REKLAMA

KE na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

KE 134 marca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.  W opublikowanym sprawozdaniu  nakreślono także przyszłe wyzwania związane z kształtowaniem naszej gospodarki i dalszym tworzeniem przewagi konkurencyjnej, wytyczając drogę do gospodarki neutralnej dla klimatu, w której presja na zasoby naturalne i słodkowodne, jak również ekosystemy jest zminimalizowana. Sprawozdanie stanowi odpowiedź na wniosek Rady o przedstawienie „corocznej pisemnej aktualizacji informacji o postępach w realizacji planu działania”, który to wniosek powtórzył także Parlament Europejski. Aktualną sytuację w zakresie wdrażania planu działania przedstawiono w pełni w załączonym dokumencie roboczym służb Komisji.

W nowym rozporządzeniu w sprawie produktów nawozowych, które znajduje się na ostatnich etapach procesu legislacyjnego, wprowadzono ujednolicone zasady dotyczące produkcji nawozów organicznych z surowców wtórnych, takich jak produkty uboczne pochodzenia rolniczego i odzyskane bioodpady. Nowe rozporządzenie zdaniem Komisji przyczyni się do znacznego zmniejszenia istotnych barier wejścia na rynek dla produktów bardziej zrównoważonych i produktów w obiegu zamkniętym; zawiera nowe ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych w odniesieniu do wszystkich nawozów, w tym pochodzących z surowców pierwotnych, co zmniejsza ryzyko występowania cykli materiałowych zawierających niebezpieczne poziomy niektórych pierwiastków toksycznych; obejmuje kryteria utraty statusu odpadu, tym samym przyczyniając się do usprawnienia interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów oraz zapewniając inwestorom większą pewność prawa.

Plan działania ma również pobudzić rynek wody odzyskiwanej, aby rozwiązać problem niedoboru wody w UE. Komisja zaproponowała wprowadzenie specjalnych przepisów ustanawiających minimalne wymogi w zakresie wykorzystania wody odzyskiwanej w nawadnianiu w rolnictwie.

Sprawozdanie >>>

Źródło: KE        

 

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/KE-na-temat-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-.html
 

125ml milk

KE 13
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

gospodarki obiegu produktów zamkniętym zakresie surowców również dotyczące także wniosek Komisja wdrażania toksycznych; obejmuje kryteria utraty pierwiastków statusu niektórych poziomy niebezpieczne zawierających materiałowych występowania ryzyko zmniejsza odniesieniu pierwotnych, zrównoważonych przyczyni znacznego zmniejszenia istotnych barier wejścia bardziej zamkniętym; pochodzących zawiera ograniczenia substancji niebezpiecznych przyczyniając wszystkich nawozów, odpadu, przepisami usprawnienia marzec wykorzystania odzyskiwanej nawadnianiu rolnictwie. Sprawozdanie >>> Źródło: KE           Opublikowano: 2019 minimalne    Źródło  Krajowa Rolniczych  http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: wymogi ustanawiających interakcji pewność między zdaniem chemikaliów, odpadów zapewniając inwestorom większą prawa. Plan przepisów pobudzić odzyskiwanej, rozwiązać problem niedoboru zaproponowała wprowadzenie specjalnych Komisji produkty rozporządzenie słodkowodne, neutralnej klimatu, której presja zasoby naturalne ekosystemy wytyczając zminimalizowana. Sprawozdanie stanowi odpowiedź przedstawienie „corocznej pisemnej drogę konkurencyjnej, informacji sprawozdaniu Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczącego zamkniętym.  W opublikowanym  nakreślono przewagi przyszłe wyzwania związane kształtowaniem naszej dalszym tworzeniem aktualizacji postępach bioodpady. produkcji etapach procesu legislacyjnego, wprowadzono ujednolicone zasady nawozów znajduje organicznych wtórnych, takich uboczne pochodzenia rolniczego odzyskane ostatnich które realizacji przedstawiono działania”, który powtórzył Parlament Europejski. Aktualną sytuację pełni nawozowych, załączonym dokumencie roboczym służb Komisji. W rozporządzeniu sprawie http://nowoczesnafarma.pl/KE-na-temat-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »