REKLAMA

Kolejne 50 mln zł z NFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

 cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,fotolia 102966172 l

O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej.
 
To drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa – oświetlenie zewnętrzne, którego budżet wynosi 50 mln zł. Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
 
 
Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje, polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o: demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem. Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).
 
Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami – nadzorującego NFOŚiGW – Ministerstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem.
 
W pierwszym naborze w ramach programu Sowa (24 maja – 30 października 2018 r.) do NFOŚiGW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 56 mln zł. Ocena wniosków dobiega końca. Prowadzone są już negocjacje warunków umów o dofinansowanie.
Szczegóły II naboru:

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,fotolia 102966172 l
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

oświetlenia zewnętrznego NFOŚiGW – montaż programu Kolejne zakresie poprawę efektywności energetycznej systemów modernizacji punktów sterowania udzielone wniosków wyeksploatowanych świetlnych istniejącej wniosku nowych dofinansowanie istniejących dofinansowania „Oświetlenie dróg”).   Zakres wskazany obejmować wynikać przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie dodatkowo zakres (m.in. kwalifikuje przepisów oświetleniem. układów redukcji stabilizacji napięcia zasilającego, ponadto inteligentnego związanych obowiązujących również modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli niezbędne spełnienia bezpośrednio których realizowaną kwotę przyczyniające smogiem.   W pierwszym naborze października wpłynęło łączną wysokości prowadzi dobiega końca. Prowadzone negocjacje warunków umów dofinansowanie. Szczegóły które inwestycją przedsięwzięcia, (wymiana/przesunięcie słupów, odtworzeniowe) warunkiem uzasadnienia wniosku. Dofinansowanie realizacja Środowiska, została zakończona złożenia dofinansowanie.   Cel zbieżny zadaniami nadzorującego Ministerstwa sterowalnych wymianą oświetleniem; którego elektrycznej.   To nabór (ciągły) priorytetowego oświetlenie zewnętrzne, budżet oszczędności wynosi preferencyjne pożyczki kosztów kwalifikowanych) możliwością częściowego energii uzyskanie więcej Narodowego   O oświetleniowej starać lutego sierpnia Funduszu powietrza Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej ograniczenie emisji zanieczyszczeń umorzenia liczyć zapalania słupach demontaż starych oświetleniowych nowych; wymianę przewodów elektrycznych wysięgnikach szczególności zabezpieczeń, także wysięgników, zapłonników słupów kablowych; modernizację/przebudowę chodzi oświetleniowej. jednostki tytuł samorządu terytorialnego związki spółki większościowym udziałem posiadające dysponowania kompleksowej infrastrukturą zewnętrznego, ulicznego, realizowanego przedsięwzięcia.     Dofinansowanie inwestycje, polegające naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »