REKLAMA

Kolejne umowy na projekty geotermalne podpisane w Ministerstwie Środowiska

csm Geotermia Podhalanska   podpisanie umowy e7840535bcW obecności prof. Jana Szyszko beneficjenci podpisali 7 listopada 2017 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę blisko 30 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów oraz budowę ciepłowni geotermalnej.

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 uzyskały Geotermia Podhalańska S.A. oraz Geotermia Toruń Sp. z o.o. Pierwszy z beneficjentów realizuje projekt pn. Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A., a drugi Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2. Realizacja tych projektów przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych łącznie o niemal 16 000 Mg rocznie.

Zasoby geotermalne to wielka szansa na to, żeby Polska dokonała redukcji emisji CO2 do atmosfery poprzez zastąpienie tradycyjnych źródeł energii źródłami odnawialnymi w postaci geotermii – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko

Pod nami znajduje się ogromny „piec centralnego ogrzewania” z gorącą wodą. Trzeba sięgnąć po te zasoby i zacząć je użytkować dla dobra Polski i Polaków – podkreślił prof. Szyszko.

Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej, a także – co jest istotnym problemem energetyki słonecznej czy wiatrowej – brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

Zasoby geotermalne są ważnym elementem energetyki odnawialnej, ponieważ te zasoby są ogromne. Realizacja projektów z nimi związanych finansowana jest zarówno ze środków krajowych, jak i pochodzących z Unii Europejskiej – mówił podczas uroczystości Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródłem dofinansowania obydwu geotermalnych przedsięwzięć będzie unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

 

 

Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm Geotermia Podhalanska   podpisanie umowy e7840535bc
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Środowiska geotermalne – energii Kolejne projekty Geotermia źródeł Ministerstwie podpisane zasoby energetyki Polski ciepłowni emisji projektów Realizacja złóż geotermalnego Podhalańska Środowisko Infrastruktura środków wód Ochrony Gospodarki unijny potencjału warunków klimatycznych, możliwość wykorzystania dotyczących instalacjach szeregu zmieniających ogrzewania pomieszczeń przygotowania ciepłej użytkowej, wytwarzania zależności rolnictwie, występowania termalnych charakterze Ministerstwo leczniczym termalnym. dystrybucyjnej/przesyłowej.     Źródło Powszechność podłączeniem wiatrowej odnawialność geotermalnej, także istotnym problemem odnawialnych słonecznej zastosowania rekreacji. Zasoby balneoterapii Zmniejszenie prezes zarządu Narodowego Funduszu Wodnej Źródłem emisyjności dofinansowania Kazimierz obydwu priorytetowa 2014-2020, geotermalnych przedsięwzięć Operacyjny Kujda, gospodarki, Program związanych ważnym elementem inwestycji odnawialnej, ponieważ ogromne. finansowana uroczystości zarówno Wspieranie pochodzących Europejskiej poddziałania mówił podczas krajowych, wodą. udokumentowano Rozbudowa 2014-2020 uzyskały Toruń Pierwszy beneficjentów realizuje projekt systemu Programu zwiększenia odnawialnego źródła cieplnej Budowa geotermalnej Toruniu, Operacyjnego geotermalnej. Dofinansowanie istniejące Wodnej obecności Szyszko beneficjenci podpisali listopada Narodowym Funduszem łączną budowę kwotę blisko Środki zostaną przeznaczone rozbudowę systemów wykorzystującej otwory obszarze ogrzewania” minister środowiska Szyszko Pod znajduje ogromny „piec centralnego gorącą geotermii Trzeba sięgnąć zacząć użytkować Polaków podkreślił Szyszko. Na powiedział postaci przyczyni szansa spadku gazów cieplarnianych łącznie niemal rocznie. Zasoby wielka Polska odnawialnymi dokonała redukcji atmosfery poprzez zastąpienie tradycyjnych źródłami http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »