci zewnętrzni, którzy zweryfikowali zgłoszone technologie przede wszystkim pod kątem dodatniego efektu środowiskowego oraz potencjału do zagranicznego transferu tych technologii.

Poniżej prezentujemy pełną listę Laureatów VII edycji GreenEvo. Laureaci wezmą udział w szkoleniach i misjach gospodarczych. Program ma na celu zwiększyć eksport polskich technologii środowiskowych za granicę.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

LAUREACI VII EDYCJI GREENEVO

 
 

Lp.

Nazwa Firmy

Nazwa technologii

 

1.

AQUATECH S.A.

Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO

 

2.

BIOGRADEX Holding Sp. z o.o.

Biogradex

 

3.

EKOTOP Roman Sobczyk

Hybrydowe suszarnie osadów ściekowych

 

4.

EkoWodrol Sp. z o.o.

Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP

 

5.

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

Bioreaktor hydrofitowy z biopreparatem

 

6.

Symbiona S.A.

AnoxyBed - reaktor beztlenowy typu DAG (downflow attached growth)

 

ROVAPO technologia zero płynnego zrzutu - "zero liquid discharge"

 

7.

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Technologia rekultywacji jezior PROTE-fos

 

8.

WOFIL Robert Muszański

Systemy ozonowe do oczyszczania wody

 

9.

APANET Green System Sp. z o.o.

System sterowania oświetleniem ulicznym Apanet

 

10.

INWENT Piotr Żółkowski

Technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych

 

11

IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o.

Technologia szybkiej budowy domów pasywnych i energooszczędnych - Izodom

 

12.

M3 SYSTEM Sp. z o.o.

Unikalna energooszczędna technologia budowlana: Monolityczna, samonośna konstrukcja ze spienionego polistyrenu

 

13.

MAKROTERM Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j.

INTEGRATOR Dromader/Baktrian

 

14.

NMG S.A.

Systemy do sterowania popytem i podażą wspierające rozwój obszarów DSR i DSM

 

15.

Solcraft Sp. z o.o.

Thexpan

 

16.

WSK Kraków Sp. z o.o.

Geotermalna pompa ciepła

 

17.

Dagas Sp. z o.o.

REDUXCO-katalizator spalania

 

18.

Far Data Sp. z o.o. Sp.k.

Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych ENVIRO 151

 

19.

APS Energia S.A.

Bezprzerwowy system
zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym PULSTAR

 

20.

ASKET Roman Długi

BIOMASSER - technologia brykietowania wilgotnej agrobiomasy niedrzewnej

 

21.

BTI GUMKOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.

Palnik obrotowy ROTARY ze szczególnym uwzględnieniem - Palnik ROTARY Plus z obrotową komorą spalania z wentylatorem wyciągowym

 

22.

CWD Sp. z o.o.

Ruszt schodkowy ruchomy

 

23.

Enerko Energy Sp. z o.o.

Śruba Archimedesa

 

24.

HYDROERGIA Sp. z o.o. Sp.k.

Indywidualnie projektowana turbina wodna typu "Francisa" i typu "Kaplana"

 

25.

Metalerg Sp. z o.o. Sp. k.

Kotły na biomasę

 

26.

Pellasx Sp. z o.o. Sp.k.

PellasX REVO

 

27.

Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o.

BIOSULFEX-AIR

 

28.

URSUS S.A.

Linia technologiczna do brykietowania słomy LTBS

 

29.

Wektor Sp.j. M. Mroczkowska, T. Przeciszewski

Linie do produkcji brykietu i pelletu z trocin, słom i innych odpadów pochodzenia rolniczego i leśnego

 

30.

PPHU AGATA Jacek Jagiełło

Celluguard

 

31.

Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp.k.

Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych FLUMIX

 

32.

PPUH MARBET-WIL Sp. z o.o.

Sultech technologia stabilizacji odpadów niebezpiecznych i zestalania w betonie siarkowym

 

33.

PETROSTER-SERWIS Sp.j. Andrzej Koźbiał Adam Koźbiał

Tank Control - scentralizowany, zdalny system zarządzania ryzykiem dla produktów ciekłych wybuchowych i niebezpiecznych - w tym paliw

Źródło
Ministerstwo Środowiska
www.gov.pl/srodowisko