REKLAMA

Konferencja - OZE na obszarach wiejskich

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”, zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Pierwszy dzień konferencji pn. „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich” poświęcony był nowym rozwiązaniom prawnym umożliwiającym funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Wykład wprowadzający na temat nowych regulacji prawnych wygłosił przedstawiciel MRiRW. Następnie eksperci z zakresu spółdzielczości, odnawialnych źródeł energii i samorządu terytorialnego wygłosili prezentacje związane z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie zostały przedstawione jako element lokalnego rynku energii i społeczno-gospodarczy katalizator poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich. W konferencji udział wzięło 215 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz doradcy energetyczni z WFOŚiGW, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Krajowej Rady Spółdzielczej, a także stowarzyszeń branżowych OZE.

Drugi dzień konferencji pn. „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” poświęcony był zmianie w definicji biogazu rolniczego, jednoznacznie wskazującej, że do produkcji biogazu rolniczego mogą być wykorzystywane surowce pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków
z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. Wykład wprowadzający na temat procesu weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego w kontekście nowej definicji biogazu rolniczego wygłosił przedstawiciel KOWR. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także eksperci z zakresu wytwarzania biogazu rolniczego wygłosili prezentacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami, zagospodarowywania produktów pofermentacyjnych, nawożenia, a także dobrych praktyk w zakresie doboru surowców do produkcji biogazu rolniczego. Tego dnia w konferencji udział wzięło ponad 170 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, wytwórcy biogazu rolniczego, a także członkowie stowarzyszeń branżowych OZE.

 

 Źródło
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 http://www.kowr.gov.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Konferencja---OZE-na-obszarach-wiejskich.html
 

125ml milk

img 6477 miniatura 1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

biogazu Ministerstwa konferencji obszarach Środowiska, wiejskich rolniczego Rozwoju produkcji Rolnictwa przedstawiciele także Konferencja surowców Ochrony energii wiejskich. Wykład wprowadzający wygłosił przedstawiciel Następnie eksperci zakresu rolniczego, definicji wygłosili Energetyki, prezentacje udział branżowych osób, stowarzyszeń poświęcony Urzędów Urzędu Regulacji spółdzielni wzięło – dzień dotyczące Wsparcia Ośrodek wskazującej, Warszawie wykorzystywane surowce pochodzące energetyczne jednoznacznie oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, których prowadzony rozdział zakładowych zmianie odbyła konferencja przemysłowych rolniczego” „Nowe rozwiązania odpadowych prawne kwalifikacji „Procedury OZE. Drugi wykorzystania wiejskich”, Spółdzielczej, Krajowej ścieków rodzajów pozostałych dniach Wojewódzkich Inspektoratów wytwórcy członkowie OZE. października    Źródło  Krajowy doboru Rolnictwa  http://www.kowr.gov.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: rolniczego. zakresie Marszałkowskich, wytwarzania osadów ścieków. procesu weryfikacji wykorzystywanych kontekście prowadzenia praktyk gospodarki odpadami, zagospodarowywania produktów pofermentacyjnych, nawożenia, dobrych Wojewódzkich, Doradztwa zorganizowana odnawialnych Zastępca MRiRW. Kędzia Wojciech dokonał spółdzielczości, źródeł regulacji otwarcia samorządu terytorialnego Uroczystego Minister związane prawnych nowych funkcjonowaniem prawnym niezależność energetyczną obszarów wiejskich” „Spółdzielnie rozwiązaniom umożliwiającym Dyrektora funkcjonowanie energetycznych terenach miejsko KOWR. Pierwszy Generalnego zakładaniem energetycznych. Rolniczego, Środowiska Inwestycji Rozwoju, Rolnictwa. Narodowego Funduszu Krajowy Gospodarki Energii, Wodnej doradcy energetyczni WFOŚiGW, Ośrodków szansa Wydarzenie Patronatem Spółdzielnie poprawy zostały przedstawione element lokalnego społeczno-gospodarczy katalizator konkurencyjności Honorowym rolnictwa jakości życia Ardanowski Krzysztof objął http://nowoczesnafarma.pl/Konferencja---OZE-na-obszarach-wiejskich.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »